Godziny otwarcia i struktura Biblioteki

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Biblioteka IBL PAN znów jest dostępna dla Pracowników IBL i Doktorantów!. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów.

Od 1 września czytelnia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 15.00

Magazyn biblioteki jest czynny od godz. 9.00 do 14.30

Osoby z zewnątrz mogą korzystać ze zbiorów po uzyskaniu zgody Kierownika Biblioteki IBL. tel. 22 65 72 825 lub 606 313 438

e mail: lukasz.ossowski@ibl.waw.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godziny otwarcia Czytelni:

Od poniedziałku do środy: 8.30 - 19.30
Od czwartku do piątku: 8.30 - 15.30
Magazyn czynny: od poniedziałku do piątku: 8.30-15.00

Prawo do korzystania z Czytelni mają:
a) pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN;
b) pracownicy naukowi w zakresie filologii polskiej i innych nauk społecznych;
c) doktoranci piszący prace związane z literaturą polską oraz w uzasadnionych przypadkach studenci na wniosek opiekuna naukowego za zgodą Kierownika Biblioteki;
d) inne osoby działające twórczo w zakresie kultury.

Kierownik Biblioteki
mgr Łukasz Ossowski, pok. 26, tel. (22) 6572-825, kom. 606 313 438,
e-mail: lukasz.ossowski@ibl.waw.pl

Dział Udostępniania
Czytelnia, tel. 6572-842

mgr Beata Madurska

mgr Artur Kowalski
mgr Lucyna Twornicka
st. magazynier Małgorzata Gajewska
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
mgr Lucyna Twornicka, tel. 6572-842, e-mail:
m.twornicka@op.pl

Dział Gromadzenia
pok.129, tel. 6572-839
mgr Agnieszka Żebrowska - z-ca kierownika Biblioteki e-mail: agnieszka.zebrowska@ibl.waw.pl

mgr Ilona Zięba

Dział Opracowania
pok. 125, tel. 6572-727

mgr Paweł Siedlecki, e-mail: pawel.siedlecki@ibl.waw.pl
dr Martyna Sabała-Bolek, e-mail: martyna.sabala@ibl.waw.pl
mgr Jacek Paulinek, e-mail: jacek.paulinek@ibl.waw.pl

Sekcja Zbiorów Specjalnych
pok.125, tel. 6572-776
mgr Lidia Bakensztos, e-mail: lidia.bakensztos@ibl.waw.pl

Dział starodruków
pok. 17, tel. 6572-815
mgr Anna Endzel, e-mail: anna.endzel@ibl.waw.pl

mgr Małgorzata Jurek, e-mail: malgorzata.jurek@ibl.waw.pl

Sekcja Czasopism
pok. 19,  tel. 6572-785
mgr Beata Śluzek, e-mail: beata.sluzek@ibl.waw.pl

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45