Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

pok. 126 tel. (22) 6572-742

Członkowie:

Prof. dr hab. Maria Prussak,  profesor                      środa 12.00-14.00
Prof. dr hab. Zbigniew Kloch, profesor instytutu     środa 12.00-14.00
dr hab. Marek Troszyński, 
profesor instytutu          środa 12.00-14.00
dr Teresa Winek                                                         środa 12.00-14.00
dr hab. Jacek Wójcicki, profesor instytutu
dr
Paweł Bem                                                            środa 12:00-14:00
dr Teresa Rączka-Jeziorska                        
                  środa 12:00-14:00  
dr Andrzej Piotr Lesiakowski                                   środa 12:00-14:00


Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
powstał w roku 1997 z inicjatywy doc. dr hab. Adama Karpińskiego jako Zespół Edytorstwa i Krytyki Tekstu. W roku 2000 został przekształcony w Ośrodek, który pełni rolę forum dyskusyjnego dla historyków literatury i badaczy innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych problemami edytorstwa naukowego i tekstologii.
Miejscem spotkań są otwarte zebrania edytorskie, które odbywają się w trzeci poniedziałek każdego miesiąca (od października do czerwca).
We współpracy ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Litteraria" Ośrodek wydaje
od roku 1995 serię "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", a od roku 2000 serię "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia".
W Ośrodku przygotowywane jest opracowanie zasad edycji staropolskic
h tekstów literackich. W ramach działalności Ośrodka od roku 2000 prowadzone są prace nad wydaniem dzieł Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. W ramach grantu NPRH Redefiniowanie filologii (kierownik prof. M. Prussak) powstaje seria naukowa "Filologia XXI".

               
Listy do Adama Mickiewicza, tom I – V, pod red. E. Jaworskiej i M. Prussak, oprac. M. Dernałowicz,
E. Jaworska, W. Kordaczuk, J. Krauze-Karpińska, IBL PAN i
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014

                  Seria "Filologia XXI"

Wiadomości Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

16 czerwca 2014, godz. 11.00, sala 144 - zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Magdalena Bober-Jankowska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosi referat pt. „Adam Naruszewicz, «Diariusz podróży Króla Jego Mości Stanisława Augusta na Ukrainę» ‒ problem wyboru podstawy wydania".

21 października 2013, godz. 11.00 - zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Dr hab. Zofia Rejman i mgr Małgorzata Nesteruk z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłoszą referat pt. „Wiersze napoleońskie Kajetana Koźmiana ‒ problemy edycji”.

Zebranie odbędzie się 21 X 2013 r. w Pałacu Staszica, w sali nr 144, o godz. 11.00.

22 kwietnia 2013, godz. 11.00 - zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Marta Kowalewska z Centrum Badawczego Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ w Krakowie wygłosi referat Bajki Franciszka Morawskiego ‒ problemy edycji.
Zebranie odbędzie się 22 IV 2013 r. w Pałacu Staszica, w sali nr 144, o godz. 1100.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45