Informacje

Konferencja naukowa

REFLEKSJA HUMANISTYCZNA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

19 -20 listopada 2015 

Instytut Badań Literackich, ul. Nowy Świat 72, Warszawa 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, Warszawa 

 

PROGRAM KONFERENCJI

ABSTRAKTY

PLAKAT

BIOGRAMY PRELEGENTÓW

W odpowiedzi na postulaty architektów, którzy wskazują problem deprecjacji architektury i odejścia
od traktowania jej jako dziedzictwa kulturowego na rzecz skomercjalizowanych działań, chcemy zaproponować spojrzenie na przestrzeń i obiekty architektoniczne z perspektywy humanistyki i przez pryzmat świadectw jej przynależnych. W centrum zainteresowania stawiamy pytania o kształtowanie przestrzeni miejskiej i postrzegania obiektów architektonicznych jako kodu kulturowego a także namysł nad przeszłością i tradycją kulturową konkretnych miejsc. Organizując konferencję wykraczającą poza ramy ujęć interdyscyplinarnych, polegających na łączeniu różnych terminów i metodologii, proponujemy podejście transdyscyplinarne pojmowane jako wielostronna analiza skupiona na jednym temacie, która będzie stanowiła pierwszy krok do wypracowania wspólnej perspektywy teoretycznej, łączącej elementy różnych pól badawczych. Jesteśmy świadomi różnic występujących zarówno na płaszczyźnie terminologicznej, jak i w modelu myślenia przedstawicieli nie tylko różnych dyscyplin, ale i dziedzin.
W dyskusji, obok literaturoznawców i kulturoznawców, wezmą udział przedstawiciele takich dyscyplin, jak: architektura, urbanistyka, socjologia miasta, filozofia, historia architektury, historia sztuki, varsavianistyka, kartografia, etnologia, muzykologia, teoria muzyki.  Elementem spajającym będzie spojrzenie na realną przestrzeń i konkretne obiekty architektoniczne.

 

20.30 Koncert w Muzeum Fryderyka Chopina 
Okólnik 1, Warszawa
Sala koncertowa w podziemiach Pałacu Ostrogskich

 Ewa Leszczyńska, sopran

Janusz Olejniczak, fortepian historyczny

W programie: Chopin, Dobrzyński, Fontana

 

Wstęp wolny dla gości konferencji i osób zarejestrowanych na liście zaproszonych – rejestracja następuje poprzez wysłanie e-maila na adres: conference@nifc.pl

 

Rada Programowa Konferencji:
prof. nzw. inż. arch. Marek Budzyński (Politechnika Warszawska)
dr Maciej Maryl (Zastępca Dyrektora  IBL PAN ds. Ogólnych)
prof. dr hab. Maria Prussak (IBL PAN)
dr Dorota Siwicka (Zastępca Dyrektora IBL PAN ds. Naukowych)
dr Kamila Stępień-Kutera (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
dr inż. Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, CLARIN-PL)
mgr Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL PAN)

Komitet organizacyjny:
Marita Albán Juárez (NIFC)
Jacek Paulinek (IBL PAN)
Katarzyna Rdzanek (IBL PAN)
Marcin Wąsowski (NIFC)
Aleksandra Wójtowicz (IBL PAN)
współpraca: mgr Paweł Rams (IBL PAN)

 

 

 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku