Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Joannie Partyce, prof. IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Chachulskiemu, prof. IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 11 października 2016 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Jolancie Sztachelskiej, prof. UwB

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Mieczysławowi Mejorowi, prof.IBL PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45