Dział Finansowo-Księgowy

dr Barbara Pawłowska – główna księgowa, pok. 105, tel. 6572-860, barbara.pawlowska@ibl.waw.pl
mgr Małgorzata Jarocka – samodzielna księgowa, pok. A17, tel. 6572-717, malgorzata.jarocka@ibl.waw.pl
mgr Barbara Piontek – samodzielna księgowa, pok. A15, tel. 6572-752, barbara.piontek@ibl.waw.pl
mgr Alicja Sztreker-Wójcik – samodzielna księgowa, A17, tel. 6572-717, alicja.sztreker@ibl.waw.pl
mgr Piotr Dobrowolski – starszy księgowy, pok. A17, tel. 6572-717, piotr.dobrowolski@ibl.waw.pl
mgr Agnieszka Kusiak – samodzielna księgowa, pok. A15, tel. 65-72-752, agnieszka.kusiak@ibl.waw.pl
mgr Beata Kwiatkowska, samodzielna księgowa, pok. A15, tel. 65-72 752, beata.kwiatkowska@ibl.waw.pl

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku