Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Pok. 127, tel. wew. 838.
Adres mailowy pracowni: 
pracownia.dokumentacji@ibl.
waw.pl

Skład zespołu:

W czasie zagrożenia epidemicznego dyżury odbywają się on-line po uprzednim kontakcie mailowym.

mgr Marlena Sęczek, kierowniczka pracowni, dokumentalistka (marlena.seczek@ibl.waw.pl) 
mgr Katarzyna Batora, starsza dokumentalistka 
(katarzyna.batora@ibl.waw.pl)
dr hab. Beata Dorosz, profesor instytutu (beata.dorosz@ibl.waw.pl)
mgr Magda Dymek, starsza dokumentalistka (magda.dymek@ibl.waw.pl)
dr hab. Ewa Kołodziejczyk, profesor instytutu (ewa.kolodziejczyk@ibl.waw.pl)
dr Grażyna Pawlak, adiunkt (grazyna.pawlak@ibl.waw.pl)
dr Alicja Szałagan, starsza dokumentalistka dyplomowana (alicja.szalagan@ibl.waw.pl)
dr Barbara Tyszkiewicz, adiunkt (barbara.tyszkiewicz@ibl.waw.pl)

W ramach projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny":

mgr Agnieszka Gawrych, dokumentalistka (agnieszka.gawrych@ibl.waw.pl)
dr Katarzyna Gędas, dokumentalistka (katarzyna.gedas@ibl.waw.pl)
mgr Weronika Szulik, dokumentalistka (weronika.szulik@ibl.waw.pl)
dr Łukasz Żurek, dokumentalista (lukasz.zurek@ibl.waw.pl) 

Pracownicy emerytowani uczestniczący w działaniach Pracowni:

dr hab. Ewa Głębicka (ewa.glebicka@ibl.waw.pl)
dr Maria Kotowska-Kachel (maria.kotowska-kachel@ibl.waw.pl)
mgr Barbara Marzęcka (barbara.marzecka@ibl.waw.pl)

Historia

Powstanie pracowni

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej prowadzi badania o charakterze dokumentacyjnym i historycznoliterackim dotyczące pisarzy, których zasadniczy zrąb twórczości przypadł na lata po 1918 roku, oraz życia literackiego w tym okresie.

Nasze pierwsze lata

Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana Profesor dr hab. Jadwidze Czachowskiej na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów.

Projekty badawcze

Maria Dąbrowska – Anna Kowalska. Listy 1940–1949. T. 1–6

Kierowniczka: dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN
grant NPRH
okres realizacji: 2022–2027
wartość dofinansowania: 962 203 zł
całkowity koszt inwestycji: 962 203 zł

Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk
projekt dokumentacyjny NPRH
2019

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Alicja Szałagan
projekt NPRH
2018–2023

Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

Kierowniczka: Beata Dorosz
2015–2022

Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk 
20182020

Krytyka genetyczna w przekładzie literackim

Kierowniczka: Ewa Kołodziejczyk
20172018

Warszawianie z wyboru. Udział ludności z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
okres realizacji: 2017

"Kultura Cyfrowa": Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
okres realizacji: 2016

Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Młody IBL
okres realizacji: 2014

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny

Kierowniczka: Alicja Szałagan
2011–2016

Wiadomości

Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – listy

W ramach projektu „Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego”, pod kierownictwem Beaty Dorosz, ukazała się czterotomowa edycja listów Mieczysława Grydzewskiego oraz Kazimierza i Haliny Wierzyńskich.

Zebranie Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza,

Wieczór z poezją Anny Frajlich

Udział Marleny Sęczek w programie "Sądy przesądy" w TVP Historia

Audycja radiowa na temat "Kronik wojennych" Aurelii Wyleżyńskiej

Zaproszenie na premierę "Kronik wojennych 1939–1944" Aurelii Wyleżyńskiej

Przekłady fragmentów dziennika Aurelii Wyleżyńskiej w "Historie.Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften"

"Kroniki wojenne" Aurelii Wyleżyńskiej

Dofinansowanie wydania korespondencji Mieczysława Grydzewskiego z Kazimierzem i Haliną Wierzyńskimi

Jak czytać Ulissesa? – rozmowa ze słowem wstępnym Ewy Kołodziejczyk

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45