Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

pok. 126 tel. (22) 6572-742
Dyżury Ośrodka: środa 12:00–14:00


Członkowie Ośrodka

dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL
dr
Paweł Bemkierownik Ośrodka
dr Andrzej Piotr Lesiakowski
Stale współpracuje
prof. dr hab. Maria Prussak
dr Łukasz Cybulski

W 1997 roku z inicjatywy dr hab. Adama Karpińskiego powstał Zespół Edytorstwa i Krytyki Tekstu, który w roku 2000 został przekształcony w Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Ośrodek prowadzi szeroko zakrojone studia nad tradycją filologii, poczynając od jej podstaw językoznawczych (studia nad dziejami myśli gramatycznej, ortografii i interpunkcji – Andrzej P. Lesiakowski, "Gramatyka języka polskiego większa" Antoniego Małeckiego na tle dziewiętnastowiecznych podręczników gramatycznych i ówczesnej polszczyzny, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2014) i tekstologicznych (prace nad rękopiśmienną spuścizną pisarzy romantycznych, modernistycznych i współczesnych). Pracownicy Ośrodka publikują i tłumaczą teksty dotyczące zasad współczesnych koncepcji edytorstwa, przygotowują również edycje dokumentów literackich.

W Ośrodku zrealizowano dwa granty edytorskie, które zakończyła publikacja krótkich francuskich tekstów Adama Mickiewicza oraz listów do Adama Mickiewicza:
Adam Mickiewicz, Proza artystyczna. Opowiadania, szkice, fragmenty / Prose artistique. Contes, essais, fragments, wstęp i oprac. J. Pietrzak-Thébault, współpr. M. Prussak, K. Rutkowski, J. Wójcicki, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013,
Listy do Adama Mickiewicza, t. 1–5, red. nauk. E. Jaworska, M. Prussak, oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, W. Kordaczuk, J. Krauze-Karpińska, Wyd. IBL PAN i Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014.

W ramach działalności Ośrodka wydawana jest seria "Filologia XXI", w której publikowane są prace z dorobku Instytutu Badań Literackich PAN, tłumaczenia nieznanych w Polsce książek dotyczących krytyki tekstu i edytorstwa naukowego oraz rozprawy współpracowników Ośrodka. Dotychczas ukazały się następujące tomy:
1. Rachela Kapłanowa [Maria Renata Mayenowa], "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji, wstęp T. Dobrzyńska, oprac. tekstu i posłowie M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013,
2. Maria Prussak, Od słowa do słowa. Na marginesach krytyki tekstu, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2013,
3. Roman Zimand, "Dziennik" Adama Czerniakowa – próba lektury, wstęp J. Zieliński, oprac. tekstu P. Sieniuć, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014,
4. Zofia Stefanowska, Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964–2007, posłowie Z. Łapiński, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2014,

5. Pierre-Marc de Biasi, Genetyka tekstów, przekł. F. Kwiatek, M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015,
6. Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. nauk. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016,
7. Jerome McGann, Nowa Respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, przekł. P. Bem, Ł. Cybulski, O. Mastela, J. Prussak, Wyd. IBP PAN, Warszawa 2016,
8. Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. nauk. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
9. Paweł Bem, Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
10. Łukasz Cybulski, Krytyka tekstu na rozdrożach. Anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w., Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
11. Marek Troszyński, Alchemia rękopisu. "Samuel Zborowski" Juliusza Słowackiego, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
12. Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wybór M. Prussak, oprac. redakcyjne P. Bem, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Duszkin, A. Pomorski, M. Prussak, E. Skalińska, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
13. John Bryant, Płynny tekst. Teoria zmienności tekstów i edytorstwa w dobie książki i ekranu, przekł. Ł. Cybulski, red. merytoryczna A.P. Lesiakowski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2020,
14. Peter L. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google’a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich, przekł. P. Bem, red. nauk. A.P. Lesiakowski, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2020.

Tomy 3–12 były finansowane z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012–2017. Z tego programu sfinansowane zostały także następujące książki powstałe w ramach prac Ośrodka:
Dynamika Wacława Berenta, red. nauk. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016,
Irena i Tadeusz Byrscy, Czesław Miłosz, Korespondencja, oprac. i komentarze P. Bem przy współpracy M. Prussak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017,
Metafora – tekst – dyskurs, red. nauk. G. Grochowski, J. Kordys, J. Leociak, M. Prussak, "Colloquia Mayenoviana", Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017.

 

 

               
Listy do Adama Mickiewicza, tom I – V, pod red. E. Jaworskiej i M. Prussak, oprac. M. Dernałowicz,
E. Jaworska, W. Kordaczuk, J. Krauze-Karpińska, IBL PAN i
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2014

                  Seria "Filologia XXI"

Wiadomości Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Peter L. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google’a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich (14. tom serii Filologia XXI)

Nakładem Wydawnictwa IBL ukazał się nowy, 14. tom serii Filologia XXI: Peter L. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google’a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich.
Tłumaczenie: Paweł Bem
Redakcja naukowa: Andrzej Piotr Lesiakowski

O Autorze:
Peter L. Shillingsburg wykładał na Mississippi State University
(uhonorowany tytułem William L. Giles Professor), na University of North Texas, na De Montfort University (był tam dyrektorem Center for Textual Scholarship), na Defense Force Academy pod auspicjami The University of New South Wales oraz na Loyola University w Chicago, gdzie kierował katedrą badań tekstowych (Martin J. Svaglic Chair in Textual Studies). Był laureatem stypendium Guggenheima, a także edytorem naczelnym i naukowym edycji dzieł Williama M. Thackeraya, które ukazały się nakładem wydawnictw Garland i The University of Michigan Press (1989–1998). Jest także autorem dwóch książek o Thackerayu, w tym Pegasus in Harness. Victorian Publishing and W. M. Thackeray (1992), oraz trzech książek poświęconych badaniom nad tekstem, m.in. Scholarly Editing in the Computer Age (1984, II wyd. 1986, III wyd. 1996) i Textuality and Knowledge (2017). Pełnił funkcję koordynatora, członka komitetu i przewodniczącego komitetu do spraw edycji naukowych przy Modern Language Association oraz prezesa Society for Textual Scholarship.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku