Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Pok. 127, tel. wew. 838.
Dyżury pracowni: wtorek 11.00–13.00

Adres mailowy pracowni: pracownia.dokumentacji@ibl.waw.pl

Skład zespołu:

mgr Marlena Sęczek, kierowniczka pracowni, dokumentalistka (marlena.seczek@ibl.waw.pl) 
mgr Katarzyna Batora, starsza dokumentalistka (katarzyna.batora@ibl.waw.pl)
dr hab. Beata Dorosz, profesor instytutu (beata.dorosz@ibl.waw.pl)
dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor instytutu (ewa.kolodziejczyk@ibl.waw.pl)
dr Grażyna Pawlak, adiunkt (grazyna.pawlak@ibl.waw.pl)
dr Alicja Szałagan, starsza dokumentalistka dyplomowana (alicja.szalagan@ibl.waw.pl)
dr Weronika Szulik, dokumentalistka (weronika.szulik@ibl.waw.pl)
dr Barbara Tyszkiewicz, adiunkt (barbara.tyszkiewicz@ibl.waw.pl)

W ramach projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny":

dr Łukasz Żurek, dokumentalista (lukasz.zurek@ibl.waw.pl) 

Pracownicy emerytowani uczestniczący w działaniach Pracowni:

dr hab. Ewa Głębicka (ewa.glebicka@ibl.waw.pl)
dr Maria Kotowska-Kachel (maria.kotowska-kachel@ibl.waw.pl)
mgr Barbara Marzęcka (barbara.marzecka@ibl.waw.pl)

Historia

Powstanie pracowni

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej prowadzi badania o charakterze dokumentacyjnym i historycznoliterackim dotyczące pisarzy, których zasadniczy zrąb twórczości przypadł na lata po 1918 roku, oraz życia literackiego w tym okresie.

Nasze pierwsze lata

Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana Profesor dr hab. Jadwidze Czachowskiej na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów.

Projekty badawcze

Maria Dąbrowska – Anna Kowalska. Listy 1940–1949. T. 1–6

Kierowniczka: dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN
grant NPRH
okres realizacji: 2022–2027
wartość dofinansowania: 962 203 zł
całkowity koszt inwestycji: 962 203 zł

Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk
projekt dokumentacyjny NPRH
2019

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Alicja Szałagan
projekt NPRH
2018–2023

Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

Kierowniczka: Beata Dorosz
2015–2022

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk 
20182020

Krytyka genetyczna w przekładzie literackim

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk
20172018

Warszawianie z wyboru. Udział ludności z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
okres realizacji: 2017

"Kultura Cyfrowa": Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
okres realizacji: 2016

Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Młody IBL
okres realizacji: 2014

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Alicja Szałagan
2011–2016

Wiadomości

Grażyna Pawlak z Nagrodą Polityki

17 maja Grażyna Pawlak wraz z Marcinem Urynowiczem odebrali Nagrodę Polityki w kategorii Wydawnictwa Źródłowe za redakcję Kronik wojennych Aurelii Wyleżyńskiej.

"Herkulanum i Pompeje. Kamienice rozdarte. Draśnięcia murów jak brzytwą. Wali się stolica". "Kroniki wojenne" Aurelii Wyleżyńskiej

Sławomir Buryła o "Kronikach wojennych" Aurelii Wyleżyńskiej

"Walczyła piórem. Czuła, że jej obowiązkiem jest dokumentować przebieg wojny" – Podcast o Aurelii Wyleżyńskiej z udziałem Grażyny Pawlak

Spotkanie z prof. Ewą Kołodziejczyk

Dąbrowska – Stempowski w Trzecim Punkcie Widzenia

Artykuł na temat listów Wierzyńscy-Grydzewski w londyńskim "Tygodniu Polskim"

Korespondencja Marii Dąbrowskiej i Stanisława Stempowskiego – tom II

Tekst Macieja Wierzyńskiego o edycji korespondencji Wierzyński-Grydzewski

Jan Parandowski w programie TVP Historia

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku