Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Joannie Partyce, prof. IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Tomaszowi Chachulskiemu, prof. IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 11 października 2016 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Jolancie Sztachelskiej, prof. UwB

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr hab. Mieczysławowi Mejorowi, prof.IBL PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku