Godziny otwarcia i struktura Biblioteki

Czytelnia Biblioteki IBL PAN jest czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 15.00

Magazyn czynny od 9.00 do 14.30

Kontakt mailowy z czytelnią: beata.madurska@ibl.waw.pl lub artur.kowalski@ibl.waw.pl

Prawo do korzystania z Czytelni mają:
a) pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN;
b) pracownicy naukowi w zakresie filologii polskiej i innych nauk społecznych;
c) doktoranci piszący prace związane z literaturą polską oraz w uzasadnionych przypadkach studenci na wniosek opiekuna naukowego za zgodą Kierownika Biblioteki;
d) inne osoby działające twórczo w zakresie kultury.

Kierownik Biblioteki
mgr Łukasz Ossowski, pok. 26, tel. (22) 6572-825, kom. 606 313 438,
e-mail: lukasz.ossowski@ibl.waw.pl

Dział Udostępniania
Czytelnia, tel. 6572-842

mgr Beata Madurska, e-mail: beata.madurska@ibl.waw.pl

mgr Artur Kowalski: artur.kowalski@ibl.waw.pl
mgr Lucyna Twornicka: m.twornicka@op.pl
st. magazynier Małgorzata Gajewska
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Lucyna Twornicka, tel. 6572-842, e-mail:
m.twornicka@op.pl

Dział Gromadzenia
pok.129, tel. 6572-839
mgr Agnieszka Żebrowska - z-ca kierownika Biblioteki e-mail: agnieszka.zebrowska@ibl.waw.pl

mgr Ilona Zięba

Dział Opracowania
pok. 125, tel. 6572-727

mgr Paweł Siedlecki, e-mail: pawel.siedlecki@ibl.waw.pl
dr Martyna Sabała-Bolek, e-mail: martyna.sabala@ibl.waw.pl
mgr Jacek Paulinek, e-mail: jacek.paulinek@ibl.waw.pl

Sekcja Zbiorów Specjalnych
pok.125, tel. 6572-776
mgr Lidia Bakensztos, e-mail: lidia.bakensztos@ibl.waw.pl

Dział starodruków
pok. 17, tel. 6572-815
mgr Anna Endzel, e-mail: anna.endzel@ibl.waw.pl

mgr Małgorzata Jurek, e-mail: malgorzata.jurek@ibl.waw.pl

Sekcja Czasopism
pok. 19,  tel. 6572-785
mgr Beata Śluzek, e-mail: beata.sluzek@ibl.waw.pl

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku