PRO RHETORICA Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej


Koncepcja PRO RHETORICA Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej  została opracowana przez dr hab. Joannę Partykę i dr hab. Marię Załęską, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Formalnie zostało ono powołane 10 lipca 2014 decyzją Dyrektora IBL PAN, prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego, jako struktura działająca w ramach Instytutu.

Koncepcja Interdyscyplinarnego Centrum Retoryki Stosowanej PRO RHETORICA wyrosła z potrzeby integracji środowiska badaczy i dydaktyków retoryki. Centrum skupia  osoby reprezentujące różne dziedziny nauk i różne ośrodki (nie tylko uniwersyteckie). Jego celem jest zgłębianie retoryki jako całościowej koncepcji komunikacji, opartej na arystotelesowskiej humanistycznej wizji relacji międzyludzkich.

PRO RHETORICA prowadzi badania dotyczące wszystkich działów retoryki, od inwencji do akcji, obejmuje także współczesne kierunki badań nad retoryką.

PRO RHETORICA podejmuje również  działania służące rozpowszechnianiu kultury retorycznej w życiu społecznym.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku