A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W X Y Z Ź Ż

"Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego".

Studia Staropolskie. Series Nova, t. XXV (LXXXI), ss. 450.
Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria - Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

"Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej.

Koedycja ze Stowarzyszeniem "Pro Cultura Literaria".
Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18.
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie.

Pod redakcją Pawła Kucińskiego i Grzegorza Krzywca.
Prace dedykowane Profesorowi Michałowi Głowińskiemu. S. 198. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej

Red. T. Chachulski, IBL, Warszawa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Barcz Anna:

- Przyroda - bliska czy daleka? "Anthropos?" nr 18-19/2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Barcz Anna:

- O ciele ekokrytycznie i z perspektywy queer. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" nr 4/2011;
- Człowiek i zwierzę - pytanie o granicę w "Dziennikach" Gombrowicza. "Artmix", nr 23(13)/2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur.

[Materiały konferencji naukowej "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej". (Warszawa, 23-25 marca 1999)].
Pod red. J. Pelca, K. Mrowcewicza, M. Prejsa. Słowo wstępne: S. Dubisz.
Wydział Polonistyki UW, Instytut Literatury Polskiej,  Warszawa, 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Batora Katarzyna:

- Maria Szpyrkówna, w: Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, M. Czeppe, Warszawa - Kraków 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Batora Katarzyna:

- Biobibliografia Bohdana Zadury. W: J. Borowiec, "Zadura. Ścieżka wiersza". Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2008, s. 191 - 204. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka, Grabowska-Kuniczuk Agata:

- W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej, w: E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osinski: Realiści - realizm - realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka, Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów "Literatury konfederacji barskiej", „Wiek Oświecenia” 2011, z. 27, s. 84-98;
- Wspomnienie o prof. Januszu Maciejewskim, „Pamiętnik Literacki” 2011, CII, s. 259-262;
- Bibliografia prac Janusza Maciejewskiego (opracowanie), „Pamiętnik Literacki” 2011, CII, s. 262-272.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka:

- Powstanie od kuchni. Motywy kulinarne w literaturze pięknej i wspomnieniowej dotyczącej powstania styczniowego, "LiteRacje. BOYówka kulturalna" 2013 nr 2.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bąbel Agnieszka:

- Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w polskiej powieści dziewiętnastowiecznej, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 97-210.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Bednarczuk Monika

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bem Paweł:

- Pan Chevasson, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124 (dot.: E. W. Said, Humanism and Democratic Criticism, Nowy Jork 2004);
- Imię zdmuchnięte: Abrasza Zemsz, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123 (dot.: R. Aron, Wspomnienia, t. I, tłum. G. Śleszyńska, Wołomin 2007);
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 122 (dot.: G. T. di Lampedusa, Letters from London and Europe (1925-1930), red. G. L. Tomasi, tłum. J. G. Nichols, Londyn 2010);
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2013, nr 121 (dot. Philologies and Its Histories, red. S. Gurd, Columbus 2011).

Brak publikacji na wybraną literę.

Bem Paweł:

- Czto-to na buduszczeje. O płanach razwitija Litieraturnogo instituta w Pariże, „Nowaja Polsza” 2014, nr 1;
- "Kultura" w sieti, "Nowaja Polsza" 2014, nr 10;
- Kiosk, "Zeszyty Literackie" 2014, nr 127;
- Z Witoldo w Luwrze, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 126;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2014, nr 126 (dot.: M. Scammell, Koestler. The Literary and Political Odyssey of a Twentieth-Century Skeptic, New York 2009);
- Niebyły list do Czesława Miłosza, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 125;
- [Lektury kwartalne], „Zeszyty Literackie” 2014, nr 125 (dot.: P. Levi, T. Regge, Conversations, St Ives 1992].

Brak publikacji na wybraną literę.

Bem Paweł:

- Scalany wąż (omówienie książki K. Jeleński, C. Miłosz, Korespondencja), „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3-4;
- Dobrze, że był (omówienie książki J. Zawieyski, Dzienniki 1955-1959), „Teatr” 2012, nr 7-8.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Jak nie zostaliśmy Indianami. O prozie Niziurskiego i Bahdaja, "Książki" 2013, T.: 26;
- Komunizm Haute Couture, "Książki" 2013, T.: 53;
- Przedstawiciele rasy łacińskiej. O korespondencji Georges Sand i Gustava Flauberta, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 48;
- A la Une. Sur Kronos de Gombrowicz, "L'Atelier du roman" 2013, T.: 81;
- Wejście smoka. O gestach w literaturze i sporcie, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 37;
- Rozbite okno, "Tygodnik Powszechny" 2013, T.: 40.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- A la une (sur "Katyn" de Wajda) . "L'Atelier du roman" 2009 nr 58, s. 173 - 175 ;
- Le roman et omnis moriar. "L'Atelier du roman" 2009 nr 57, s. 81 - 87;
- Hrabia urynkowiony (o Chateaubriandzie). "Tygodnik Powszechny" 2009 z 24 II;

- [Przekład:] Milan Kundera, Spotkanie (eseje o literaturze). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ss. 180.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Nicea. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 160 - 168;
- De la francophonie litteraire. "L'Atelier du Roman" Paryż, 2008 nr 53, s. 30-37;
- La beauté eliptique du roman. "L'Incovenient" Montreal 2008 nr 33, s. 73-91;
- Różewicz, ostatni wódz Indian. "Tygodnik Powszechny" 14.10.2008.

 

- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 327 -331;
- Hugo - tanatografia porównawcza. Wydawnictwo IBL PAN.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bieńczyk Marek:

- Farewall, Miss Isabelle, "Atelier du Roman", 2010, nr 63, s. 52–59.
- La Faille romanesque, "Atelier du Roman", 2010, nr 61, s. 35–40.
- Sylwia Nervala. Kilka uwag o zauroczeniu, "Literatura na Świecie", 2010, nr 7–8, s. 194–211.
- In vino Fabula, "Tygodnik Powszechny", 2010.
- Braciszek. O twórczości Raymonda Chandlera, "Tygodnik Powszechny", 2010, s. 3–4.

- Droga do Ostendy, [w:] Geografia Słowackiego, red. Grzegorz Marzec, Warszawa 2010, ss. 8.

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

  • O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929, "Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski" 2010, s. 195-226.  
Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

- Wokół "Poezji zebranych" Kazimiery Iłłakowiczówny. "Colloquia Disputationes" 2008 t. 7, s. 181-192;
- Pośmiertny kult Jana Kasprowicza w Poznaniu. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkoposki" 2007 t. 3, s. 321-357.

 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Biesiada Jacek:

- Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927–1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933–1939, Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski, 2010, t. 4: 2009, s. 263–314.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Budowniczowie świata? Artur Żmijewski w Nowym Jorku, "Obieg" (online), 2010, http://www.obieg.pl/teksty/16556;
- Człowiek imieniem Lanzmann, "Tygodnik Powszechny", 2010, nr 40, ss. 10;
- Mierzenie dystansu, "Tygodnik Powszechny", 2010, nr 46, ss. 3;
- Odpowiedzialność za opowieść, "Dwutygodnik" (online), 2010,
http://www.dwutygodnik.com.pl/artykul/1504-odpowiedzialnosc-za-opowiesc.html;
- Sztuka niemożliwej możliwości, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 156–166;
Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, "Teksty Drugie" 2010, z. 6, s. 125-136;
- Teoria traumy jako siła lektury. Cathy Caruth w rozmowie z Katarzyną Bojarską, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 129–142;
- Zapis dyskusji po pokazie fulmu "Dotleniacz" w CSW Zamek Ujazdowski, "Obieg" (druk), 2010, nr 1–2, s. 81–82. 

- Agamben między sztuką a estetyką, [w:] Agamben. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 344–359;
- Czy to jest literatura możliwa?, [w:] Pasażerka. Program opery, red. Marta Sobolska, Warszawa 2010, s. 36–40;
- Seria malarska Gerharda Richtera October 18, 1977 i jego dziedzictwo w sztuce najnowszej, [w:] Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych, red. Violetta Sajkiewicz, Katowice 2010, s. 200–210;
- Władysław Strzemiński and His Artistic Document of the Holocaust, [w:] Memory of the Shoah, Łódź 2010, 139–153.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski - Richter - Spiegelman, Warszawa 2012;
- The Gesture of Realism. Andrzej Wróblewski's Photo-Memory of War, w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/86/143 ;
- Krystiana Robb-Narbutt – spotkanie z resztkami, w: Krystiana Robb-Narbutt. Rysunki, przedmioty, pracownia, pod red. D. Jareckiej i W. Siedleckiej, Warszawa 2012;
- Zawieszenie (w) historii, w: http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/52/67 ;
- Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura), w: „Konteksty” 2013, nr 3;
- Przeżyć raz jeszcze: Performance, pamięć, trauma" / "To Live in Repetition: Performance, Memory and Trauma", "Sztuka i dokumentacja" 2013 nr 9;
- Widmowość a możliwość widzenia (utraty). Fotografia przeciw referencjalności historii, "Opposite" 2012 nr 3;
- Słowo o fotografii, "Teksty Drugie" 2013 nr 4;
- Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), „Teksty Drugie” 2013, nr 6 (http://tekstydrugie.pl/pl/news/item/id,61,title,2013-nr-6-Zaafektowani.html);
- (Nie)poruszeni: O Zagładzie, oglądających, odgrywających i opowiadających historię. Perspektywa afektywna, „Teksty Drugie” 2013, nr 6;
- The Elusive Modern. „Art in America” 2013, Vol. 101, November;
- Bojarska Katarzyna, Piotrowski Piotr, Mazur Adam , Nader Luiza: Miłość do emancypacji. O warsztacie i zaangażowaniu badacza-humanisty z Piotrem Piotrowskim rozmawiają .... „Widok” 2013, nr 3 (http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/87/115-http://widok.ibl.waw.pl/index.php/one/article/view/87/115);
- Nie śpi ten, kto śpi na igliwiu/ He who sleeps on pine needles, doesn’t sleep, w: W. Tatarczuk: Mirosław Bałka. bes-sennosh-ch, Lublin 2012;
- Tańczące ciała i fantazje o maszynie / Dancing Bodies and the Machine Fantasy, w: Semenowicz Dorota, Castelluci Romeo. Człowiek/Maszyna, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Wszystko jest czarną dziewczyną, "dwutygodnik", [online:] http://www.dwutygodnik.com/artykul/2817-wszystko-jest-czarna-dziewczy na.html, 15;
- Na progu empatii. Dyskusja o filmie Anny Baugmart Świeże wiśnie, "Obieg", [online:] http://www.obieg.pl/rozmowy/20441;
- Everything Is a Black Girl, "Biweekly" 2011, nr 11.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

- Kilka impresji o Konstanzer Maisterklasse "Trauma and Narration". "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 269 - 272 ;
- Un roman d'une maison hante, ma maison. "L'Atelier du roman" 2009 nr 59 ;
- Bliźniaczo niepodobne. "Łaskaw" Jonathana Littella. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Łódź, Manchester, Demeter i Kora, czyli o trzech rewizytach. "Ha!art. Interdyscyplinarny magazyn o kulturze" 2009 nr 1/2 ;
- Tropiąc ślady (w) domu. Szkic na marginesie wystawy Ahlam Shibli inspirowany historiami powikłanymi. "Krytyka Polityczna" 2009 nr specjalny "Idź i patrz" (18) ;
- Coming Together to Stay Apart. Obieg on-line;
- I am putting the fire underneath people. Obieg on-line;
- Kto się (naprawdę) boi demonów? Obieg on-line;
- Mesjasz na czas. O pożytkach i przekleństwach wybraństwa między Holonem a Gdańskiem. Obieg on-line;
- Na Wschodzie dialog wciąż trwa. Obieg on-line;
- Podkładam ludziom ogień! Rozmowa z Isaacem Julienem. Obieg on-line;
- Zejść się, by pozostać osobno. Rozmowa z Douglasem Crimpem. Obieg on-line

- [Przekład:] A. Forty, Beton i pamięć. Konteksty 2009 nr 1;
- [Przekład:] D. LaCapra, Historia w okresie przejściowym. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009;
- [Przekład:] L.B. Larsen, Niedyskrecje biurokratycznej galaktyki. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2009;
- [Przekład:] U. Philips, Feminizm i religia. Narcyza Żmichowska Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009; 
- Artur Żmijewski w obliczu historii, w obliczu traumy. W: Sztuka jako rozmowa o przeszłości. Fundacja i. Stefana Batorego, Warszawa 2009;
- Polityczny Białoszewski - "Pamiętnik z powstania warszawskiego" a sprawa polska. W: Homo Politicus: Polityczne apekty literatury, języka, teatru i filmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009;
- Sebald/Austerlitz. Próba psychoanalitycznego odczytania. W: Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne. Diffin, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bojarska Katarzyna:

 - Antysemityzm - co jest do zrobienia? "Dialog" 2008 nr 9, s. 24-37;
- Historia na wolności - niezapomniane gesty leczenia pamięci. "Kresy" 2008 nr 3(75), s. 182-189;
- Do Europy tak, ale razem z naszymi sąsiadami. "Obieg on-line" 2008;
- Figura ojca na festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. "Obieg on-line" 2008;
- Figuracja bez cudu. Luc Tuymans w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę. "Obieg on-line" 2008;
- I znów Polskę a nie wiosnę zobaczę (niespodziewanie część druga). "Obieg on-line" 2008;
- Nie doceniamy tego, co dzieje się współcześnie. Yoko Ono w rozmowie z Katarzyną Bojarską. "On-line 2008";
- Powrót do przyszłości… sztuki (Katarzyna Bojarska rozmawia z Magdaleną Ziółkowską redaktorką książki i pomysłodawczynią projektu "Notes from The Future of Art."). "On-line 2008";
- Sztuki piękne mojego pokoju Guy Ben-Ner. "On-line 2008";
- Wstęp do: "Temat, który nie sprzedaje się w galeriach. Ze Stephenem C. Feinsteinem rozmawia Tomasz Łysiak". "On-line 2008";
- Gęby Wilhelma Sasnala. "Odra" 2008 nr 5, s. 89-91;
- Perseweracja krytyczna. O sztuce Zbigniewa Libery. "Odra" 2008 nr 9, s. 91-97;
- Historia Zagłady i literatura (nie)piękna. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 89-106.

 

- Obcy w Tworkach, obcy w Achtung Zelig. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, czytane, oglądane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 103 - 114;
- Żałoba i melancholia w Tworkach, czyli na co badaczowi Zagłady Freudowska psychoanaliza. W: Freud i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008, s. 221 - 232;
- A. Sala/N. Petresin-Bachelez, "Obraz jest pozbawiony podmiotowości nie dlatego, że jest znaleziony" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 40 - 43;
- E. Anras, "Czynnnik, który wciąż działa. Trauma przeszłości socjalistycznej w pamięci zbiorowej" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 12 - 15;
- I. Zabel, "Dialog" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 7 - 11;
- K. Stiles, "Wewnątrz/na zewnątrz: balansowanie między śmietnikiem a wiecznością" [przekład]. W: Tytuł roboczy: Archiwum. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2008, s. 16 - 27;
- U. Phillips, "Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia" [przekład]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 580;
- WHW, Czas oczekiwania. Muzeum Sztuki w Łodzi, Tytuł roboczy: Archiwum [przekład]; Łódź 2008, s. 28 - 33.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Słowacki Gombrowicza, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 171–192. 

- Le Słowacki de Gombrowicz, traduit par Jean Delaperierre [dans:] Juliusz Słowacki. Les lectures contemporaines, poublié sous la direction de Maria Delaperierre, Institut D'Etudes Slaves, Paris 2010, p.101–118.

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- "Heimat vieler Völker". Die "Idee von der gemeinsamen Heimat" im Werk von Józef Mackiewicz [in:] "Zwischen (Sowjet-) Russland und Deutschland. Geschichte un Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902 - 1985), Herausgegeben von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura, Fibre Verlag, OsnabrĂźck 2012, s. 129 -142. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Pochwała translatologii . "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 6 - 8 ;
- Polonistyka za granicą: czas na zmiany. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 269 - 272 ;
- Wizualizacja, literatura i cała reszta. "Teksty Drugie" 2009 nr1/2, s. 6 - 10 ;
- "Inny świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 234 - 241;

- "Jedynie prawda jest ciekawa". Literatura jako relacja prawdomówna. W: Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstamannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2009, s. 59 - 72 ;
- Exile Diaries: Sandor Marai, Gustaw Herling-Grudziński and Others. Eight Issues of Comparison. Exile Autobiographical, Exile Writing. W: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 422 - 431 ;
- G. Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, t.1: Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935 - 1946. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, ss. 752 ;
- Kultura (1946 - 2000). Exile Cultures Abroad: Publishing, Ventures, Exiles Associations and AudienceW: The Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium. Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, s. 144 - 188.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

- Rossija, bolszewizm i Polsza w tworczestwie Josefa Mackiewicza. "Istorik i chudożnik (Polsza i Rossija wo wzaimnych priedstawlieniach)" Moskwa 2008 nr 1-2 (15 -16), s. 99-115;
- Marai Sandor, Gustaw Herling-Grudziński (es masok). "Nagy Vilag" Budapeszt 2008 nr 3, s. 253-259.

 

- Antykomunizm Józefa Mackiewicza - realizm czy idealizm? Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera;
- Patriotyzm i zdrada. Granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej. W: Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna. Wydawnictwo IFiS PAN, Kraków 2008, s. 177 -192;
- Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Warszawa 2008, s. 387 -402;
- Metafiction et metanarration; Percer le mystere de la chabraque. Dossier critique, reuni par Zofia Mitosek et Kinga Siatkowska-Callebat. Paryż 2008, on-line. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bolecki Włodzimierz:

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- "Diabły z Loudun", Krzysztofa Pendereckiego a sprawa Urbana Grandiera, "Polski Rocznik Muzykologiczny, Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich", 2009, nr 7, s. 11–20.
- I demoni della filosofia, "Prometeo. Rivista trimestrale di scienze e storia, Arnold Mondadori Editore", 2010, nr 111, s. 86–93. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Dawydowa Natalia, - Miciński Tadeusz, w: D. Borzęcka, H. Murłowska-Zając, K. Paździora, K. Podobińska-Kraszewska, M. Więckowska-Bielatowicz: Szymanowski. Od Tymoszówki do Atmy, Encyklopedia Muzyczna PWM, 2013;
- Natury zew. Dobkowski i Leśmian, „Aspiracje. Pismo warszawskich uczelni artystycznych” 2013, z. 4 (www.asp.waw.pl/aspiracje.aspx?LANG=1@DEPA_ID=68).

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Password "Roger". The Hero of Karol Szymanowski's Opera "King Roger" in Tadeusz Miciński's Theatre of the Soul. "Musicology Today" 2008 t. 5, s. 57 - 78
 - Hasło"Roger". Bohater opery Karola Szymanowskiego w teatrze duszy Tadeusza Micińskiego. "Polski Rocznik Muzykologiczny" 2007/2008 t. 6., s. 49 - 66. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Boniecki Edward:

- Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 184. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 40–52
- Vercueil, jego pies, żona i muzyka świata, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 24–27. 

- Conversation as Female Experience: The Case of Narcyza Żmichowska, [w:] Mapping Experience in Polish and Russian Women's Writing , ed. Marja Rytkonen, Kirsi Kurkijarvi, Urszula Chowaniec, Ursula Phillips, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle 2010, s. 32–49.
- Ganić chwaląc, chwalić ganiąc. Narcyzy Żmichowskiej krytyka literatury, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej", red. M. Rudkowska, G. Borkowska, ss. 12
- Imperatyw miłości, [w:] Wstęp do; Z. Nałkowska, Kobiety, red. Marek Włodarski, Warszawa 2010, s. 5–11.
- Modele kultury obywatelskiej w publicystyce II połowy XIX wieku a idea humanitas (Prus, Orzeszkowa, Świętochowski), [w:] Humanistyczne modele kultury nowożytnej wobec dziedzictwa starożytnego, red. Marek Prejs, Warszawa 2010, ss. 10.
- Orzeszkowej "Pytania" – i odpowiedzi, [w:] Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, red. Iwona Wiśniewska, Beata K. Obsulewicz, Lublin 2010, 139–156.

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Wokół (kilku) nowszych koncepcji realizmu powieściowego. Komentarze i uwagi, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013;
- Na przełomie. Miłosz i inni, w: M. Zaleski: Warszawa Miłosza, Warszawa 2013;
- Miasteczka Kraszewskiego (z innymi obrazkami w tle), w: E. Owczarz, E. Ihnatowicz, T. Budrewicz: Kraszewski i światy. W 200. rocznicę urodzin i 125. rocznicę śmierci pisarza, Toruń 2013;
- Wstęp, w: Barcz A.: Prus, Short Stories, tłum. B. Johnston, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Żmichowska versus Orzeszkowa. A Feminist Parallel. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 85 - 98 ;
- Klasa umysłowa, jej mity i przypadki. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96, s. 70 - 94 ;
- Skumbrie w tomacie. "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 1/2, s. 4 - 5 ;

- [Redaktor Naczelna:] "Pamiętnik Literacki". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, z . 1 - 4 ;
- Ideał "dobrego życia". Rekonesans pozytywistyczno-modernistyczny. W: Humanizm polski. Długie trwanie - tradycje - współczesność. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008/2009, s. 223 - 239 ;
- Sir Edmund i Lord Jim. O wspomnieniu rodzinnym Narcyzy Żmichowskiej. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 384 - 397.

Brak publikacji na wybraną literę.

Borkowska Grażyna:

- Daleko od mitu. Kresy według Obrębskiego. "Prace Filologiczne" 2008;
- Znikający punkt. O czytaniu tekstów dziewiętnastowiecznych. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2008 nr 4 (21), s. 119-130;
- Prawo symboliczne i rytm literacki. "Res Publica Nowa" grudzień 2008 nr 4.

 

- Język debaty publicznej po roku 1989. Debata o języku. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 361 - 286;
- Kto ma klucz do labiryntu polskiej kultury? Topos narodowy w literaturze postromantycznej. W: Topos narodowy w muzyce polskiej okresu postromantyzmu i Młodej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego, Warszawa 2008, s. 21 -29;
- Literatura PRL-u. O potrzebie nowej perspektywy lektury (na marginesie artykułu Jana Walca o Marii Dąbrowskiej). W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 307-316;
- Modlitwa pustyni. Afrykański szlak Kazimierza Nowaka. W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008;
- Polonische Literatur 1864 -1914. Ende und Anfgang. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 201-246;
- Priwierżeniec SRIEDNICH żizni registrow. Ob. otnoszenii Bolesława Prusa k russkomu iskustwu. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 27 - 37;
- Skrzypek z Abony. Uwagi o fotografii i literaturze (najnowszej). W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Ściany świata. Afrykańskie podróże Stefana Szolc-Rogozińskiego i Heleny Rogozińskiej, Hajoty. W: Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2008, s. 189 - 206;
- "Pamiętnik Literacki". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa/Wrocław 2008, zeszyty 1-4. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina, Werner Andrzej , Gosk Hanna:

- Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury? Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka Alina:

- Ten niechciany, nieznany włóczęga-narrator dziś. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brodzka-Wald Alina:

- Kilka słów, [w:] Słowa i metody, red. A. Kowalczyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski, Lublin 2010, ss. 7. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Lekki oddech (recenzja ze spektalku "Wassa Żelaznowa" w adaptacji Krystyny Jandy i reżyserii Waldemara Raźniaka, 20 stycznia 2010), "Teatr", 2010, nr 4, s. 40–41 (rec.).
- Od sjużetu do plotu (i z powrotem), "Przegląd Rusycystyczny", 2010, nr 2 (130), s. 5–20;
- Poststrukturalizm i antydarwinizm, "Świat i Słowo", 2010, nr 1 (14), s. 177–188.
- Wielojęzyczność jako chwyt, "Teksty Drugie", 2009, nr 6, s. 48–65. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (seria MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

- Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu (w Polsce), w: Historyczne oblicza przekładu pod red. P. Fasta i A. Car przy współpracy A. Olszty („Studia o przekładzie” pod redakcją Piotra Fasta, nr 31), Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice-Kraków 2011, s. 35-49. 

- Troublesome Epiphany in a Snowstorm. Aleksandr Blok’s “Dvenadtsat’” in Polish and English Rewritings, “Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3 (135), s. 47-66;
- Etiuda (Materiały do „Słownika rodzajów literackich”), w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich” tom 54, z.1 (107), 2011, s. 333-336.

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Modernist Models of Literary Translation. At the Intersection of Translation Studies and New Modernist Studies, w: K. Lukas, I. Olszewska, M. Turska: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation Among Cultural Turns, Frankfurt am Main 2013;
- Przekład w imperium symbolizmu, w: P. Fast, W.M. Osadnik: Przekład – kolonizacja czy szansa? Katowice 2013;
- Dezautomatyzacja, - Ekwiwalencja sensoryczna, - Fokalizacja zmysłowa w przekładzie, - Gest dźwiękowy, - Kinestezja, - Kinestezja artykulacyjna, - Komunikacja niewerbalna a przekład, - Przekład synestezyjny, - Somatyczne metafory przekładu, - Somatyka przekładu, - Translatologia i sensualność, - Zapach jako koncept krytycznotranslatorski, - Zmysły w modernistycznej krytyce i teorii przekładu, - Audialna dominanta przekładu, - Dotyk jako koncept krytycznotranslatorski, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/);
- Ekwiwalencja tekstowa w teorii przekładu i wersologii, w: W. Sadowski: Potencjał wiersza, Warszawa 2013;
- The Conceptual Art of Translation, “Prace Filologiczne” [Philological Studies] 2013, z. 3 (http://www.pracefilologiczne.uw.edu.pl/).

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Wielojęzyczność jako chwyt."Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 48 - 65;

- [przekład 11 rozpraw z rosyjskiego w:] Ja-Inny. Wokół Bachtina. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, t. 1 (ss.544), t. 2 (ss. 600). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Brzostowska-Tereszkiewicz Tamara:

- Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej. W: Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego, tom: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i badaniach utopii. Studium Europy Waschodniej UW, Warszawa 2008, t. II nr 47, s. 23 - 42. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bugajska-Rutyna Jadwiga:

- Hasła: przyjaźń, przyłożnica - przyłożyć się, przyporek - przypożyczyć. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. s. 244 - 254, 420 - 430, 612 - 624. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- "Jako córka, wnuczka i Polka…". Krakowski pogrzeb Adama Mickiewicza w relacji Heleny Mickiewiczówny, córki Władysława. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 117 -123. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Bujnowska Anna:

- Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Golińskim. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 267 - 268. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cegielska Marta:

- Hasła: przyjaciel, przypomieniony - przypomocnik. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku t. XXXIII, s. 222 - 235, 602 - 612. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- Edytorstwo jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruń 2010, s. 15–36.
- Na skraju puszczy... Nieznany list Franciszka Karpińskiego, [w:] Oto ksiąg jestem niesyty, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak Warszawa 2010, s. 189–198.
- O humanistycznej świadomości filologicznej w dobie Oświecenia, [w:] Twórca – dzieło – tekst, red. A. Karpiński, warszawa 2010, ss. 10.
- Tekstologia (edytorstwo naukowe) jako historia literatury, [w:] Literatura dawna a współczesna humanistyka, Warszawa 2010, s. 15–36. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- A. Reginek, "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach ludowych oraz w tradycji ustnej. "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 204-205.

 

- A. Naruszewicz, Diariusz podróży na sejm grodzieński 1784. Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia; Warszawa 2008;
- Franciszek Karpiński, Wiersze zebrane [edycja krytyczna]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, t. 1, ss. 374. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- Stanisław August i współcześni mu pisarze, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Między tradycją a nowoczesnością. Wokół jednego wiersza Franciszka Karpińskiego, w: Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka, red. B. Mazurkowa, M. Marcinkowska, Katowice 2013;
- Literatura oświecenia w Olimpiadzie Polonistycznej; - Olimpiada poza granicami Polski, w: A. Wójtowicz: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chachulski Tomasz:

- O książce "Pienia wiejskie" W. Reklewskiego. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 146 - 147. 

- Adam St. Naruszewicz, Poezje zebrane . Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, t. II;
- Bogusławski w Wilnie. W: Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 61 - 71.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna, Żukowski Tomasz:

- Sienkiewicz. Polskie marzenia kolonialne. "Bez Dogmatu" 2008 nr 76, s. 14-17. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Propheta in patria sua, "Teksty Drugie", 2010;

 - Strategie podmiotu. Dziennik Witolda Gombrowicza, "Rozprawy Literackie nr 87", Warszawa 2010, ss. 211.

- Nic, tylko się bawić!, [w:] Czytanki dla robotników sztuki, red. Katarzyna Chmielewska, Kuba Szreder, Tomasz Żukowski, Warszawa 2009, s. 185 – 195.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Wynalazek tożsamości, w: A. Werner, T. Żukowski: Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, Warszawa 2013;
- Komunizm w perspektywie historiografii współczesnej, Próba ujęcia, w: PRL - życie po życiu, red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2013 (http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/publikacje/zycie-po-zyciu?vid=2);
- Tak i nie. Meandry polskiego dyskursu postkolonialnego i postzależnościowego, w: H. Gosk, E. Kaskowska: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, Kraków 2013;
- Współczesny dyskurs historyczny o polskim komunizmie w perspektywie narratologii, „Teksty Drugie” 2013 nr 3.

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Embrion też człowiek. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75, s. 8-10;
- Poza granicami gatunku? "Dziennik" Witolda Gombrowicza, tom 4. "Nauka" 2008 nr , s. 4-48. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Chmielewska Katarzyna:

- Prawą stroną literatury polskiej. "Teksty Drugie" 2009 ;
- Na fotelu w dzień targowy. "Bez Dogmatu" 2009 nr 80 ;
- Rozpoznanie Boyem. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79. 

- Hasło: Tadeusz Różewicz "Do piachu", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz "Zawsze fragment, zawsze fragment recykling", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie. Antologia szkiców.

Pod red. A. Nasiłowskiej.
Biblioteka Tekstów Drugich, t. 1.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury.

Praca zbiorowa pod red. Aliny Brodzkiej-Wald, Hanny Gosk i Andrzeja Wernera.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Perwersyjny rdzeń "Rozmyślań dominikańskich", "Pamiętnik Literacki" 2011, CII, s. 5-23.

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Postać Szamana w "Anhellim" J. Słowackiego jako realizacja i przekształcenie tradycyjnego wzorca osobowości szamana. W: Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009, s. 105 - 114. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- On utwierdził na wieki niebo niestanowne". Chrześcijańska wizja kosmosu w poezji polskiej (od połowy XVI do połowy XVIII wieku), "Studia Staropolskie Series Nova", Warszawa 2010. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Cybulska-Bohuszewicz Ewa:

- Rozdziergać – rozjem, w: Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL

Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Jakubowskiej.
Warszawa 2012 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Janion Maria

- Rozszarpywanie języka. W: Inna scena. Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim dramacie i teatrze. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2008, s. 91 - 108. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna, Zielińska Maria:

- Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim. Wydawnictwo IBL PAN; Warszawa 2008, ss. 384. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Ogień zajmuje widownię (Bękarty w reż. Quentina Tarantino), "Midrasz", 2010, nr 3 (155), s. 61–63 (rec.);
- Chór kobiet miksuje dla Antygony (spektakl Chór kobiet, libretto i reż. Marta Górnicka, premiera w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego: 13 czerwca 2010), "Krytyka Polityczna", (rec.).
- Female Brickmakers in Brave New World (Ewa Toniak, Olbrzymki. Kobiety i socrealizm), "n.paradoxa", 2010, nr 25, s. 94–96 (rec.).
- Przepaść nad przepaścią (Primo Levi, Czy to jest człowiek? Rozejm, Pogrążeni i ocaleni), "Midrasz", 2010, nr 5, s. 58–59; (rec.). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Dokumenty bez dokumentalistek. "Obieg on-line" 2008;
- W powietrzu. "Obieg on-line" 2008;
- Dwie rewolucje. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 31-33.

- Płeć paradygmatu romantycznego. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 121 - 129.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czeczot Katarzyna:

- Littell i nieprzejednanie ("Łaskawe" Jonathana Littella). "Midrasz" 2009 nr 4, s. 2;
- Poza zasadą polskości ("Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie" Marii Janion). "Midrasz" 2009 nr 6 ;
- Po co nam dzisiaj romantyzm? ("Mesjasze" Gyorgy'egp Spiro). "Tygodnik Powszechny" 2009 ;
- Dokończyć rozmowę (Virginia Woolf, "Podróż w świat"; Virginia Woolf "Pokój Jakuba"). "Tygodnik Powszechny" 2009 nr 45, s. IV (dodatek "Książki w Tygodniku") .

-Nie-boska rodzina. Konstelacje rodzinne. W: Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer. Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. [Studia].

Pod red. D. Gostyńskiej i A. Karpińskiego.
Ossolineum,  Wrocław 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Czytanie Naruszewicza. Interpretacje.

[Materiały z konferencji zorganizowanej przez IBL PAN 14-15 X 1997 w Warszawie].
Pod red. i ze wstępem T. Chachulskiego.
Ossolineum, Wrocław 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- hasła: rozmnażacz - rozmotować, rozmowa, rozmysł, [rozbolenie], [rozczosanie], [rozdwogłośny], [rozgromadzić], [rozrzucający], w: Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Determinacja cech fleksyjnych form konstytuujących składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. "Acta Univeristatis Nicolai Copernicii, Filologia Polska LXII, Językoznawstwo, Nauki Humanistyczno-Społeczne" 2006 z. 377 s. 69 - 81.

 

- Formy bezokolicznikowe konstytuujące składnik zdaniowy we frazach typu SP żeby. W: Studia nad współczesną polszczyzną. Gramatyka, semantyka, pragmatyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 95 - 105. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ćwiklińska Aleksandra:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

-Hasła: przychorszy - przychytrz, przykrycie - przykrywka, przynucać - przyozdobiony, przyprawa - przyprawujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. s. 98 - 104, 384 - 393, 514 - 528, 624 - 643. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Danek Danuta:

- Zofia Szymanowska. Autoportret w liście. "Ruch Literacki" 2007 z. 6, s. 613-618.

 

 - Rany pierworodne. O pewnym obszarze niezrozumienia we współczesnych badaniach literackich. W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 206 -231.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny.

Praca zainicjowana przez J. Maciejewskiego. Koordynator całości: R. Loth.

T. 1-2: A-Me, Warszawa WSiP 2000, 2001.
Red. działów: literatura staropolska: T. Witczak, literatura oświecenia: E. Aleksandrowska, literatura romantyzmu: Z. Trojanowiczowa, literatura pozytywizmu i Młodej Polski: J. Maciejewski (do 1987 r.), potem W. Albrecht-Szymanowska.
Zespół autorski: W. Albrecht-Szymanowska, E. Aleksandrowska, H. Gacowa, R. Loth, A. Polakowska, I. Teresińska, Z. Trojanowiczowa, T. Witczak, B. Zdrojewska. Hasła oprac. przez W. Roszkowską-Sykałową uzup. W. Albrecht-Szymanowska.
T. 3: Mia-R, wydało w 2002 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
T. 4: S-T, wydało w 2003 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
T. 5: U-Ż, uzupełnienia, indeksy, wydało w 2004 r. Wydawnictwo IBL w koedycji z Fundacją "Akademia Humanistyczna". 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej i Wojtowicz Witold:

Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej, Michalski Maciej:

Wstęp, w: A. Dąbrówka, M. Michalski: Oblicza Mediewalizmu, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, transl. R. Bubczyk, "Acta Poloniae Historica", 2010, nr 101, s. 241–270. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

-  Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«, "Senoji Lietuvos Literatūra" 2011, nr 31, s. 51-68.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, Toruń 2014;
- Autorstwo a piśmienność, w: Średniowieczna kultura pisma, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013;
- Wewnętrzne formy pobożności w kaznodziejstwie, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, współpr. A. Dąbrówka, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Kategoria teatralności w mediewistyce. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 2, s. 54-59;

- Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury. W: Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy). Chronicon Wydawnictwo, Wrocław 2008, s. 13 - 30;
- The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in Study of European Drama anh Theatre History; Racio Kiado, Szinhazvilag - Vilagszinhaz ; Budapeszt 2008, s. 23 - 37 ;
- Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych. W: Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu. Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2008, t. 1 , s. 459 - 498.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, A. Radzimiński, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012: 37-52.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dąbrówka Andrzej:

- Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej. "Nauka" (PAN) 2009 nr 3, s. 133 - 154. 

- Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo. W: Persona - Gestus - Habitisque - Insignium. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 149 - 166 ;
- Staging a Mirror, Establishing Harmony: Theatrical Constitution, Display and Control of Value Systems. W: Images of the City. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2 - 16.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dekonstrukcja w badaniach literackich.

Pod red. i ze wstępem R. Nycza.
Tematy Teoretycznoliterackie, 1.
słowo/obraz terytoria,  Gdańsk. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa, Kuncheva Raya:

- Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, ss. 383. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Kilka uwag o roli metafory w badaniach języka i tekstów artystycznych, [w:] Człowiek. Słowo. Świat, red. Jolanta Chojak, Tomasz Korzysz, Krystyna Waszakowa, Warszawa 2010, s. 56–63.
- Medytacja. Gatunek mowy i jego realizacje tekstowe, [w:] Medytacja. Postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewicz, Magdalena Saganiak, Warszawa 2010, s. 115–143.
- Metafora i spojrzenie. "Kolumna błękitu" w wierszu Czesława Miłosza "Odbicia", [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa s. 501–510.
- Metafora jako narzędzie perswazji w dyskursie politycznym, [w:] Užívání a prožívání języka. K 90. narozeninám Františka Daneše, ed. Svĕtla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Eva Havlová, Karolinum, Praha 2010, s. 343–348. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Maria Renata Mayenowa i jej Pracownia, Warszawa: 2013;
- W poszukiwaniu sensu: metafora, w: Teksty i interpretacje, red. B. Bokus, Z. Kloch, Warszawa 2013;
- Nasłuchiwania. Echa tragicznych wydarzeń w Spalonych mapach Tomasza Różyckiego, „Tekstualia” 2013 nr 3.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

- Mowna gra jak forma p'erswazji w suspilnomu diskursji. "Słowo i czas" Kijów 2008 nr 3, s. 73-79;
- Teoria tekstu w Polsce (rozmowa z prof. Teresą Dobrzyńską). "Text und Diskurs" (Tekst i dyskurs) 2008 nr 1 s. 11-16 oraz 17-23 (przekład niemiecki); 

- Badania struktury tekstu - nowe źródło inspiracji stylistyki. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 81 - 94;
- Delimitacja tekstu pisanego i mówionego. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 68 - 80;
- Foreword/Wstupl'enije. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 11 - 15 (ang.) i 16 -21 (ros.);
- Kartina mira w poeticzeskom proizw'ed'enii: Stanislaw Baran'czak "Pajęczyna". W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 161 - 179;
- Maria Renata Mayenowa - Filolog. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 81 - 86;
- Metafora i konteksty: historia jedej podróży. W: Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie. Wydawnictwo ZUP SPRINT (Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), Siedlce 2007, s. 239 - 246;
- Międzystylowe pożyczki gatunkowe jako źródło odnowy poetyki w czasach przełomów. W: Polska genologia lingwistyczna. PWN, Warszawa 2008, s. 95 - 101.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska Teresa:

Brak publikacji na wybraną literę.

Dobrzyńska-Janusz Teresa:

- Maria Renata Mayenowa - w 100-lecie urodzin i 20. rocznicę śmierci. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 256 - 259 ;
- O monografii M. Hermanna "Metaforyka astralna w poezji rzymskiej". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 1, s. 195 - 200. 

-Pojęcie tekstu. Tekst - całościowy komunikat. W: Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, s. 35 - 44 ;
- Dwudziestowieczne teorie języka wobec problemu metafory. W: Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu publicznym i w mowie potocznej. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2008, s. 13 - 27 ;
-Zabawy językowe jako forma perswazji w dyskursie publiczny. W: Słowo w kulturze współczesnej. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009, s. 319 - 336.

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata, Szymańska Zyta:

- "Polska Bibliografia Literacka" on-line. Tworzenie bazy, ograniczenia, innowacje i dalszy rozwój. Biuletyn EBIB

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Domosławska Beata:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie - 6,65 ark. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Pisząc o Nowym Jorku, trzeba przyjechać do Chicago, "Dziennik Związkowy", Chicago, 2010, nr 127, s. 13, 23–24.
- Emigracja – kalkulacja [Rec.: J. Giedroyc, A. Janta-Połczyński: Korespondencja 1947–1974 w oprac. P. Kądzieli, Warszawa 2009], "Archiwum Emigracji", 2010, z. 1 (XII), s. 335–348.
- Kazimierz Wierzyński and the Polish Institute of Arts and Sciences in America, "The Polish Review", New York, 2010, vol. 55, no 1, pp. 49–92.
- Korespondencja Haliny i Kazimierza Wierzyńskich z Ludwikiem Krzyżanowskim. Listy z lat 1947–1977, "Archiwum Emigracji", 2010, z. 1 (XII), s. 271–302. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy. Jan Lechoń. Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zaganieniach działalności 1939-1969, Warszawa 2013;
- „Lechoń w Algierze”, czyli o pewnej (nieodegranej) roli dyplomatycznej, „Archiwum Emigracji” 2012, z. 1-2 (http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/ae_16/22_Dorosz.pdf);
- Laudacja, rewizja, czy wiwisekcja? „Pamiętnik Literacki” 2012, T.: XLII;
- O listach Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego (Kilka uwag na marginesie przygotowania edycji krytycznej), „Tematy i Konteksty” („Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury”) 2012, nr 2 (http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_7/11_dorosz.pdf);
- Jan Lechoń: I oto wszystko milknie... Odnalazła, do druku podała i opatrzyła komentarzem B. Dorosz, „Zeszyty Literackie” 2013, z. 1.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Człowiek wielu pasji. O Aleksandrze Jancie w 100-lecie urodzin. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 12 grudnia 2008, s. 8-9;
- Dialogi o przyjaźni i śmierci. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Nowy Jork 8 lutego 2008, s. 1-2; 

- Zagubiona idea. Wstęp do opisania dyskusji wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. [Materiały Konferencji Naukowej na Uniwersytecie w Białymstoku, maj 2007]. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008;
- Jan Lechoń, Zofia i Rafał Malczewscy: "Coraz trudniej żyć a umrzeć strach". Listy 1952 - 1955. [Opracowanie]. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2008, ss. 194.

Brak publikacji na wybraną literę.

Dorosz Beata:

- Definicja szczęścia według Stefanii Kossowskiej. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 127 - 139 ;
- Moja prywatna historia kilku małych cudów, czyli zanim rozdano nagrody…. "Pamiętnik Literacki" Londyn 2009 z. XXXVII, s. 31 - 36 ;
- Giedroyc i Janta, czyli kruchy sojusz emigracyjnych interesów. "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2009 nr z 30 X, s. 4, 11 ;
- "Ojczyzny się nie odwiedza, do ojczyzny się wraca". "Przegląd Polski" (tygodniowy dodatek do "Nowego Dziennika") - Nowy Jork 2008 nr z 12 VI, s. 4.

- Jerzy Roman Krzyżanowski. Biobibliografia. W: Widziane z Ameryki. Norbertinum, Lublin 2009, s. 499 - 511 ;
- Zagubiona idea. Wokół Kongresu Wolnej Kultury Polskiej. W: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. "Trans Humana", Białystok 2009, s. 133 - 143

Brak publikacji na wybraną literę.

Dyskurs jako struktura i proces.

Pod red. T. van Dijka. Red. nauk. T. Dobrzyńska.
Przekład z ang., wybór tekstów i wstęp: G. Grochowski.
PWN,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dziadowicz-Jezioro Danuta:

- Hasła: przyjacielić się - przyjaciołka, przyliczać - przyłożenie, przypierać - przypinać, przypity - przypływać, przypuszczać się - przypytywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 235 - 240, 407 - 420, 576 - 579, 588 - 594, 649 - 656. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Dzieła - języki - tradycje.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały

Red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski,Societas Vistulana, Kraków 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd de Vinsauf i jego dzieło; www.staropolska.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Mediewalizm, prezentyzm - klucze do zrozumienia „Historyi o Otonie” Tomasza Nargielewicza, w: Oblicza mediewalizmu, red. A. Dąbrówka, M. Michalski, Poznań 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Gacka Dorota:

- Godfryd z Vinsauf, Nowa poetyka. [Przekład i opracowanie]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 173. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

-Hasło: Biblia w literaturze staropolskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Piesek przydrożny" I, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Czesław Miłosz "Rok myśliwego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Głos, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w literaturze polskiej XX wieku, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Mity antyczne w polskiej literaturze dawnej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Hebert "Hermes, pies i gwiazda", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Chciałbym opisać", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Elegia na odejście", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Zbigniew Herbert "Struna światła", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

- "Elegia na odejście", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Hermes, pies i gwiazda", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Piesek przydrożny", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Rok myśliwego", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- "Struna światła", [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- Mity antyczne w literaturze polskiej XX wieku [w:] www.panoramaliteratury.pl, ss.3
- Mity antyczne w polskiej literaturze dawnej [w:], www.panoramaliteratury.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gajewski Krzysztof:

- „My, młodzież peerelowska”. Kultura uczestnictwa w refleksji nad przeszłością, w: PRL. Życie po życiu, red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2013 (http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/publikacje/zycie-po-zyciu?vid=2);
- Od nostalgii do eksploatacji (i z powrotem). Rzut oka na topikę PRL-owską w tekstach kultury elektronicznej, „Teksty Drugie” 2013, z. 3;
- Niewystarczalność mitu. „Teraz na ciebie zagłada” Jerzego Andrzejewskiego, „Pamiętnik Literacki” 2013, T.: 69.

Brak publikacji na wybraną literę.

Genologia dzisiaj.

[Materiały z Konferencji Teoretycznoliterackiej 17-22 IX 1999 (Cieszyn)].
Pod red. W. Boleckiego i I. Opackiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 82.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Geografia Słowackiego. Pamięci Profesor Aliny Witkowskiej

Pod redakcją Doroty Siwickiej i Marty Zielińskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa Jolanta:

- Tradycja grecka po łacinie.Wokół siedemnastowiecznej prozy staropolskiej. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 269 - 277. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Generała portret wielokrotny – o Wyborze pism Kazimierza Sosnkowskiego, w: Z dziejów walk o niepodległość, t. 1, Warszawa 2011, s. 215 - 225;
- 10 haseł biobibliograficznych, [w:] Polscy pisarz i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Nowa seria. Słownik biobibliograficzny, t. 1, Warszawa 2011;
- Rzeczy gruntowne. Kilka uwag o kalendariach życia i twórczości pisarzy. W: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane prof. Romanowi Lothowi. Warszawa: Wydawnictwo IBL, Fundacja Akademia Humanistyczna 2011, s. 352-377.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2010, s. 446–451. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka, „Tematy i Konteksty” 2013, nr 2 (http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/tematy_i_konteksty_7/19_glebicka.pdf).

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- "Sternik narodu" i "geniusz zniszczenia". Maria i Marian Dąbrowscy o Józefie Piłsudskim. "Niepodległość" 2008 t. LVIII, s. 7-39;
- Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. "Zeszyty Literackie" 2008 nr 104, s. 177-181. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Głębicka Ewa:

- Mazowsze w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" 2009, jesień, s. 107 - 121; 
- Między dobrem a złem. Etyczny nurt "Dzienników" Anny Kowalskiej. "Więź" 2009 mr 5/6, s. 93 - 100.

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena, Milewska-Waźbińska Barbara:

- W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, „Silva rerum”, Warszawa 2010, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Dekoracja emblematyczna Sali Pospólstwa w Ratuszu tarnowskim według Cardiomorphoseos (1645) Francesca Pony, „Wieści z ratusza”, 2010, nr 1, s. 4–5. 

- Apelles symbolicus (1699) J. M. von der Kettena – źródło wiedzy o niezachowanych emblematach i inskrypcjach warszawskich, [w:] Kultura artystyczna Warszawy XVII–XXI w., red. Andrzej Pieńkos, Michał Wardzyński, Warszawa 2010, s. 95–110.
- Definicje i synonimy „przyjemności” w polskich i obcych słownikach XVI–XVIII w., [w:] Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. Teresa Kostkiewicz, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 9–31.

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Dekoracja emblematyczna Sali Pospólstwa w Ratuszu Tarnowskim. Przykład polskiej recepcji Cardiomorphoseos (1645). "Rocznik Tarnowski" 2008 t. 13, s. 27-43;
- A. Rizzi, "Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 263-265;
- A. Lewicka-Morawska, "Między klasycznością a tradycjonalizmem. Narodziny nowoczesnej kultury artystycznej a malarstwo polskie końca XVIII i początków XIX wieku. "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, 378-381;
- M. Skwarczyńska, "Ogrody króla Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737 - 1766". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 374-376;
- P. Jaskanis, "Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego", J. Miziołek, "Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 265-270;
- H. Widacka, "Z króla książę. Stanisław Leszczyński w grafice XVIII wieku ze zbiorów polskich i francuskich". "Wiek Oświecenia" 2007 nr 23, s. 376-378;
- Koral i perła: przedstawienia w starodrukach emblematycznych i in. ze zbiorów polskich. Opracowanie dla potrzeb wystawy "Koral i perła w sztuce obcej ze zbiorów polskich" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Emblematics towards Visual Poetry. The Example of the Via triumphalis Polonorum et Svecorum Regem... Vladislaum IV... celebrata... ducens... (1634), w: Poesis Artificiosa Between Theory and Practice, red. A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Main 2013;
- Medalierski wizerunek Jana III - domowa autokreacja i polityka międzynarodowa / Medals of Jan III - domestic self-creation and foreign policy, w: Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, red. D. Walawender-Musz, Warszawa 2013;
- Ut pictura emblema? Teoria i praktyka, w: Ut pictura poesis/ Ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku, red. A. Bielak, Warszawa 2013;
- Symbolika panowania Stanisława Augusta - herb Ciołek, insygnia, dewizy, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu. Materiały z wykładów, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Symbole polskiego życia politycznego w Orator polonus (1740) Samuela Wysockiego, „Roczniki humanistyczne” 2011, Seria: 4, T.: 61;
- O nowej monografii polskiej symboliki politycznej XVIII stulecia, w: Red. Rex et patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, red. B. Pfeiffer, Warszawa 2012.
 

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- Symbole polskiego życia politycznego w "Orator polonus" (1740) Samuela Wysockiego, "Roczniki Humanistyczne" 2011, t. 59.

Brak publikacji na wybraną literę.

Górska Magdalena:

- O książce A. Bernatowicz "Niepodobne do rzeczywistości. Malowana groteska w rezydencjach Warszawy i Mazowsza 1777 - 1820". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 206 - 209 ;
- O książce J. Reynoldsa "Pisma o sztuce. Wybór". "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 149 - 152; 
- Emblematyczna dekoracja kolegium jezuitów w Toruniu (1701). Antyprotestancki program wg "Imago primi saeculi Societatis Iesu" (1640). "Zapiski Historyczne" 2009 t. LXXIV, z. 1, s. 7 - 32 , il. 26.

- Alegoria Polski w XVI i XVII w. [Wstęp do katalogu wystawy:] Historia i Polonia. Katalog Wystawy. Kielce 2009, s. 18 - 29, il. 15 ;
- Emblematyka jako źródło staropolskiej erudycji. Geneza i funkcja materiału symbolicznego w polskich kompendiach. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 99 - 132.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata, Kaliszewski Wojciech, Szleszyński Bartłomiej, Wójcicki Jacek:

- Literatura konfederacji barskiej. (Wiersze). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 739;
- Literatura konfederacji barskiej. (Silva rerum). Pod red. Janusza Maciejewskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 337. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci"), "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 31-40.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- W poszukiwaniu pierwowzoru Wokulskiego. Między prawdą a fikcją – wspomnienia rodzinne Leokadii Korwin-Pawłowskiej (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Literatura konfederacji barskiej [indeksy do 4 tomów]. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grabowska-Kuniczuk Agata:

- Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego). "Napis" 2008 nr XIV, s. 387 - 398 ;
- "Kodeks światowy" i "towarzyskie nieprzyzwoitości". Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre'u. "Napis" 2009 nr XV, s. 225 - 241. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- Literackie tworzenie rzeczywistości, "Teksty Drugie", 2010, nr 4, s. 6–14.
- Pomiędzy, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 70–83.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- Cogito i historia szyszynki, "Teksty Drugie" 2011, z. 2, s. 6-11.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- [Konsultacja lingwistyczna:] Lingwistyka tekstu w Niemczech. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, ss. 378
- Hasło: "Druga przestrzeń" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Monolog psa zaplątanego w dzieje" Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "To" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dyskurs, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Przypowieść, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Sylwa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Traktat, traktat poetycki, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Kategoria narracji w warsztacie literaturoznawcy (omówinie jako głos w dyskusji panelowej). W: Narracja, historia, fikcja. Dawne kultury w historiiografii i literaturze. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grochowski Grzegorz:

- (Nie)widzialne miasta. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;

- Image. In texts. Iconic signs in Multi-code Text Structures. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 318 - 347;
- Lingwistyka w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. [Redakcja naukowa, konsultacja terminologiczna, przejrzenie przekładu]. Wydawnictwo ATUT, Wrocław 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany

Pod redakcją Andrzeja Wernera i Tomasza Żukowskiego.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna

- Q. Skinner, Hobbes and Republican Liberty, CUP 2008, „Kwartalnik Historyczny”, 2010, nr 3, s. 135–140. 

- „Dzisiaj w całej Europie rzeczompospolitym utrzymać się trudno jest..”. Obraz Holandii w polskim piśmiennictwie politycznym XVIII w., O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok–Katowice 2010, s. 469 – 477.
- Citizen, Fatherland, and Patriotism in the Political Discourse of the Polish–Lithuanian Commonwealth, [w:] Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe, ed. Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky, Leiden, Boston 2010, s. 255–284.
- Machiavelli i makiawelizm w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. O potrzebie badań, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s.73–84.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna, Triaire Dominique:

- Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. [Edycja krytyczna, posłowie ]. Flammarion; Paryż 2008, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Polska myśl polityczna epoki oświecenia wobec tradycji antycznej, w: Antyk oświeconych, red. T. Chachulski, Warszawa 2012;
- 3 maja 1791 – polska rewolucja, w: Stanisław August i jego Rzeczpospolita. Dramat państwa, odrodzenie narodu, red. A. Sołtys, Z. Zielińska, Warszawa 2013;
- Jak zakończyć rewolucję? w: Bronisław Baczko: Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, Warszawa 2013;
- Stracona szansa, w: Włodzimierz Bernacki: Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Polska myśl polityczna epoki oświecenia wobec tradycji antycznej, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, Warszawa 2012, s. 75 - 96.

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Vie de Joseph Boruwlaski (posłowie). W: Flammarion, Memoires du celebre nain Joseph Boruwlaski, gentilhomme polonais. Paryż 2008, ss. 129 - 148;
- Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. W: Wolność i jej granice. Polskie dylematy. Ośrodek Myśli Politycznej, WSE im. Ks. J. Tischnera, Kraków 2007, s. 37 - 59;
- "Nad rewolucyją dwóch narodów w Europie". Obraz rewolucji francuskiej w polskich dyskusjach politycznych 1788 - 1792. W: W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia; Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2007, s. 17 - 3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Grześkowiak-Krwawicz Anna:

- Sensacja - informacja - komentarz. Londyńska prasa informacyjna o polskich "rewolucjach" 1791 roku. "Kwartalnik Historyczny" 2009 nr 3, s. 91 - 111. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał, Jaruzelski Jerzy:

- Zamiary, przestrogi, nadzieje. Wybór publicystyki "Bunt Młodych", "Polityka" 1931 - 1939. [Wybór, opracowanie, przypisy, kalendarium oraz indeks nazwisk]. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, ss. 514. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Emigracja jako dyskurs, "Przegląd Polonijny", 2010, nr 2, s. 11–21.

- Przekonania czy konieczności? Emigracja a postawy krajowych intelektualistów (lata 40. i 50.), [w:] Aparat represji wobec inteligencji 1945–1956, red. R. Habielski i D. Rafalska, Warszawa 2010, s. 237–251.
- Słowo wstępne do wspomnień E. Raczyńkiego, [w:] Od narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Łomianki 2010, s. 5–8.
- The Origins of Modern Polish Democracy, [w:] Democratic Thought and Action among the Polish Political Emigres, 1939–1989, ed. by M.B.B. Biskupski, James S. Pula, Piotr J. Wróbel, Ohio University Press 2010, s. 190–213.
- Tygodniki opinii. Kilka uwag i próba konkluzji, [w:] Współczesne media. Status. Aksjologia Funkcjonowanie, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2009 [wyd. 2010], s. 133–137.
- Tytuł pozostaje ten sam. O powinowactwach geopolitycznych grupy "Buntu młodych" i "Kultury", [w:] Geopolityka i zasady. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej, red. J. Kloczkowski, Kraków–Warszawa 2010, s. 105–128.
- Wybór broni. Marian Kukiel na emigracji, [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. R. Habielski, M. Jabłonowski, Warszawa 2010, s. 199–232. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Armia Krajowa na emigracji. W: Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944 - 1989. Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 259 - 282;
- druk wystąpienia sesyjnego: Radio Wolna Europa wobec Grudnia 1970. W: Grudzień '70 - Pamiętamy. Konferencja;.Gdańsk, s. 50 - 55;
- hasło: Aleksandra Stypułkowska. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków t. XLV/2 nr 185, s. 207 - 209. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Habielski Rafał:

- Dialog jest możliwy. "Nowa Europa Wschodnia" 2009 nr 5, s. 133 - 146. 

- Charakter i znaczenie Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Kilka uwag i refleksji . W: Radio Wolna Europa w polityce polskiej i zachodniej. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2009, s. 57 - 66 ;
- Kształty Okrągłego Stołu z dalszej perspektywy. Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 513 - 530 ;
- Mapa Maisons-Laffitte (Giedroyć i Londyn). W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 339 - 367 ;
- Polityczna historia mediów Polsce. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 410.

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hojdis Izabela:

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger Maryla:

- Odpowiedź na pytania redakcji "Dialogu" o Złudzenia i niespodzianki ostatniego dwudziestolecia. "Dialog" 2009 nr 6;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009 nr 4, s. 393 - 402. 

- Przedmowa [do:] Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009 ;
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej. W: Internetowe gatunki dziennikarskie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger-Amsterdamska Maryla:

- Literatura i media. Po 1989 roku, Warszawa 2010, ss. 300.

- Kultura po przełomie 1989 roku, [w:] Demokratyczne przemiany polskich mediów w latach 1989–2009, red. K.Wolny-Zmorzyński, W.Furman, Bogusław Nierenberg, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2010, s. 11–19.
- Rekonfiguracja komunikacji społecznej, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Warszawa 2010, s. 11–19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Hopfinger-Amsterdamska Maryla:

- Doświadczenia audiowizualne: między "Latarnią czarnoksięską" a obrazem wydarzeń 11 września 2001. W: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008, s. 94 - 104;
- Kultura: scalanie i wybór. W: Perspektywy badań nad kulturą. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 23 -30;
- Literatura i media. Po roku 1989. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Humanistyka polska w latach 1945-1990.

Pod red. Urszuli Jakubowskiej i Jerzego Myślińskiego.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia.

[Materiały z konferencji 16-19 V 2001 (Olsztyn i Lidzbark Warmiński)].
Red. nauk.: Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz.
 DiG, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Inny – Inna – Inne. O inności w kulturze.

Red.: M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.

Brak publikacji na wybraną literę.

Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, oglądane, czytane - oblicza Obcego.

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

J.Neubauer, W. Bolecki:

- Two Regionalists of the Interwar Period. Józef Mackiewicz and Maria Berde [in:] History of Literary Cultures of East–Central Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Volume 4: Types and Stereotypes. Ed. by Marcel Cornis-Pope and John Neubauer, John Benjamins Publishing Company, 2010, pp.538–549. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Witolda Szolgini powroty do Lwowa, "Spotkania Galicyjskie", 2010, s. 131–140.

- Kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości na łamach prasy w latach siedemdziesiątych, [w:] Druga Rzeczpospolita z morzem w tle, Gdańsk 2010, s. 366–377.
- Z dziejów układu polsko-niemieckiego z 1970 roku. Odgłosy prasy polskiej, [w:] Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej, Słupsk 2010, s. 235–241. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- [Red.:] Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, ss. 213 ;
- Rozwój Lwowa na przełomie XIX i XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 99 - 108.

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Historia prasy na łamach „Studiów Medioznawczych”, w: Historia prasy i bibliografie, red. U. Jakubowska, Warszawa 2013;
- Beata Obertyńska o swej matce Maryli Wolskiej, w: Galicja-mozaika nie tylko narodowa, red. U. Jakubowska, Zabrze 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Jakubowska Urszula:

- Codzienny Lwów. Z dziejów miasta przed I wojną światową. W: Galicja, Polska, Europa. Wydawnictwo ADAM Marszałek, Toruń 2008, s. 73 - 80;
- Problemy bezpieczeństwa we Lwowie na początku XX wieku. W: Galicyjskie spotkania 2007. Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek", Kalisz - Warszawa 2008, s. 65 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Janion Maria:

- Upiór z Upity. Wobec mileczenia trupa. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 142 - 172;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 342 -345;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 378;
- Wampir. Biografia symboliczna. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, ss. 572 (wyd. II). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie, "Napis", 2010, seria XVI, ss. 15.
- Krok Orfeusza, "Więź", 2010, nr 5–6, s. 142–146 (rec.).
- Nadzieja w tradycji, "Nowe Książki", 2010, nr 1, s. 44 (rec.).
- Nihilizm, Witkacy, Gombrowicz, "Nowe Książki", 2010, nr 5, s. 48 (rec.).
- Podróże bibliofila, "Nowe Książki", 2010, nr 7, s. 43 (rec.).
- Sceny z pamięci, "Wyspa", 2010, nr 2, s. 156–159 (rec.).
- Sienkiewicz i jego listy, "Nowe Książki", 2010, nr 8, s. 45 (rec.).
- Testament Europejczyka, "Nowe Książki", 2010, nr 1, s. 44 (rec.). 

- Rozprawa Kniaźnina z panegirystami. "Do Józefa Szymanowskiego", ss. 20.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- Ove piesme postoje, "Quest literary magazine" 2011, z. 1, s. 11-17;      
- Rijeczi koje su budnie, "Łuczindan"  2011, XIV, s. 168-171;     
- Rytm antyku, "Nowe Ksiązki" 2011, nr 3, s. 11-12;         
- Czytanie arcydzieła, "Nowe Książki" 2011, nr 5, s. 58-59;        
- Być igłą kompasu, "Nowe Książki" 2011, nr 7, s. 22-23;            
- Ostatnie listy, "Nowe Książki" 2011, nr 8, s. 27-28;         
- Stan ducha Polaków, "Nowe Książki" 2011, nr 9, s. 40-41;          
- Bardzo osobiste wiersze, "Nowe Książki" 2011, nr 11, s. 64-65;         
- Kładki nad przepaścią, "Nowe Książki" 2011, nr 12, s. 36-37;             
- Jazz. Muzyka dzikusów i intelektualistów, "Wyspa" 2011, nr 4, s. 162-165;     
- Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty , "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, XVII, s. 19-29;
- Ogień i słowa, "Wyspa" 2011, z. 1, s. 68-91;               
- Kształt narodu, "Wyspa" 2011, z. 2, s. 42-47;         

- Kontynent poetów, "Wyspa" 2011, z. 3, s. 30-35  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- J. Kiljańczyk-Zięba, "Czcionką i piórem. Jan Januszewski w roli pisarza i tłumacza". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 44;
- "Dzienniki z lat osiemdziesiątych" Teodora Parnickiego. "Nowe Książki" 2008 nr 6, s. 8;
- Opracowanie M. Bokszczanin "Listów" Henryka Sienkiewicza. "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 46-47;
- G. Borkowska i M. Rudaś-Grodzka, "Między Wschodem a Zachodem. Europa Mickiewicza i innych". "Nowe Książki" 2008 nr 10, s. 12;
- A. Hejmej, "Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 48;
- E. Balcerzan, "Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005". "Nowe Książki" 2008 nr 2, s. 11;
- E.Z. Wichrowska, "W stronę Francji. Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 43-44;
- S. Achremczyk, "Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 186-189;
- K. Rogowski SJ, "Żal powszechny abo treny żałosne po śmierci Michała Sapiehy". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 122-124;
- S. Baczewski, "Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 201-203;
- Las rzeczy. Esej o twórczości poetyckiej Urszuli Kozioł. "Wyspa" 2008 nr 1(5), s. 32-39;

- Strumienie i rozlewiska. W: Poeta czułej pamięci. Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", Rzeszów 2008, s. 78 - 87. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kaliszewski Wojciech:

- O książce K. Maksymowicz "Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej u sejmu grodzieńskiego". "Napis" 2009 nr XV, s. 380 - 383 ;
- O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej . "Napis" 2009 nr XV, s. 81 - 87 ;
- Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności . "Napis" 2008 nr XIV, s. 203 - 212 ;
- O pracy zbiorowej "W stronę Francji… Z problemów literatury i kultury polskiego Oświecenia. "Wiek Oświecenia" 2009 nr 25, s. 163 - 167 ;
- O książce J. Bolewskiego SJ : "Mity i prawda kultury". "Więź" 2009 nr 5/6, s. 165 - 168 ;
- O książce L. Kołakowskiego "Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania" . "Wyspa" 2009 nr 4, s. 130 - 133 ;
- O książce J. Hartwig "Jasne niejasne". "Wyspa" 2009 nr 3, s. 148 - 151 ;
- O książce J.M. Rymkiewicza "Kinderszenen". "Wyspa" 2009 nr 1, s. 86 - 89 ;
- O książce V. Segalena "Stele". "Wyspa" 2009 nr 8, s. 21 ;
- Rozchwiane morza wyobraźni. "Wyspa" 2009 nr 4, s. 30 - 36 .

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Czytając bibliografię Czesława Miłosza, "Zeszyty Literackie", 2010, nr 3 (111), s. 217–226. 

- Kronikarz realności, glosator nieistnienia, [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 301–305.
- Między grypsem i literaturą. Epistolografia więzienna stanu wojennego, [w:] PRL – świat (nie)przedstawiony, pod redakcją Agnieszki Czyżak, Jana Galanta, Marcina Jaworskiego, Poznań 2010, s. 387–396.
- Nie poddać poezji (Jerzego Ficowskiego wiersze o stanie wojennym), [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 182–199.
- Poeta wolny, niekonieczny…, [w:] Wcielenia Jerzego Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007, wybór, wstęp i opracowanie Piotr Sommer, Sejny 2010, s. 108–116.

- Jerzy Ficowski. Bibliografia za lata 1947–2009 (monografia bibliograficzna), Sejny 2010, ss. 119.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Czesławo Miłoszo bibliografią beskaitant. [Czytając bibliografię Czesława Miłosza], "Šiaurės Atėnai" (Wilno) 2011, ss. 17;                              
- Historia jednej piosenki, "Forum Pomorskie" 2011, s. 6-7;          
- Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr", "Pamiętnik Literacki" 2011, s. 295-302;                
- Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr”, "Przegląd Biblioteczny" 2011, s. 77-85;                  

- Socjalistyczne pierwiastki wczesnej poezji Jerzego Ficowskiego, "Ruch Literack" 2011, s. 165-179.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2007, ss. 442;
- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie; Wydawnictwo IBL PAN; wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kandziora Jerzy:

- Narracja historyczna Jerzego Ficowskiego o Zagładzie. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 183 - 198. 

- Hasło: Stanisław Barańczak: "Uciekinier z Utopii (O poezji Zbigniewa Herberta)", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- Głos stłumiony. O konwencjonalności literatury,  "Roczniki Humanistyczne" 2011, LIX, s. 21-32. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- hasło: Andrzej Stasiuk. W: Dictionary of Literary Biography. Twenty-First Century: Central and Eastern European Writers. S. Serafin et al.., Gale Research, Detroit 2009 ;
- Hasło: Esej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- Literatura polska po angielsku. Problem kanonu lektur w nauczaniu cudzoziemców, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Piotr Garncarek et al., Warszawa 2010, s. 97–108.
- Zbigniew Herbert w Ameryce. Obecność i podstawy recepcji, [w:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i na świecie, red. Artur Grabowski et al., Warszawa 2010, s. 191–211. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karcz Andrzej:

- W poszukiwaniu płci, seksualności etyki w prozie polskiej. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 75 - 87;

- Wkład Warszawskiego Koła Polonistów w powstanie i dorobek polskiej szkoły formalnej. W: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie koło polonistów po 70 latach. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 31 - 40. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- "Hieroglifiki albo Wizerunki Amoris" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L'Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe - New Word, New Civilisation? Prace dedykowane Prof.. Juliuszowi A. Chrościckiemu. Wydawnictwa Zamku Królewskiego, Warszawa 2009, s. 201 - 209 ;
- Biblioteka Pisarzy Staropolskich. [Redakcja naukowa serii]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- Filologiczne zabawy wokół wiersza Hieronima Morsztyna Sine Cerere et Baccho friget Venus, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 143–158.
- Wacław Potocki – epik „emendator”. O trzech redakcja „Transakcyi wojny chocimskiej”, [w:] W kręgu Klio i Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty, red. A. Oszczęda, J. Sokolski, Wrocław 2010, s. 251–267. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Karpiński Adam:

- Mittelalter. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 5 -24 ;
- Redagowanie działu "Inedita"; "Barok" 2008 z. 1, 2;
- Renaissance. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 25 -74;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Redaktor naukowy]; Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19;
- Mikołaj Rej, Kupiec. [Redaktor serii]; Wydawnictwo IBL PAN, Biblioteka Pisarzy Staropolskich; Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- Living with dementia in Poland, "Dementia in Europe", 2011, s. IV-VI.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- O "Historyjach świeżych i niezwyczajnych" Michała Jurkowskiego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 136. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kazańczuk Mariusz:

- W poszukiwaniu prawdziwego "ja". "Taniec" 2008 nr 2-3. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek Paulina:

- Tokarczuk "Gra na wielu bębenkach". "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2006 t. 8 s. 449 - 452;

- "Oni wszyscy, cholera, mają inaczej". ("Baronowa Późna Jesień Miłki Malzahn). W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 90 - 10;
- "Południe fauna", czyli o pewnym zdarzeniu bachicznym w "Żywych kamieniach" Wacława Berenta. W: Poza światem… Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze i filmie XX wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 101 - 110;
- Percepcja słuchowa a muzyka. Na przykładzie przedwojennej prozy Jarosława Iwaszkiewicza. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 237 - 254;
- Wstęp - Którędy do kanonu. W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 5 - 7;
- Polska literatura najnowsza - poza kanonem. [Redakcja]. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, ss. 300;
- M. Puchalska, Wokół Młodej Polski. Szkice i sylwetki. [Wybór]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kierzek-Trzeciak Paulina:

- Wokół "partytur literackich". "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 147 - 153. 

- Hasło: Polska szkoła słuchowiska radiowego, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- Inspiracje platońskie, epikurejskie i stoickie w romantyzmie polskim. Zarys problematyki, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Część druga. Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2010, s. 267–289.
- Słowacki czyta Księgę Hioba, [w:] Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze, red. Piotr Mitzner, Anna Szczepan-Wojnarska, Warszawa 2010, s. 87–96. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- Prawda Miłosza, prawda Konwickiego. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 1, s. 132-145;

- hasło: Zofia Strzetelska-Grynbergowa. W: Polski Słownik Biograficzny. Kraków 2007 nr 160, s. 68 - 69;
- Scenariusz - paradoksy i perspektywy. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kiślak Elżbieta:

- O książce M. Kwapiszewskiego "Późny romantyzm i Ukraina". "Litteraria Copernicana" 2009 ;
- O książce J. Fiećki "Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 21 - 218. 

- Hasło: Władysław Syrokomla. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009 t. 41 z. 2, s. 300 - 308
- Hasło: Biogram, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Do Józefa Sadzika, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dolina Issy, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Eseistyka, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Hymn o perle, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Poezja, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Światło dzienne, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Widzenia nad Zatoką San Francisco, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Ziemia Ulro, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Konarszczyzna w literaturze polskiej. W: Stowarzyszenie Ludu Polskiego na Podolu i w guberni kijowskiej, Szymon Konarski. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 67 - 96

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- Marginalia kultury: o obrazach ciąży i ich znaczeniach w kulturze doświadczenia potocznego, "Image. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication", 2009–2010, Vol. VII, nr 13–14, s. 313–322.
- Wspomnienie o Profesor Pszczołowskiej, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 247–250. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej - wczasie przeszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" (Toruń), 2008 z. 4;

- Iconicity of Discourse in Contemporary Culture. Example: Photographs from the WTC Attack. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 305 - 317. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kloch Zbigniew:

- O Marii Renacie Mayenowej w czasie przyszłym i teraźniejszym. "Litteraria Copernicana" 2009 nr 1(3), s. 250 - 255 ;
- Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze - na przykładzie wypowiedzi papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 145 - 156.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- O Shoah po Shoah, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 80–91.
- Poemat prozą. Rozważania genologiczne, "Pamiętnik Literacki", 2010, nr 2, s. 3–29. 

- Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli, [w:] Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 185–197.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- O Shoah po Shoah, "Teksty Drugie"  2011, nr 6, s. 75-85;
- Imperatyw dekonwencjonalizacji: Wizja skąpa Tadeusza Gajcego, "Roczniki Humanistyczne" 2011, LIX, s. 89-100.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Litość bez trwogi - zagadnienia empatii i dystansu w literaturze. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 83 -93. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kluba Agnieszka:

- Teorie poematu prozą za granicą. "Ruch Literacki" 2009 nr 1, s. 1 - 17 ;
- Polityka a światopogląd. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. "Przestrzenie Teorii" 2008 nr 10, s. 135 - 168.

- Hasło: Czesław Miłosz "Dalsze okolice", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Gucio zaczarowany", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Miasto bez imienia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Na brzegu rzeki", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Nieobjęta ziemia", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Ocalenie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesław Miłosz "Trzy zimy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Czesława Miłosza poezja traktatowa, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Thomas Merton, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Dlatego żyjemy", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Pytania zadawane sobie", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sól", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Sto pociech", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wielka liczba", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Wisława Szymborska "Wołanie do Yeti", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Napis", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Pan Cogito", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Żagary, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek, Grabowski Artur:

- [Red.:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Cicho, cicho [Piotr Cieplak, "Charlie bokserem", Teatr Wybrzeże w Gdańsku], "Teatr", 2010, nr 11, s. 40–44 (rec.).
- Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych dramatopisarzy i reżyserów, "Teksty Drugie", 2010, nr 4, s. 325–246.
- Między grobem a śmietnikiem [Dramaturgia Doroty Masłowskiej], "Teatr", 2010, nr 6, s.2–6.
- Nowa tradycja (Katarzyna Osińska, "Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji", Gdańsk 2010, "Literatura na Świecie", 2010, nr 9–10, s. 419–426 (rec.).
- Zwłoki Simone [Krystian Lupa, Persona/Ciało Simone", Teatr Dramatyczny w Warszawie], "Teatr", 2010, nr 7–8, s. 2–8 (rec.). 

- Herbert dramaturg, czyli o "bohaterskiej formie intelektualnego przezywania rzeczywistości", [w:] Herbert na językach, red. J. Kopciński, A. Grabowski, J. Snopek, Warszawa 2010, s. 96–114.

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, "Teksty Drugie" 2011, z. 4, s. 26-218;   
- Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, "Dialog" 2011, 3, s. 33-41;
- Kreatywni romantycy. O "Sprawie" Jerzego Jarockiego w Teatrze Narodowym, "Teatr" 2011, 11, s. 2-6;        
- Co znaczy ta zuchwała wróżba. O "Artaud i jego sobowtórze" Pawła Pasiniego w Teatrze Studio.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Teologia w działaniu. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 21-27;

- Przeszłośc to dziś. Wiek XX. Stentor; Warszawa 2008, ss. 280. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kopciński Jacek:

- Melancholia cieni. O "(A)polonii" na podstawie tragedii antycznych i opowiadań Hanny Krall w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. "Teatr" 2009 nr 7/8, s. 2 - 6;
- Widok. O TEOREMACIE wg P.P. Pasoliniego w reżyserii Grzegorza Jarzyny. "Teatr" 2009 nr 4, s. 41 - 43.

- Hasło: Dramaturgia Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Dramaturgia Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Drugi pokój, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Jaskinia filozofów, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Lalek, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Listy naszych czytelników, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: Rekonstrukcja poety, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Herbert dramaturg, czyli o bohaterskiej formie przeżywania rzeczywistości. W: Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009
- NASŁUCHIWANIE. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta. Więź, Warszawa 2008, ss. 488
- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy III liceum i technikum . Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 (wydanie poprawione)

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- The Kiss of Judas. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 247 -269. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kordys Jan:

- Pocałunek Judasza. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 57 - 76. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kostkiewiczowa Teresa:

- Pamięci Zbyszka Golińskiego. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 341 - 343. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kowalczykowa Alina:

- Rękopis Lamennais'ego w Bibliotece Ossolineum. "Colloquia Litteraria" 2006 nr l s. 69-72;

- Świadectwo autoportretu. Wydawnictwo IBL PAN i Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2008, ss. 196. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Listy Jakuba Teodora Trembeckiego do Konstancji Denhoffowej (część pierwsza), "Barok. Historia-literatura-sztuka" 2011;

- [współaut.: Adam Karpiński]: Jesienne porządki w ujazdowskim ogrodzie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Prywatność publiczna-prywatność prywatna, "Barok. Historia-literatura-sztuka"  2011, XVIII, s. 1-18.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Kamieniec – Kałusza – Chocim. O kilku epickich próbach Wacława Potockiego, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 159–167. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- Jubileusz pracy badawczej prof. dr hab. Jadwigi Buchwald-Pelcowej. "Barok" 2006 nr 2. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krauze-Karpińska Joanna:

- O trudnych problemach ostatecznego opracownaia i udostępienia wydania III "Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego". "Roczniki Biblioteczne" 2009 R. LIII, s. 173 - 186. 

- Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456.

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- "Ojczyzny ocalonych" – recenzja, "Midrasz", 2010, z. 3, s.55–58 (rec.).
- Słowo wstępne, "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 3–5. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Obrazki z wystawy. "Teksty Drugie" 2008 nr 3, s. 6 - 11;
- Zagłada - rzeczywistość bez metafor? "Studia Litteraria Polono-Slavica" 2008 nr 8. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Krawczyńska Dorota:

- Faux pas. "Teksty Drugie" 2009 nr 4, s. 6 - 10 ;
- [Głos w panelu poświęconym najnowszej książce J. Tokarskiej-Bakir "Legendy o krwi. Antropologia przesądu"]. "Archiwum Etnograficzne", http://www.archiwumetnograficzne.edu.pl/.

- Literaturonawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 131 - 141 ;
- Małe narracje o Zagładzie. W: Pamięć Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 793 - 811 ;
- The Hidden Topography of the Holocaust. W: Memory of Shoah. Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2009, s. 157 - 167.

Brak publikacji na wybraną literę.

Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury.

Pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej. Wstęp: G. Borkowska.
Wydawnictwo Ossolineum,  Wrocław 2000.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta, Trzcionka Joanna:

- Jak czytać Norwida? Metody, postawy badawcze, weryfikacje. [Redakcja tomu]. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- [Redaktor naczelna:] Colloquia Litteraria. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008 nr 4/5, ss. 236 ;
- Jeszcze o ostatnich wierszach Norwida. W: Strona Norwida. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

- Juliusz Wiktor Gomulicki i jego dzieło. "Studia Norwidiana" 2006/2007 t. 24/25;
- J. Płuciennik, "Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga". "Wiek Oświecenia" 2008;

- "Gorzkie żale" jako przykład liryki medytacyjnej. W: Gorzkie żale przybywajcie…. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, s. 139 - 150;
- "Norwida przypowieść o pięknem". Szkice z pogranicza genologii i estetyki. Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 300;
- Jednak elegia. W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernadetta:

Brak publikacji na wybraną literę.

Kuczera-Chachulska Bernardetta:

- "Ja także jestem, choć jestem przez Ciebie..."Argument antropologiczny w poetyckich rozmowach z Bogiem w poezji XIX i XX wieku", [w:] Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, red. M. Hanusiewicz-Lavallee, Warszawa 2009, s. 455–497.
- Czytanie Mickiewicza po Zgorzelskim, [w:] Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. B.Kuczera-Chachulska, T. Chachulski, Warszawa 2010, 33–49.
- Jeszcze o liryce i "Prawdzie życia", [w] Prawda w literaturze, Andrzej Tyszczyk, Jarosław Borowski, Ireneusz Piekarski, Lublin 2010, s. 236–275.
- Liryka i liryczność jako przedmiot wypowiedzi Danuty Zamącińskiej, [w:] Poznawać (więc kochać!). O Danucie Paluchowskiej, red. A. Seweryn, D. Seweryn, Lublin 2010, s. 29–39.
- Między poetyckim "programem" a liryczną teologią (o "wspólnych miejscach" poetów). "Do Boga" ("Od Ciebie moja niech zabrzmi lira), [w:]
- Niejednoznaczność Hioba. Między teologią a literackością, [w:] Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, red. A. Szczepan-Wojnarska, P. Mitzner, Warszawa 2010, s. 17–27. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze

Pod redakcją Katarzyny Stańczak-Wiślicz.
Warszawa 2012 

Brak publikacji na wybraną literę.

Kultura w stanie przekładu. "Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej", t. 91: Translatologia-Komparatystyka-Transkulturowośc

Praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Antyczna koncepcja przyjaźni i jej obraz w poezji Hieronima Morsztyna, [w:] Libris satiari nequeo „Oto ksiąg jestem niesyty...”, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010, s. 19–26.
- Arkadia epikurejska, [w:] Arkadie staropolskie, red. J. Krauze-Karpińska, J. Dąbkowska-Kujko, Warszawa 2010, ss. 21.
- Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenia, [w:] Humanitas. Projekt Antropologii humanistycznej, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2009–2010, s. 229–263.
- Recepcja etyki starożytnej w literaturze renesansu, baroku i wczesnego oświecenia, Etos humanistyczny, red. Piotr Urbański, Warszawa 2010, s. 21–50. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Filozofia moralna w "Politykach pańskich" Justusa Lipsjusza. "Barok" 2008 t. XV, s. 13-25;
- M. Hanusiewicz, "Pięć stopni miłości". "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 3, s. 232-238;

- "Politicorum sive civilis doctrinae libri sex" Justusa Lipsjusza - kilka uwag o przekładzie Pawła Szczerbica. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 182 - 195. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lasocińska Estera:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

-Hasło: Zbigniew Herbert "Do Marka Aurelego", portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Hasło: Instytut Badań Literackich, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
-Inspiracje epikurejskie. Renesans, barok, oświecenie. W: Humanitas. Antropologia humanistyczna w kontekście ideowym i filozoficznym. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Latosińska Beata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie w: Polska Bibliografia Literacka. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leksykon Lalki.

Pod redakcją Agnieszki Bąbel i Aliny Kowalczykowej. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. S. 193.

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- Laudacja dla Michała Głowińskiego, "Kwartalnik Artystyczny", 2010, nr 2 (66), s. 191–194.
- O nadużyciach w badaniach nad doświadczeniem Zagłady, "Zagłada Żydów. Studia i materiały", 2010, nr 6, s. 9–18.
- Tel Ilan i osada z bagien [rec. Amos Oz, Sceny z życia wiejskiego], "Nowe Książki", 2010, nr 10, s. 26 (rec.).
- Wojna jest straszna nawet dla zwycięzców [rec. Amos Oza, Wzgórze złej rady, Warszawa 2009, "Nowe Książki", 2010, nr 7–8, s. 52–53 (rec.). 
 

- Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy. O insektach w tekstach Korczaka, [w:] Człowiek – słowo – świat, pod red. Jolanty Chojak, Tomasza Korpysza, Krystyny Waszakowej, Warszawa 2010, s. 198–207.
- Przedmowa, [w:] Manus I. Midlarsky, Ludobójstwo w XX wieku, tłum. Bartosz Wojciechowski, Warszawa 2010, s. IX–XXV.
- Zraniona pamięć. Rocznice powstania w getcie warszawskim w prasie polskiej 1944–1989, [w:] Przeciw antysemityzmowi 1936–2009, wybór, wstęp i opracowanie Adam Michnik, Kraków 2010, s. s. 257–277.

- Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Kraków 2010, ss. 314.

- Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów, wybór i opracowanie Engelking Barbara, Jacek Leociak, Libionka Dariusz, Młynarczyk Wiesława, Petelewicz Jakub, Skibińska Alina, Szuchta Robert, Warszawa 2010, ss. 745.

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- [i Agata Kalińska:] "Mienia interesujet konkretnyj czełowiek" Wiesieda z Jackiem Leociakom, specjalistom po literature o katastrofir jewrejskowo naroda. "Nowaja Polsza" 2008 nr 4(96), s. 30-34;
- [i Anna Bernat:] Odzyskiwanie pamięci. Z Jackiem Leociakiem o Muzeum Historii Żydów Polskich rozmawia Anna Bernat. "Przegląd Polski" (dodatek do "Nowego Dziennika") Chicago 22 sierpnia 2008, s. 2;
- Żydzi w Warszawie od początku okupacji do powstania w getcie. "Mówią Wieki" (wydanie specjalne "Getto warszawskie i jego pamięć") 2008 nr 1, s. 15-21;
- E. Canetti, "Tajemne serce zegara". "Nowe Książki" 2008 nr 3, s. 48;
- C. Koff, "Pamięć kości. Pośród umarłych w Ruandzie, Bośni, Chorwacji i Kosowie". "Nowe Książki" 2008 nr 4, s. 19;
- A. Oz, "Rytmy życia i śmierci". "Nowe Książki" 2008 nr 9, s. 58;
- W.K. Pessel, "Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności". "Nowe Książki" 2008 nr 5, s. 47;
- J. Wiszniewicz, "Życie przecięte: opowieści pokolenia Marca". "Nowe Książki" 2008 nr 7, s. 14-15;
- Irena Sendlerowa nie była jedyną, która pomagała. "Polska" 15 maja 2008, s. 13;
- "Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy". O insektach w tekstach Korczaka. "Res Publica Nowa" 2008 nr, s. 84-92;
- Muranów jako "miejsce-po-getcie". "Słowo Żydowskie" 2008 nr 5/6/7, s. 16-17;
- Dyskurs o pomocy. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;
- "Nie chcę ludziom na śmiech się pokazać, że Żydów u siebie chowałem…" Sprawa Zdzisława i Haliny Krzyczkowskich. "Zagłada Żydów. Studia i materiały" 2008 z. 4;

- Chance and Necessity some Remarks on Interpretation of Photography. W: Words and Images. Iconicity of the text. Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008, s. 291 - 304;
- Zagłada Żydów. Studia i materiały. [Współredakcja]. Wydawnictwo IFiS PAB 2008.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Leociak Jacek:

- Polska inteligencja w ratowaniu Żydów. Trzy narracje. "Akademia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk" 2009 nr 2(18), s. 36 - 37 ;
- O książce D. Grosmana "Patrz pod: Miłość". "Nowe Książki" 2009 nr 1, s. 38 - 39 ;
- O książce J.-M. G. Le Clezio "Powracający głód". "Nowe Książki" 2009 nr 12 ;
- O książce H. Hendel "Szaleństwo psychiatry". "Nowe Książki" 2009 nr 10, s. 21 ;
- O książce H. Jacobsona "Wieczory kaluki". "Nowe Książki" 2009 nr 8, s. 27 ;
- Deszcz ognia i siarki. Wokół "Luftkireg Und Literature" W.G. Sebalda. "Przegląd Polityczny" 2009, nr 95, s. 50 - 53 ;
- Cenzor na straży kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5.

- Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 399 ;
- La fenêtre dans le getto. W: Juifs et Polonais 1939 - 2008. Albin Michel Bibliotheque Histoire, Paris 2009, s. 207 - 218 ;
- Liczba ofiar jako metafora w dyskursie publicznym o Zagładzie. W: Polska 1939 - 1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, s. 51 - 61 ;
- Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie (z) Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. Wydawnictwo "Poznańskie studia polonistyczne", Poznań 2009, s. 269 - 289 ;
- Przedmowa [do:] M. Rutkowska Ból dwu ojczyzn. O życiu i twórczości Miriam Akavii. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Toruń 2009, s. 7 - 8 ;
- Twarze sprawiedliwych. W: Polacy ratujący Żydów w czasie Zagłady. Przywracanie pamięci. Muzeum Historii Żydów Polskich, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2009, s. 13 - 14 (wersja polska) i 15 - 16 (wersja angielska).

Brak publikacji na wybraną literę.

Leszczyńska Klara:

- Narracja w "Historii" Ignacego Krasickiego, "Colloquia Litteraria", 2009, nr 6, s. 25–64. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria, Nałęcz Tomasz:

-  Stosunki polsko-sowieckie w latach 1917–1921, [w:] Białe plamy, czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918–2008), red. A.D. Rotfeld, Torkunow, Warszawa–Moskwa, 2010, s. 25–45. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria:

- [Redaktor naczelna:] "Archeion" Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2009, nr 109 ;
- Przeszłość i teraźniejszość. W: W służbie modernizacji. Etos polskiej inteligencji od XVII do XXI wieku. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2009, s. 285 - 301. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Lipińska-Nałęcz Daria:

- Źródło historyczne jako przedmiot digitalizacji, [w:] Aspekty prawne i technologiczne digitalizacji piśmiennictwa, Warszawa 2010, s. 6–34. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literackie reprezentacje doświadczenia.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Nawrockiej.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 88.
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura i socjalizm. Komunizm. Idee - dyskursy - praktyki

Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Doroty Krawczyńskiej i Grzegorza Wołowca.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura i wiedza.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Elżbiety Dąbrowskiej.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 87.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura polska wobec zagłady (1939-1968)

Pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Literatura polska wobec zagłady.

[Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez ŻIH oraz IBL PAN 22-23 listopada 1999 r. w Warszawie].
Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej-Wald, D. Krawczyńskiej i J. Leociaka. Wstęp: J. Leociak.
 ŻIH, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

 - Opisy fleksyjne w gramatykach polskich lat 1817-1939, "Linguistica Copernicana" 2011, nr 1, s. 315-321.

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

- Polska wersja przekładowa "Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formulae..." Mateusza z Kęt. Studium języka autora na tle polszczyzny XVI wieku, "Studia Staropolskie Series Nova, t. XXVII (LXXXIII)", Warszawa 2010, ss. 238.

- Przystojący – przysypować, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. s. 148–169. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Luto-Kamińska Anetta:

- Profesor Franciszek Pepłowski (1921 - 2009). "Linguistica Copernicana" 2009 nr 2, s. 23 - 27. 

- Hasła: przybadać - przybużeństwo, przychadzający - przychodnik, przycieczka - przyczyńciel, przyjąć - przyjąć się, przyjęcie - przyjmujący. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 45 - 62, 74 - 97, 111 - 153, 254 - 272, 287 - 313. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich, "Pamiętnik Literacki", 2010, z. 2, s. 157–178.
- Tekst spersonalizowany, "LiteRacje", 2010, nr 2, s. 97–103. 

- "Teksty Drugie", [w:] Pisma kulturalne w Polsce po 1989 roku. Leksykon, red. J. Gałuszka,G. Maroszczuk i A. Nęcka, Katowice 2010, s. 298–302.
- Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne, [w:] Kultura w nauce o literaturze, red. B. Balicki, B. Ryż i Emil Szczerbuk, Wrocław 2009, s. 61–88.

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Brian R. Banks, "Poza granicami: Bruno Schulz w języku angielskim". [Przekład]. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 239 -251;
- Bibliografia zawartości "Tekstów Drugich" za lata 2001 - 2007" (monografia dokumentacyjna - wkładka). "Teksty Drugie" 2008 nr 6, ss. 60;

 - The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland. John Benjamins, Directions in Empirical Literary Studies, Amsterdam 2008, s. 317 - 328;
- Virtual Communities - Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature. Cambridge Scholars Publications, New Beginnings in the Study of Literature, Cambridge 2008, s. 390 - 406.

Brak publikacji na wybraną literę.

Maryl Maciej:

- Antropologia odbioru literatury - zagadnienia metodologiczne. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 228 - 251 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Teksty Drugie" 2009 ;
- Teoria tekstu kultury - niedokończony projekt. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 103 - 110 ;
- Panorama literatury polskiej (IBL PAN). "Drugi obieg" 2009 ;
- Po co blogerowi blog? gazeta.pl.

- Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl. W: Tekst w sieci 1. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 285 - 310 ;
- Hasło: Drugi obieg, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Ruch wydawniczy w PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Teksty Drugie, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Reprint i hipermedialność - dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej. W: Tekst w sieci 2. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 983 - 92 ;
- Wydawnictwa emigracyjne w okresie PRL-u, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Pornic. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 177-183. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzec Grzegorz:

- Ironie et memoire dans les chansons du groupe polonais Kury (Les Poules) les annees 90. "Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais: Ironie Contemporaine" 2009 nr 8, s. 142 - 150 ;
- Głosy w dyskusji (panel "Humanistyka dla przyszłości"). "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 118 - 119.

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzęcka Barbara:

- Hasło: Teofil Syga. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009, t. 46, z. 189. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Marzęcka Barbara:

- Stradecki Janusz, [w:] Badacze Literatury Polskiej, red. J. Starnawski, t. 10, Łódź 2010, 241–243.
- Szaja Tadeusz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 191, Warszawa-Kraków 2010, s. 491–492.
- Teofil Syga, [w:] Polski Słownik Biograficzny, red. A. Romanowski, t. 189, Warszawa-Kraków 2010, s. 190–191. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX w.

Pod red. L. Burskiej i M. Zaleskiego.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Masłowska-Nowak Ariadna:

- A. Naruszewicz, Poezje zebrane. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświeceniat. II, ss. 350; 
- M. K. Juniewicz, Refleksyje duchowe. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, ss. 280 ;
- M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześciajński katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczyspospolitej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova, ss. 368. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mediewistyka literacka w Polsce.

Pod red. T. Michałowskiej.
Studia Staropolskie. Series Nova, t. 5.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

 Psałterz floriański – wciąż nieodkryty, "Przegląd Humanistyczny" 2011, 55, s. 85-95.    

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- Bł. Stanisław Kazimierczyk o uczestnictwie wiernych we mszy świętej, [w:] Święty Stanisław Kazimierczyk CRL (1433–1489). Postać – Środowisko – Kultura –Dziedzictwo, pod red. K. Łataka, Kraków 2010, s. s. 117–122.
- Jan z Garlandii o sztuce pamięci (Parisiana Poetria, Cap. II, vv. 87– 115), [w:] Fortunniejszy był język bo ten i dziś miły. Colloquium Neolatinum IV, pod red. I. Bogumił i Z. Głombiowskiej, Gdańsk 2010, s. 71–84. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- Recenzja książki "Średniowieczna poezja łacińska w Polsce" (oprac. M. Włodarski). "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 126-131;

- Ars versificandi and ars memorativa. Geoffrey of Vinsauf on the Art of Memory. W: Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Poznań 2008, s. 79 - 86 ;
- Kanon lektur i komentarze w polskim szkolnictwie XIV - XV wieku. Uwagi o cytatach; Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia). Wrocław 2007, s. 137 - 148 ;
- Łacina w "Kazaniach świętokrzyskich". W: "Kazania świętokrzyskie". Nowa edycja i nowe propozycje badawcze. Biblioteka Narodowa, Warszawa 2008, s. 67 - 88;
- Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. [Sekretarz redakcji]. Wydawnictwo IBL PAN, Studia Staropolskie (seria wydawnicza); Warszawa 2008, t. 19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mejor Mieczysław:

- O książce "Z badań nad Ksiązką i Księgozbiorami Historycznymi". "Questiones Medii Aevi Novae" 2008 nr 13, s. 475 - 476. 

- Augustinus. W: Collatio Augustini cum Pascentio : Einleitung, Text, Übersetzung. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2008 ;
- Łaciński tekst "Psałterza floriańskiego" Wstępny rekonesans. W: Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji fundacji opactwa Bożego Ciała w Krakowie. Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, Kraków 2008, s. 344 - 353.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mickiewicz. Encyklopedia.

Autorzy: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska.
Red. H. Żytkowicz.
Bertelsmann Media,  Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mit jedności słowiańsko-romańskiej w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Konfrontacje polsko-włoskie w 150 rocznicę śmierci poety.

Pod red. Mikołaja Sokołowskiego. Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Warszawa 2005. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mościcki Paweł:

- Sejsmografy przewrotu. Gesty rewolucyjne jako Pathosformeln, "Konteksty. Polska sztuka ludowa" 2011, nr 2-3, s. 162-174;
- Na granicach widzialności, "Krytyka Polityczna" 2011, nr 24-25, s. 49-59.
Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

-Przeszłość to dziś. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009, t. II, ss. 228 (wydanie zmienione). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

- Antologia poezji metafizycznej, Warszawa 2010, ss. 292.
- Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany, Warszawa 2010, ss. 292. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrowcewicz Krzysztof:

- Przygody z piękną królewną. Erotyka i polityka. "Barok" 2008 nr 2;
- [Wspólnie z Elżbietą Sarnowską-Temeriusz:] Panorama literatury polskiej. "Nauka" 2008;
- Czy Prus chciał napisać powieść kryminalną? "Kurier warszawski", jednodniówka wydana przez WWSH, 2008, s. 8-15;

- Europaer und Sarmaten. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 75 -104;
- Inteligencja polska w świetle kanonu lektur szkolnych. Zmierzch klasyki literackiej czy zmierzch inteligencji? W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 423 - 439;
- Przeszłość to dziś. Stentor, Warszawa 2008, t. 1, ss. 291. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Cena piękna, "Zadra", 2010, nr 3–4, s. 39–40.
- Czas superwomen. Młode kobiety w nauce, "Tekstualia", 2010, nr 4, s. 13–24.
- Gender studies in Poland: prospects, limitations, challenges, "Dialogue and Universalism", 2010, s. 19–29.
- Gorsze siostry?, "Krytyka Polityczna", www.krytykapolityczna.pl;
- Macho musi umrzeć, "Bez Dogmatu", 2010, nr 83, s. 14–15.
- Na "czarnym rynku" bez (happy)endu, "Bez Dogmatu", 2010, nr 85, s. 15–16.
- Solistki – jednym głosem, "Res Publica Nowa", 2009–2010, nr 8, s. 182–186.

- "Wywołać z milczenia". Literackie coming-outy aborcyjne ostatnich lat, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s. 333–352.
- Bombowniczki? Pożegnania z Matką Polką w prozie kobiet po 1989 roku, [w:] Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 88–114.
- Motherhood as a source of suffering. Notes on the margin of contemporary obstetric discourse, [w:] Mapping Experience in Russian and Polish Women's Writing, red. Urszula Chowaniec, Marja Rytkonen, Ursula Phillips, Kirsi Kurkijärvi, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u - kobiety w historii PRL-u, "Teksty Drugie" 2011, nr 4, s. 112-119;
- Rodzinny (show)biznes, "Bez Dogmatu" 2011, nr 89, s. 15-16;                 

- Serialowa "polityka rodzinna",  "Bez Dogmatu"  2011, nr 90, s. 31-33.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- Doda, wojownicza królowa. www.feminoteka.pl, sierpień 2008;
- Królewna (nie)chce spać [Katarzyna Grochola, "Trzepot skrzydeł"]. www.feminoteka.pl;
- Zbrodnie czasu wojny, zbrodnie czasu pokoju. www.feminoteka.pl, październik 2008;
- [Wspólnie z Katarzyną Szumlewicz:] Kobiecość w "Gotowe na wszystko" - dyskusja. www.lewica.pl, październik 2008;
- Sex, drugs i… telewizja [Jaime Bayly, "Noc jest dziewicą"]. "Portret On-line" 2008 nr 37;
- Męski podmiot rewolucji i (samo)unicestwienie kobiet. Melancholia według Julii Kristevej. "Res Publica Nowa" 2008 nr 3, s. 164-169;
- [Wspólnie z Anną Czerwińską:] Przewietrzyć wspólny pokój. "Zadra" 2008 nr 1/2, s. 33-36;

- Być liderem na placu zabaw. "Kryzys męskości" jako backlash w literaturze polskiej po roku 1989. W: Lektury płci. Polskie (Kon)teksty. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 100 - 117;
- Carole Boyce Davies, Kon-dy-fi-ka-cja: Czarne kobiety, przywództwo o polityczna władza. [Przekład]; http://www.ekologiasztuka.pl/think.tankfeministyczny; 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Agnieszka:

- "Still Seeking for Something": The Unspeakable (Loss) in "Passing" by Nella Larsen. "Wagadu: A Journal of Transnational Women's and Gender Studies" 2008 v. 6 ;
- The Time of Viosonary Artists Has Come to an End? Manuela Gretkowska's Recent Literary and Political Activity. "Women's Writing Online" 2009 nr 1, s. 99 - 115 ;
- Detektywi Blomkvist i Salander w służbie równości. "Aneks" (dodatek kulturalny do "Trybuny") 2009 nr 552, s. 8 - 9 ;
- Polska jest kobietą. Ale jaką? "Bez Dogmatu" 2009 nr 81, s. 23 - 26;
- W babskim kręgu dobrze jest… O "mazurskiej trylogii" Małgorzaty Kalicińskiej. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79, s. 24 - 26;
- Białe ramiona feministki. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 27 - 28 ;
- Uwiedziony na śmierć. "Zadra" 2009 nr 1/2 (38/39), s. 20 - 21. 

- [Redaktorka prowadząca numer:] "LiteRacje". Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009 nr 1, ss. 106 ;
- Co się wydarzyło w Wisteria Lane? "Desperate Hosewives" (p)o lekcji feminizmu. W: Kultura wobec odmienności. Wydawnictwo Fundacji Femonoteka, Warszawa 2009, t. 1, s. 150 -182 ;
-Hasło: "Matka odchodzi" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: "Moja córeczka" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
-Hasło: Proza Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Mrozik Maciej:

 - Listy do Edmunda Wilsona, "Zeszyty Literackie", 2010, nr 111, s. 138–152.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nadana Katarzyna:

- Kontrzamieszkiwanie świata (E. Said, Kultura i imerializm), "Nowe Książki", 2010, nr 2, s. 46 (rec.).
- Kulturystyka czy zazen (R. Schusterman, Świadomość ciała), "Nowe Książki", 2010, nr 11, s. 22 (rec.).
- Summa melancolica (R. Klibansky, E. Panofsky, F. Sal, Saturn i melancholia), "Nowe Książki", 2010, nr 5, s. 25 (rec.).
- Tlący się płomyk dialogu (Religie świata w dialogu), "Nowe Książki", 2010, nr 6, s. 11 (rec.).
- Wstręt jako podszewka refleksji (W. Menninghaus, Wstręt), "Nowe Książki", 2010, nr 4, s. 45 (rec.).

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nadana-Sokołowska Katarzyna:

Brak publikacji na wybraną literę.

Nałęcz Daria:

- Ochrona danych osobowych -otwarte problemy. "Archeion" 2008 nr 109, s. 5-9;
- Drogi do wolności. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 14-18;
[i Tomasz Nałęcz:] - Sześciu wspaniałych. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 24-30;
- Temperatura marzeń. "Polityka", specjalne wydanie: "Niepodległość 1918. Jak odrodziła się wolna Polska" 2008 nr 2, s. 37-41;

- Kapłani i ofiary nowej wiary. W: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia zdziejów Polski w XX wieku. IPN, Warszawa 2008, s. 171 - 179;
- Płaszcz Konrada. W: Salon Niepodległości. PWN, Warszawa 2008, s. 71 - 97. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze.

Red. W. Bolecki i R. Nycz.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 85.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- A Lengyel irodalom helyzete, "Hitel", 2009, nr 10.
- Gry słów, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2.
- Herezje, "Teksty Drugie", 2010, nr 3. 

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czyli Lilka Kossak, Warszawa 2010, ss. 304.

- Barbarzyńca po latach, [w:] Herbert na językach, red. Jacek Kopciński, Warszawa 2010, s. 114–125.
- Kobiety, dyskurs, literatura w Polsce i w Bułgarii, [w:] Napisać kobietę/ Da opiszesz żena, red. A. Nasiłowska-Rek, Sofia 2010, s. 19–27.
- Zmarnowane szanse kulturalne dwudziestolecia, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s. 168–172.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Nagość Simone de Beauvoir. "Teksty Drugie" 2008 nr 1-2;
- Kłopoty z Genderem. "Teksty Drugie" 2008 nr 5, s. 6-8;
- To periodiko kai e syntadze tou, enas topos filikos. "Aiolika Grammata" 2008 nr 234, s. 100-103;
- Polnische Literatur nach 1989. "Sinn und Form" 2008 nr 5, 667-675;
- Herbert po latach. "Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze" 2008 nr 2, s. 57-61;
- Lem i rozmyty postmodernizm w Polsce. "Odra" 2008 nr 10, s. 43 - 48;
- Literatura, krytyka, badania literackie. "Pogranicza" 2008 nr 2, s. 87-91;
- Między kolekcją a kanonem. "Polityka" (dodatek "Niezbędnik Inteligenta") 2008 nr 42, s. 25 -29;

- Literatura lat osiemdziesiątych - czy warto o niej pamiętać? W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 424 - 434;
- Polonische Literatur 1939 -2000. W: Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 283 - 317;
- Problemy polityczne w twórczości literackiej Jerzego Putramenta. W: Nie(ciekawa) epoka? Literatura i PRL. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2008, s. 289 - 306. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasiłowska Anna:

- Słowo i obraz. "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 6 - 8 ;
- O xqovos ths allayns. "Aiolika grammata" 2009 nr 12, s. 27 - 31.

- Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 290 ;
- Hasło: "Rodzinna Europa" Czesława Miłosza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Inspiracje sztuk plastycznych w twórczości Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Wisławy Szymborskiej, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Poezja Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Tadeusz Różewicz (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Wisława Szymborska (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Hasło: Zbigniew Herbert (biogram), portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Historie miłosne. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 152 ;
- Mała historia literatury polskiej: Literatura okresu przejściowego. PWN, Warszawa 2009, ss. 252 ;
- Mała historia literatury polskiej: Trzydziestolecie. PWN, Warszawa 2009, ss. 218 ;
- Polnische Literatur nach 1989. W: Landerbericht Polen. Centrale fur Polnishe Bildung, Bonn 2009, s. 510 - 522.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana Profesor dr hab. Jadwidze Czachowskiej na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów

Brak publikacji na wybraną literę.

Nath-Dokurno Anna:

- Hasła: przyciąć - przyciągniony, przyjechać - przyjeżdżka. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 105 - 111, 272 - 287. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nobis Małgorzata:

- Hasła: przydacz - przyformować, przyjadać - przyjaźnienie, przymierze - przymierzeńszym, przymknąć - przymotować, przymrozek - przymykać się, przypądzanie - przypielgrzymować, przyprostszym - przypuszczanie. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 160 - 187, 240 - 244, 436 - 451, 459 - 464, 468 - 477, 569 - 576, 579 - 588, 643 - 649. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nowacka Beata, Ziątek Zygmunt:

- Ryszard Kapuściński. Una biografia literaria, Madryt 2010, ss. 468. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia.

Projekt i redakcja naukowa: M. Hopfinger.
Oficyna Naukowa,  Warszawa 2002.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Możliwa historia literatury, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, s. 167–184.
- Tekstowe doświadczenia, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 6–12. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Czesław Miłosz: poeta XX wieku w przestrzeni publicznej, "Teksty Drugie" 2011, z. 5, s. 5-17.

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- O dzisiejszej sytuacji studiów literackich. "Nauka" 2008 nr 3, s. 13-20;

- "Virażenja nevimovnovo" v literaturi modernosti. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 197 - 222;
- Literaturologija. W: Teorija literaturi v Polszy. Antologia tekstiv. Kijevo - Mohiljanska Akademia, Kijów 2008, s. 12 - 37;
- "Teksty Drugie". [Redaktor Naczelny]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, nr 1-6 ;

[i inni]:
- Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze. Wydawnictwo Academica, Warszawa 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Nycz Ryszard:

- Błoński nasz współczesny. "Teksty Drugie" 2009 nr 3, s. 6 - 10 ;
- Nauki humanistyczne w Polsce. Założenia do programu rozwoju. "Sprawy Nauki" 2009 nr 9/10 ;
- Polonista siedzi na wielu stołkach. "Tygodnik Powszechny" z 21.07.2009 .

- [Redaktor Naczelny:] "Teksty Drugie". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, nr 1 - 6.

Brak publikacji na wybraną literę.

Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice o polskim cyklu poetyckim.

Red. B. Kuczera-Chachulska.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2004.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Opaliński Krzysztof:

- Hasła: przypatrować - przypatrzywać się. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku. Wydawnictwo IBL PAN. Warszawa 2009, t. XXXIII, s. 556 - 569. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Opowiedzieć PRL.

Pod red. Katarzyny Chmielewskiej i Grzegorza Wołowca.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. S. 271.

Brak publikacji na wybraną literę.

Osoba w literaturze i komunikacji literackiej.

Pod red. i ze wstępem E. Balcerzana i W. Boleckiego.
Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 81. 
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady).

[Materiały z XXVII Konferencji Teoretycznoliterackiej 16-22 IX 1997 (Krynica)].
Pod red. S. Balbusa i W. Boleckiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 80.
Wydawnictwo IBL,  Warszawa 2000. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Panorama Literatury Polskiej.

Projekt badawczo-edukacyjny, dostępny w Internecie pod adresem www: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/, prowadzony od 2008 r.
Autorzy haseł: Tomasz Bocheński, Katarzyna Chmielewska, Hanna Dziechcińska, Krzysztof Gajewski, Grzegorz Grochowski, Jerzy Kandziora, Andrzej Karcz, Paulina Kierzek, Elżbieta Kiślak, Agnieszka Kluba, Jacek Kopciński, Estera Lasocińska, Maciej Maryl, Agnieszka Mrozik, Anna Nasiłowska. Redakcja: Ewa Rot, Anna Sobieska, Piotr Sobolczyk, Beata Śniecikowska, Jan Tomkowski, Grzegorz Wołowiec. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna, Masłowska-Nowak Ariadna:

- Od redakcji, [w:] „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 9–10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Polak barbarzyńcą?!O tym, jak Łukasz Opaliński odpierał zarzuty Barclaya, „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 105–114.
- Wspomnienie, [w:] „Libris satiari nequeo” / Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Wydawnictwo IBL PAN, s. 229–231. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Rzeczpospolita, Europa i reszta świata: obraz "innego" i "obcego" w staropolskich dziennikach podróży. "Barok" 2006 t. 26 s. 17-25; 

- "Niewstyd, sprośność i rozpusta", czyli krytyka "wszteczeństwa" w tekstach staropolskich moralistów. W: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 190 - 196;
- O źródłach sentencyj albo przysłów Stanisława Samuela Szemiota. W: Człowiek w literaturze polskiego baroku. Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2007, s. 307 - 319;
- Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne. W: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 297 - 304 ;
- J. L. Borges, Polemiki [przekład]. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, ss. 211.

Brak publikacji na wybraną literę.

Partyka Joanna:

- Wspomnienie o Ewie J. Głębickiej. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 3, s. 261 - 264. 

- "Sekrety ziemiańskie" i "rekreacje dżentelmena", czyli polskie i angielskie kompendia najpotrzebniejszych wiadomości. W: Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 165 - 172 ;
- H. Rowlings, Inkwizycja hiszpańska. Wydawnictwo UJ, Kraków 2009, ss. 300 ;
- Staropolskie kompendia wiedzy. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 293.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna

Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego [w:] Victor Chorev – Amicus Poloniae. K 80-letu Viktora Aleksandrovica Choreva, Moskwa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna

Pani Monika [w:] Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Jerzy Snopek, Warszawa 2013.
Jan Parandovskij i Rossija [w:] Amicus Poloniae. Pam’jati Victora Choreva, Moskva 2013.
 Jan Parandowski a Rosja [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2, Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pawlak Grażyna:

- Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953 - 2006). W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 262 - 272. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pąkciński Marek:

- Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularskich a filozofia Nietzschego (prolegomena), "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2010, nr XVI, s. 245-256;                 
- Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej"  2011, nr XVII, s. 123-138;                 

- [współaut.: Barbara  Wolska:], Wstęp,  "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2011, nr XVII, s. 1-7.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pąkciński Marek:

- Ironiczny "skok" stylu. Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską. "Napis" 2008 nr XIV, s. 351 - 368. 

- Tradycja europejska w oczach polskich pozytywistów (Orzeszkowa, Prus, Świętochowski, Ochorowicz). W: Dziedzictwo i teraźniejszość. Polsko-europejski dialog kultur.Wydawnictwo Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 355 - 371.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pieczyński Maciej:

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- Hasła: przyjrzeć - przykażyciel. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 314 - 341. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- Przywabiacz–przywicie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s.254–262.
- Przywieńczać–przywieszenie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 267–269.
- Przywiewać–przywijanie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 284–292.
- Pszczelarz–pśniwy, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 398–406. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pierzgalska Małgorzata:

- "Jako w źwirzyńcu bywa źwirz rozmaity", czyli o realizacji estetycznej zasady "varietas" w epigramatach Mikołaja Reja. "Prace Polonistyczne" 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Piskała Magdalena:

- Arkadyjskie echa w epigramatycy staropolskiej, [w:] Arkadie staropolskie, pod red. J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Piskała Magdalena:

- Kilka uwag o "Epigramatach polskich" Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji "Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII" Alberta Ineza w epigramatyce polskiej XVII wieku. "Roczniki Humanistyczne" 2008, t. 56, z. 1, s. 153 - 167.

- "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350.

Brak publikacji na wybraną literę.

Poetyka - polityka - retoryka.

Pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ryszarda Nycza.
Koedycja z Fundacją "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Pogranicza literatury: Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie.

Red. G. Borkowska i J. Wójcicki.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. T. 1.

Red. Alicja Szałagan.
Zespół autorski: Katarzyna Batora, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie.

[Materiały ze spotkania panelowego, które odbyło się 16 stycznia 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie z inicjatywy Instytutu Badań Literackich PAN].
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Popielarska Maria:

- Hasła: przygon - przyimacz, przykędzierzawszym - przyklijowany, przykłota - przykry, przykrzący się - przykwaśny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 211 - 222, 341 - 343, 369 - 384, 393 - 397. Wydawnictwo IBL, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-Hasła: przygana - przyganny, przygoda - przygodzić się, przykład - przykłonny. W: Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. XXXIII, s. 189 - 192, 197 - 211, 343 - 369. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

- Przywilszym – przywłokowy, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 303a–317b.
- Puszcza, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 482a–485b.
- Pytać– pytanie, [w:] Słownik polszczyzny XVI wieku, Warszawa 2010, t. 34, s. 529b–544b. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Potoniec Patrycja:

-"Słownik polszczyzny XVI wieku" u progu wieku XXI. "Litteraria Copernicana" (Toruń) 2008 nr 2, s. 176-183.

Brak publikacji na wybraną literę.

Pozytywizm. Język epoki.

Red. G. Borkowska i J. Maciejewski.
 Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Niezrealizowany film Konrada Swinarskiego, "Teatr", 2010, nr 7–8, s. 104–109.
- Świat bez pytań, "Teatr", 2010, nr 12.

- Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka, [w:] Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. Ewa Partyga, Maria Prussak, Warszawa 2010, s. 226–233.
- Duma czy pokora, [w:] Słowacki/Grotowski. Rekonstektualizacje, red. Dariusz Kosiński, Wanda Świątkowska, Wrocław 2010, s. 91–101.
- Koniec "naszego narodowego dramatu", [w:] 20–lecie. Teatr polski po 1989, red. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Kraków 2010, s. 181–192.
- Stanisław Wyspiański, [w:] Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, red. Franciszek Ziejka, Universitas, Kraków 2010, s. 267–279.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Teatr na wojnie. "Didaskalia" 2008 nr 83;
- Teatr jest od tropienia rzeczy niewidzialnych (recenzja książki Piotra Cieplaka). "Kronika Warszawy" 2007 nr 4, s. 27-26;

- Krótka historia "Mocarza". W: Stanisław Brzozowski, Mocarz. Wydawnictwo "Krytyki Politycznej", Warszawa 2008, s. 80 - 85;
- Wstęp. W: Stanisław Wyspiański, Hamlet. Ossolineum, Wrocław 2007, s. 1 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Prussak Maria:

- Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka. "Dialog" 2009 nr 2, s. 24 - 31. 

- Listy od Adama Chmiela. W: Sztuka słowa. Sztuka obrazu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Nieprzetarte szlak. Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009 ;
- Wyspiański niepatetyczny. W: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Przemiany formuły polskości w II połowie XIX wieku.

Warszawa 2000, Wydawnictwo IBL. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- Modernistyczne poetyki "czytania umysłu", "Pamiętnik Literacki", 2010, nr 4.
- Przemysław Pietrzak. Powieść nowoczesna i dylematy współczesnej nauki o literaturze, "Pamiętnik Literacki", 2010, z. 3, s. 195–201.
- Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika, "Teksty Drugie", 2009, nr 6, s. 120–135.

- Dlaczego warto wrócić do zmysłów? Wokół literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010, s. 129–139.
- Polka–Europejka–Polki Anno Domini 2006, [w:] Napisać kobietę... (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s. 70–86.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- E. Witt-Brattstrom, The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in the Twenthieth-Century Texts. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 256-262;
- [Wspólnie z M. Drabikowską:] Co się mieści pod sztandarem nowości? "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 179-185;
- Powieść strumienia świadomości. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2008 t. 51 z. 1-2, s. 244-254;
- Redefiniowanie pojęcia świadomośći we wczesnej fazie polskiego modernizmu (Przybyszewski - Irzykowski). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 t. 50 z. 1-2, s. 77-107; 

- W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007, s. 51 - 67.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rembowska-Płuciennik Magdalena:

- Intersubiektywność i literatura. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 215 - 227 ;
- Wizualne efekty i afekty. Obrazowanie mentalne a emocjonalne zaangażowanie czytelnika. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 120 - 134 ;
- Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej. "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 7 - 30 ;
- O książce i koncepcji narratologicznej A. Łebkowskiej ("Empatia"). "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009 z. 1/2, s. 212 - 219.

- In the Garden of Senses. (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception). W: Space of Garden - Space of Culture. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 81 - 90 ;
- Posłowie: Osobista recepta na wolność i niezależność. W: J. Jochimek, Pierwsze wojny Ludwika Żbikowskiego. Chrystus i białe niedźwiedzie. Biblioteka "Tygla Kultury, Łódź 2009, s. 386 - 391 ;
- Powieść strumienia świadomości. Między apologią różnorodności a horrorem principium individuationis. W: Literatura. Kultura.Tolerancja. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 113 - 122 ;
- The stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and Terror of Principium Individuationis. W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 153 - 164 ;
- W ogrodach zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów. W: Przestrzeń ogrodu - przestrzeń kultury. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 71 - 88.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- "Jako sobie pościelemy na tym sejmie, tak spać będziemy...". Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Jana Szembeka i kanclerza wielkiego koronnego z lat 1711-1728, w opracowaniu Adama Perłakowskiego, "Wiek Oświecenia" 2011, nr 21, s. 297-300. 

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Dariusz Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, „Wiek Oświecenia”, 2010, nr 26, ss. 10.
- Ludwika Byszewska, Żurnal podróży do Wilna z roku 1786, żurnal oprac. i komentarzami opatrzył J. Jamski, wprowadzenie E. Manikowska, „Wiek Oświecenia”, 2010, nr 26, ss. 10.
- Recenzja naukowa: Stanisław Falkowski i Paweł Stępień, Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej, „Język polski w liceum”, 2010, ss. 5 (rec.).

- Poetycki autoportret :filozofa niedbałego”: „Filozof z biedy”, [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Edycja listów Elżbiety Drużbackiej do Barbary Sanguszkowej [Rec.: Krystyna Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł, Olsztyn 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 291-296,
- Między sacrum i profanum. „Wiersze polskie...” Antoniny Niemiryczowej, [w:] Staropolski ogląd świata. Problemy kultury staropolskiej: poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. Studia historyczne, pod red. B. Roka i F. Wolańskiego, Toruń 2013, s. 444-468,
- Na okoliczność imienin w XVIII wieku [Rec.: Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 296 -302,
- "Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników [Rec.: Pamiętniki Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu D. Triaire, przekł. W. Brzozowski, Wstęp A. Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013.], „Napis” 2013, seria 19, s. 510-516,
- Problemy edycji nowożytnych źródeł historycznych i literackich [Rec.: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII wiek), pod red. Adama Perłakowskiego, Studia edytorskie, t.1, Kraków 2011.], „Wiek Oświecenia” 2013, nr 29, s. 371-378,
- Rola stroju francuskiego w literaturze polskiej XVIII wieku, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, pod red. M. Dębowskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowskiego, Kraków 2013, s. 163-175,
- "Wielki polski świat warszawski” oczami Inflantczyka, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, cz. II, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S.P. Dąbrowskiego Katowice 2013, s. 11-26,
- Osiemnastowieczna podróżomania, „Akademia” 2013, nr 1(33), s. 16-19.
[wersja angielska:] A. Roćko, Eighteenth Century Peregrinations, „Academia” 2013, nr 1 (37), s. 16-19,
- Dwór w „Panu Podstolim” i jego pierwowzór, [w:] Dworki szlacheckie jako miejsca rozwoju kultury i sztuki: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, pod red. K. Follprecht, Kraków 2013, s. 120-127,
- Porcelanomania Oświeconych, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 127-145,
- Sarmacki świat wartości materialnych w XVIII wieku, [w:] Codzienność i niecodzienność Oświeconych, część I, Przyjemności, pasje i upodobania, pod. red. B. Mazurkowej, przy udziale M. Marcinkowskiej, S. P. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 11-25,
- Intymizm w polskich relacjach wspomnieniowo-diariuszowych końca XVIII wieku, [w:] Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku, red. T. Kostkiewiczowa, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach pielgrzymów, "Wiek Oświecenia" 2012, t. 28,
- Rozkosze stołu. Osiemnastowieczna przyjemność ucztowania na dworach magnackich, "Akademia" 2012, nr 29,
- Podróże oświeconych śladami antyku, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej, red. T. Chachulski, Warszawa 2012,
- Delights of Table. 18th-century. At Polish Noble Courts, "Academia" 2012, nr 33.
 

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Listy Jerzego Przebendowskiego poskarbiego wielkiego koronnegodo Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704 - 1725". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 114-116;
- J. Dumanowski, "Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku". "Wiek Oświecenia" 2008 nr 24, s. 178-180;

- Introwertywna postawa autobiograficzna Wirydianny Fiszerowej. W: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2008, s. 137 - 145. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Roćko Agata:

- Uwagi do […] zabierających się w stan małżeński szczęścia służace […] Ich Mościów Kawalerów […] - osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. "Napis" 2009 nr XV, s. 47 - 59. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Romantycy i Europa. Marzenia - doświadczenia - propozycje.

Pod red. Marty Piwińskiej.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Warszawa 2006. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Sarmacki "zaklinacz" koni. "Koń Polski" 2009 nr 6, s. 58 - 62 ;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy". Kilka uwag o polowaniu na orły i odmiennościach kulturowych. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne" 2009 z. 2, s. 79 - 88.

- [Indeks nazwisk w:] M. Piskała, "Boże miłości" i "wstydliwe dowcipy". Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 350 ;
- [Indeks nazwisk w:] Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 456 ;
- Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji "Sielanek" Jana Gawińskiego.Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 196 ;
- Hasło: Zbigniew Herbert "Labirynt nad morzem",portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Książka–gra, "Polonistyka", 2010, nr 11 (LXIV), s. 61–65.
- Niektóre tajemnice autografii Jana Gawińskiego "Helikon", "Terminus", 2010, ss. 19.
- Recenzja naukowa: Marek Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, "Odrodzenie i Reformacja", 2010, t. LIV, s. 239–246. 

- "Przetoż ktokolwiek pieśni umie wiązać składnie, […] Niech się namniej nie boi cichej niepamięci – sława i nieśmiertelność w Kobeźnikach Józefa Bartłomieja Zimorowica", [w:] Arkadie staropolskie, pod red. J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, ss. 10.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot Ewa:

- Recenzja książki "Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen" pod red. A. Nowickiej-Jeżowej. "Ruch Literacki" 2008 z. 1, s. 118-121;
- Między tekstami - poetycki dialog Jana Gawińskiego z Szymonem Szymonowicem (fragm. rozprawy doktorskiej). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Nagrobki" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Odczary" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- J. Gawiński, "Zaloty" (edycja krytyczna). www.staropolska.pl;
- Bez wątpliwości. Piękno kobiety w "Pieśni II" Jana Gawińskiego i Pieśniach VI i IX "Fragmentów" Jana Kochanowskiego - szkic problematyki. "Terminus";
- J. Gawiński, "Pieśń II" (edycja krytyczna). "Terminus" 2008 z. 2;
- R. Loth, "Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego". "Terminus" 2008 z. 2;
- Nauczyć pokory serce chore na śmierć i świat, czyli o katastroficznych przemianach w wierszu "Spojrzenie" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 3 (26), s. 46-49;
- "Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy" - kilka uwag o polowaniu na orły i relatywizmie kulturowym. Scenariusz dla klas gimnazjalnych. "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna" 2008 z. 4 (26);

 - T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej ("Ornatus dificilis"). [Red. techniczna i indeks nazwisk]. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rot-Buga Ewa:

- Ciężkie norwidy - fascynujące lekcje literatury, "Język polski w gimnazjum" 2011, nr 3, s. 87-93;

- "Siedmiogórnym padołom znak sprzyja nemejski" - herb Lwowa w wybranych dziełach J.B. Zimorowica, "Terminus"        2011, nr 13, s. 141-155.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- W poszukiwaniu utraconej wielkości. "Teksty Drugie" 2009 nr 1/2, s. 318 - 334. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

 - Bohater narodowy i mesjanizm, "Literacje" 2011, nr 20, s. 46-49.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- Inventing the Nation AT the Paris Lectures. Romantic Forgieres, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 64–72.
- Wokół Polki, [w:] Napisać kobietę... (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), ed. M. Karabełowa, A. Nasiłowska, Sofia 2010, s.124–136. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudaś-Grodzka Monika:

- [i Monika Bednarczuk:] Cierpienie przestrzeni środka. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 76-89;

- Nurt neopogański w romantyzmie polskim i legenda o Wandzie - narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego. W: Prawda i ekonomika, Aktualne problemy palnistyki. Minsk WTTA, 2007, s. 119 - 129;
- Poraboszczennoje slawianstwo. W: Adam Mickiewicz i polskij roamntyzm w russkoj kulture. Moskwa Nauka, Moskwa 2007, s. 43 - 58;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 318 -319 ;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 361 363;
- Wokół żołnierskiej śmierci Mickiewicza. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 202 - 226.

Brak publikacji na wybraną literę.

Rudkowska Magdalena:

- Rzut oka na ścieżkę, którą poszłam. "Nauka" (PAN) 2009 nr 1, s. 109 - 110. 

- [Red.:] "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009 z. II ;
- Kraszewski wobec Rosji. Próby komparatystyczne. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2009 ;
- Nihilizm po polsku. Prolegomena do lektury "Szalonej". W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku . "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sekrety Orzeszkowej

Praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej, Magdaleny Rudkowskiej i Iwony Wiśniewskiej.
Warszawa 2012

Brak publikacji na wybraną literę.

Sęczek Marlena:

- Nieznane wiersze Ludwika Stanisława Licińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 1, s. 183-197. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota, Kopciński Jacek:

- Przeszłość to dziś, Warszawa 2010, ss. 320. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota, Nawarecki Aleksander:

- Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2009 , ss. 227. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- W Chmurokukułkowie, czyli o lekkości śmiechu."Anthropos" 2009 nr 12, www.anthropos.us.edu.pl. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Siwicka Dorota:

- Warszawa Reduta Ordona. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 154-159;

- Czy Mickiewicz umierał wesoły? W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 191 - 201;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 372 - 377.

Brak publikacji na wybraną literę.

Słowniańska metryka porównawcza. VIII. Krótkie rodzime rozmiary wierszowe

Red. L. Pszczołowska i D. Urbańska.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.

Brak publikacji na wybraną literę.

Słownik polszczyzny XVI wieku.

Red. prowadzący F. Pepłowski. T. I-XXX. Do t. 22 (1994)- Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, od t. 23- Wydawnictwo IBL PAN.
Komitet redakcyjny: S. Bąk (do t. 13), S. Hrabec (do t. 8), W. Kuraszkiewicz, M.R. Mayenowa (od t. 5 redaktor naczelna), S. Rospond (do t. 18), S. Saski (do t. 10), W. Taszycki (do t. 12), J. Woronczak, , F. Pepłowski (od t. 6), M. Karpluk (od t. 11).Od t. 20 (1991): J. Bartmiński, E. Janus, M. Karpluk, W. Kuraszkieiwcz (do t. 26), M.R. Mayenowa, F. Pepłowski ( od t. 23 redaktor prowadzący), F. Sławski (do t. 28), J. Woronczak. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Marai Lengyelorszagban. "Magyar Napló" 2009 nr 3;
- "Rozmowa z Andrasem Palyim (pisarzem węgierskim). "Literatura na Świecie" 2009 nr 11-12. 

- [Współredakcja naukowa, tłumaczenie 1 artykułu:] Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą. Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2009 ;
- [Przekład:] "Tam na Północy. Węgierska pamięć polskiego Września. Wydawnictwo MOST, Warszawa 2009;
- Hasło: Józef Sygiert. W: Polski Słownik Biograficzny. Instytut Historii PAN, Kraków 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Bibó aktualitasa, "Kortars" 2011, 12, s. 76-80;
- Nauka Europy Środkowej, "Akcent" 2011, nr 1, s. 1-4;  
- A kisallamok nyomorusaga, "Hitel" 2011, 11, s. 8-28.
Brak publikacji na wybraną literę.

Snopek Jerzy:

- Kossuth w węgierskich pieśniach ludowych, "Studia Slavica", 2010, t. 55, nr 2, s. 445–449.
- Nędza małych państw – Europa Środkowa w myśli Istvana Bibó, "Nauka", 2010, nr 2, s. 129–156.
- Słowa i metody – w hołdzie Jerzemu Święchowi, "Akcent", 2010, nr 4, s. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna, Benitez Buraco Antonio:

- Jan Twardowski, Antologia poetica. Edicion biligua Ediciones RIALP, Madrid 2009, ss. 160. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna, Benitez Burraco Antonio:

- Ewa Lipska: cuando a la rueda de la historia se le rompio el eje, [w:] La astilla. La naranja de Newton, Gijon 2010, s. 7–21. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- O książce A. Moskwina "Stanisław Przybyszewski w kulturze rosyjskiej końca XIX - początku XX wieku". "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 4, s. 224 - 228. 

- Hasło: "Regio" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Rozmowa z księciem" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/
- Hasło: "Studium przedmiotu" Zbigniewa Herberta http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ portal Panorama Literatury Polskiej, ss. 3
- Hasło: Twarz trzecia" Tadeusza Różewicza, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- Metasłowo Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów, "Muzykalia", 2010, Tom IX, z.1 (zeszyt rosyjski). http://demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZeszyt_rosyjski_1. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobieska Anna:

- [i Antonio Benitez Burraco:] Józef Baran: humanismo y poesia. "Alfinge" 2008 nr 19, s. 3-26;
- Grażyna Kubica, "Siostry Malinowskiego, czyli kobiety nowoczesne na początku XX wieku" [przekład recenzji z jęz. rosyjskiego]; "Pamiętnik Literacki" Warszawa 2008 nr 4, s. 237 - 240;
- Stanisław Barańczak, Seleccion de poemas [przekład 4 wierszy i krótka informacja o poecie i poezji]; Hermeneus (czasopismo Universidad de Valladolid, Hiszpania); 2008 nr 10, s. 293 - 302;

- Poezja jako bogosłużenije (o. Paweł Fłorenski o teurgii i demonach rosyjskiego symbolizmu). W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 35 - 46;
[i Antonio Benitez Burraco]: 
- Józef Baran o la curacion por la poesia [wstęp do książki]. W: Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, s. 7 - 17;
- Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antologia poetica (1974 - 2006). Ediciones Trea S.L., Gijon 2008, ss. 156;
- Zoom poesia polaca: Anna Kamieńska i Eva Lipska [przekład 4 wierszy Ewy Lipskiej i 3 Anny Kamieńskiej]. IbiOculus (Hiszpania) 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- Ciemny las. "Charaktery" 2009 nr XI, s. 106 ;
- Cuda powszednie. "Charaktery" 2009 nr I, s. 110 ;
- Deja vu. "Charaktery" 2009 nr V, s. 106 ;
- Gdy bracia żyją razem. "Charaktery" 2009 nr IV, s. 104 ;
- Jak być Bunemem? "Charaktery" 2009 nr VI, s. 106 ;
- Koło czasu. "Charaktery" 2009 nr VII, s. 104 ;
- Kult węży. "Charaktery" 2009 nr IX, s. 106 ;
- Magia kamieni. "Charaktery" 2009 nr III, s. 110 ;
- Magiczna dolina. "Charaktery" 2009 nr X, s. 104 ;
- Przyjaciel mówi umierając. "Charaktery" 2009 nr VIII, s. 110 ;
- Skarbiec tradycji. "Charaktery" 2009 nr XII, s. 106 ;
- W labiryncie. "Charaktery" 2009 nr II, s. 106.

- Mapy duchowe współczesności. Co nam zostało z Nowej Ery? Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, ss. 381 ;
- Urodzeni trzy razy. W: Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- Atlas motyli, "Charaktery", 2010, nr 9, s. 106.
- Diamentowa droga, "Charaktery", 2010, nr 1, s. 106.
- Domek duszy, "Charaktery", 2010, nr 4, s. 104.
- Głos politycznie niepoprawny, "Charaktery", 2010, nr 3, s. 104.
- Głowa jelonka, "Charaktery", 2010, nr 11, s. 106.
- Królestwo pani, "Charaktery", 2010, nr 8, s. 106.
- Księgi cudów, "Charaktery", 2010, nr 12, s. 104.
- Mój pierwszy bal, "Charaktery", 2010, nr 1, s. 106.
- Piekarnia Lucyfer, "Charaktery", 2010, nr 5, s. 106.
- Pogromcy wampirów, "Charaktery", 2010, nr 7, s. 102.
- Turyści w Stambule, "Charaktery", 2010, nr 10, s. 104.
- Wiosna na Majorce, "Charaktery", 2010, nr 6, s. 106.

- Urodzeni trzy razy. Szkoła integracyjna czy specjalna?, [w:] Trudna dorosłość osób z zespołem Downa, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Kraków 2010, s. 189–195. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sobolewska Anna:

- "Niepełnosprawni umysłowo w sztuce filmowej. "Bardziej Kochani" 2008 nr 4;
- Miejsca magiczne. "Charaktery" 2008 nr 8, s. 88;
- Piekło dla wszystkich. "Charaktery" 2008 nr 11, s. 90;
- Trzy rytuały. "Charaktery" 2008 nr 10, s. 90;
- Uciec z duszą na listek. "Charaktery" 2008 nr 9, s. 90;
- Wigilia jest, kiedy chcemy. "Charaktery" 2008 nr 12, s. 90;

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj

- "Godot" i "Dziady". Historia jednej paraleli, "Teatr", 2010, nr 11, s. 70–72.
- Unde malum? Zagadnienie zła w filozofii Luigiego Pareysona i jego współczesne interpretacje, "Archiwum Historii i Filozofii i Myśli Społecznej", 2009, s. 105–126.
- Włoscy towiańczycy a kształtowanie się chrześcijańskiej demokracji w Italii przed 1939 rokiem, "Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska", 2009, nr 7, s. 81–89.

- Władysław, syn Adama, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. T. 1. Red. Z. Abramowicz, J. Ławski. Białystok, Trans Humana 2009, s. 233 – 254.
- Włoskie przekłady "Literatury słowiańskiej", [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza. Red. M. Kalinowska, J. Ławski. Warszawa Toruń 2010, s. 337–367. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- O rozprawie K. Jaworskiej "Śmierć Adama Mickiewicza i pamięć o nim w Archiwum "Sprawy Bożej" i okolicach. "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 223 - 225 ;
- O rozprawie G. Tomassucci "Manzoniańskie źródło Dziadów Mickiewicza". "Studi Comparatistici" 2009 nr 3, s. 221 - 223. 

- "Nikt". Mickiewiczowska interpretacja klasycznego motywu. W: Romantyzm i nowoczesność. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009, s. 217 - 230 ;
- Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, ss. 727 ;
- Stereotyp "Rosjanina-nihilisty" w Twórczości J.I. Kraszewskiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 357 - 367 ;
- Wstęp [do:] Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 9 - 14 ;
- Źródła zachowawczego nihilizmu Ksawerego Branickiego. W: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku. "Trans Humana" i Wydawnictwo IBL PAN, Białystok 2009, s. 415 - 440.

Brak publikacji na wybraną literę.

Sokołowski Mikołaj:

- Alternatywne paradygmaty romantyczne. (Tradycja romantyczna w teatrze polskim pod red. D. Kosińskiego). "Teatr" 2008 nr 5, s. 79-81;

- "Rozrachunki inteligenckie" w prozie roczników siedemdziesiątych. W: Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 440 - 464;
- Figura świętego Nikogo w "Do zeszłej…(na grobowym głazie)" Cypriana Norwida. W: Ateny. Rzym. Bizancjum w kulturze XIX i XX wieku. Wydawnictwo Uniwersyteckie TransHumana, Białystok 2008, s. 209-214;
- Il sensismo italiano e la letteratura romantica polacca. W: La tradizione italiana nella vita intellettuale ed artistica in Europa centrale e orientale. Ideato da P. Salwa, Warszawa 2008, s. 125 -133;
- Mowy pogrzebowe wygłaszane z powodu śmierci Mickiewicza wobec tradycji gatunku. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008;
- Nikt tylko Mickiewicz. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria; Gdańsk 2008, ss. 250;
- Uwagi na temat "Mickiewiczologia XXI wieku". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 356 -358 i 359 -360. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze.

Pod red. W. Boleckiego.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze, t. 83.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2002. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy.

Red. A. Brodzka-Wald i T. Żukowski.  
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003.

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- O książce C. Tonini "Czas nienawiści i czas troski. Zofia Kossak-Szczucka - antysemitka, która ratowała Żydów. "Zagłada Żydów" 2009 nr 5, s. 503 - 507. 

- Galicja i Galicjanie z powojennej perspektywy. Wspomnienia Michaliny Grekowicz-Hausnerowej. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 155- 166.

Brak publikacji na wybraną literę.

Stańczak-Wiślicz Katarzyna:

- W pułapce kołobłędu, czyli antysemityzm uczonego. "Nigdy Więcej" 2008 nr 16, s. 18-21;
- O męskich łajdactwach i męskich cierpieniach, czyli (re)prezentacje mężczyzn we współczesnej polskiej prasie zwierzeń. "Opcit" 2008 nr 1(38), s. 15-18;
- Krzywda i wstyd - motyw ujawnienia żydowskiego pochodzenia w polskich magazynach zwierzeniowych. "Polonistyka" 2008 nr 9, s. 19-23;

- "Tanie oleodruki" i "wiersze - dokumenty" - poetyckie kroniki czasu Zagłady. W: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów. Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2008, s. 91 - 100. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Starnawski Bartłomiej:

- Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum...? Retoryka jako wyzwanie rzucone literaturoznawstwu. Szkic warsztatowy/ Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum...? Rhetoric as a challenge for literary studies, "Forum Artis Rhetoricae" 2011, nr 2, 113-136.

Brak publikacji na wybraną literę.

Starnawski Bartłomiej:

- Gry przestrzenią, czasem i historią ["Miłość na Krymie. Komedia tragiczna w trzech aktach" Sławomira Mrożka], [w:] Incanto (…) Teksty ofiarowane Prof. Alinie Brodzkiej – Wald w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, red. P. Cieliczko, J. Roszak, Poznań 2009, s. 79–88. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Stereotypy w literaturze (i tuż obok).

Red. W. Bolecki i G. Gazda.
Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze, t. 84.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

- "Świadek cudu" - Maria Kuncewiczowa i "strojna Natura". "Klematis" 2009 nr 1, s. 29 - 38. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

 - Maria Kuncewiczowa i „Leśnik” w kręgu paryskiej „Kultury”, "Klematis" 2011, nr 5, s. 18-32.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Szałagan Alicja:

- Maria Kuncewiczowa i "Leśnik" w kręgu paryskiej "Kultury", "Pamiętnik Literacki, 2010, z. 1, s. 37–54. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szczuka Kazimiera:

- With my Mother at the Swamp: The Literature of the Socond Generation, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 140–144. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szkudlarska Małgorzata:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szleszyński Bartłomiej:

- Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komizmu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie". "Napis" 2008 nr XIV, s. 411 - 420. 

- Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie "Kronik"). W: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 243 - 252 ;
- Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu? W: Podróż i literatura. Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2008, s. 574 - 582.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szleszyński Bartłomiej:

- Bolesław Prus wobec kolonializmu. Rekonesans na podstawie Kronik, [w:] Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacja polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 123 – 134. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szupryczyńska Maria:

- Charakter formantu i jego funkcja semantyczna w szesnastowiecznych formacjach typu "przy rudniejszym". "Język Polski" 2009, t. LXXXIX, z. 2, s. 81 - 93 ;
- Interpretacja gramatyczna szesnastowiecznych form typu "przytrudniejszym". "Polonica" 2008, t. XXIX, s. 275 - 287.

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

 - Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) - geneza, dokonania, perspektywy, "Biblioteka" (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)  2010, 23, s. 77-107.  

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Szymańska Zyta:

- Czego oczekujemy od bibliotek? "Biuletyn EBIB" nr 4/2008;
- 60-lecie Polskiej Bibliografii Literackiej. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 4, s. 265-267; 

- Polska Bibliografia Literacka za rok 1995 i 1996 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ślusarska Magdalena:

 - Między polityką a religią. O rytuałach i rytualności konfederacji barskiej, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" 2010, XVI, s. 281-289.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ślusarska Magdalena:

- Dlaczego zapomnieliśmy o Barze?, „Pressje. Teka Klubu Jagiellońskiego”, 2010, nr XXI, s. 166–181. 

- Alegoria i historia. "Orzeł biały i trzy Orły czarne", [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, s. 17–28.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ślusarska Magdalena:

- Motywy antyczne w kaznodziejstwie oświeceniowym czasów stanisławowskich, [w:] Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, red. T. Chachulski, Warszawa 2012.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej.

Red.: A. Karpiński, E. Lasocińska i M. Hanusiewicz.
Studia Staropolskie, Series Nova, t. 7.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śmierć Mickiewicza. Teksty i rozmowy w Roku Mickiewiczowskim 2005.

Pod red. Katarzyny Czeczot i Marty Zielińskiej.
Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna".
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata, Gaszewski Jerzy:

- [Przekład:] M. Środa, Postawy wobec obcości (Attitudes towards the Other). W: Literature. Culture and Tolerance. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, s. 19 - 32. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Literatura jako pretekst dla literaturoznawcy. "Teksty Drugie" 2009 nr 6, s. 90 - 102 ;
- Wszystko jest kolażem? "Teksty Drugie" 2009 nr 5, s. 111 - 123. 

- Hasło: Barbarzyńca w ogrodzie Zbigniewa Herberta, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Hasło: Martwa natura z wędzidłem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ,
- Obrazowość jako wyznacznik haiku - na przykładzie polskich kontynuacji i imitacji gatunku. W: Między obrazem a tekstem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 131 - 147.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Haiku? Senryū? Mironū? Poezja Mirona Białoszewskiego wobec gatunków orientalnych, "Pamiętnik Literacki" 2011, CII, s. 77-111.

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX– i XXI–wiecznych tłumaczeń haiku, "Rocznik Komparatystyczny", 2010, nr 1, s. 85–103.

- Haiku w polskiej poezji międzywojennej, [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki i A. Dziadek, Warszawa s. 226–245. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Śniecikowska Beata:

- Between poem and painting, between individual and common experience - the art. of haiku in Japan and in Poland. "Art Inquiry (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)" 2007 vol. IX (XVIII), s. 243-270;
- Awangardowe koleje literatury. "Arterie" 2008 nr 1, s. 19-21; 

- "Manifest Neolingwistyczny v. 1.1" i jego poetyckie potomstwo - twórczość nowatorów czy literacki passeizm? W: Polska literatura najnowsza - poza kanonem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 148 - 171;
- "Nuż w uhu"? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, ss. 605;
- Foniczne meandry purnonsensu - o poezji polskiego futuryzmu i europejskiego dada. W: Odcienie humoru. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2008, s. 135 - 14 ;
- Haiku japońskie i haiku po polsku - dialog kultur? W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 417 - 437 ;
- "Oddalenia, związki na odległość"? - o warstwie dźwiękowej wiersza Tadeusza Peipera. W: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Grzegorzowi Gaździe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2008, s. 279 -291;
- Dojrzała Łódź. Próby literackie, tom 3: Antologia tekstów literackich studentów łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. [Wstęp i redakcja]. Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, Łódź 2008, ss. 96.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Świerczyńska Dobrosława:

- Sienkiewicz i Żydzi. Rekonesans. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 2, s. 121-157.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tematy i pryzmaty. Studia o prozie polskiej XX wieku.

Pod red. A. Brodzkiej i Z. Ziątka.
Wrocław 2000, Wydawnictwo Ossolineum. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Sny, zamki, pałace. "Odra" 2009 nr 6 ;
- Godzina z królem. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 97 ;
- Na ławeczce w Woroneżu. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 95 ;
- Własnym krokiem w Wenecji. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 96 ;
- Zauważenia życiowe. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 93 ;
- Znacząca niepopularność. "Przegląd Polityczny" 2009 nr 94. 

- Kuchnia literacka. Świat Książki, Warszawa 2009, ss. 150 ;
- Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy. Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2009 ;
- Hasło: Polska szkoła eseju, Między obrazem a tekstem, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/ ;
- Prus Makabryczny. W: Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi na siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Duchy i demony Piotra Wojciechowskiego, "Wyspa" 2011, nr 3, s. 14-29;                  
- Pamięć i gazeta, "Studia Medioznawcze" 2011, 2, s. 18-24;               
- Wojna książek. (Wokół „Syzyfowych prac”), "Literacje" 2011, 2, s. 77-84;              
- Śródziemnomorski dom. [Eseistyka Stanisława Łosia], "Przegląd Polityczny" 2011, 105, s. 104-107;
- Obowiązki i przyjemności. [Eseje Czesława Miłosza], "Przegląd Polityczny" 2011, 106, s. 88-94;
- „Jak zawsze, ku drobiazgom zbiegam…” [Eseistyka Ludwika Bohdana Grzeniewskiego], "Przegląd Polityczny" 2011, 107, s. 92-96;                
- Polska od Stryja do Gdyni. [Eseistyka Antoniego Chołoniewskiego], "Przegląd Polityczny" 2011, 108, s. 142-148;
- Dyskretny komentator. [O twórczości Mieczysława Brahmera], "Przegląd Polityczny" 2011, 109, 130-138;
- Kolory powietrza. (Proza Henry Jamesa), "Przegląd Polityczny" 2011, 110, s. 101-120;                  

- [współaut.: Jan Daszkiewicz:] La nature dans les ecrits mystiques de Juliusz Słowacki (1809-1849), "Organon"             2011, nr 43, s. 141-147.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Bóg i litera. W stronę Borgesa, "Przegląd Polityczny", 2010, nr 7–8, s. 102–111.
- Esej literacki – między książką i gazetą, "Studia Medioznawcze", 2010, nr 3, s. 11–22.
- Niedziela w Spandau (Dzienniki Alberta Speera), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 101, s. 120–127.
- Paul Valéry, "Przegląd Polityczny", 2010, nr 11, s. 122–134.
- Pod znakiem Hermesa (o twórczości Jerzego Prokopiuka), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 100, w. 102–111.
- Sucharek Norwida. W mroku zakwitających dziewcząt. Ulubiony bohater biografów, "Odra", 2010, nr 9, s. 44–48.
- Twierdza Nowy Świat (eseistyka Pawła Hertza), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 103, s.
- W starych murach i w Bibliotece (Wiktor Gomulicki), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 99, s. 34–38.
- Wacław Berent (1873–1940). L’artiste et le naturaliste (współautor Piotr Daszkiewicz), "Organon", 2009, (druk 2010), nr 41, s. 102–111.
- Wielki talent w kasynie (Józef Weyssenhoff), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 1010, s. 170–174.

- Galicja (nie)poetycka, czyli nieszczęścia chodzą za poetami. Z życia literackiego prowincji w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Spotkania Galicyjskie 2009, red. Urszula Jakubowska, Warszawa 2010, s. 85–95. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

Brak publikacji na wybraną literę.

Tomkowski Jan:

- Czy potrzebujemy literatury powszechnej? "Nauka" 2006 nr 4 s. 135 -141;
- Pamiętnik artysty [Norwid]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- Sny, zamki i pałace. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 6;
- W cieniu drzewa pomarańczowego [Miriam]. "Przegląd Polityczny" 2008 nr 5;
- Muzy między wojnami. Katalog wystawy "Dwudziestolecie: Oblicza nowoczesności" (Muzeum Historii Polski - Zamek Królewski) 2008;
- Literatura zagląda do kuchni. "Kozirynek" 2008 nr 5, s. 44-50; 

- Dzieje literatury powszechnej. Świat Książki, Warszawa 2008, ss. 543;
- Podole, Wołyń, "Mazury". Wstęp do geografii literackiej Leopolda Buczkowskiego. W: Dialog dwóch kultur. Muzeum Narodowe, Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu, Przemyśl 2008, s. 57 - 64;
- Prawdziwe zakończenie "Lalki", albo co stało się z Wokulskim? W: Prus nowoczesny. Wydawnictwo KUL, Lublin 2008;
- Secesja - przestrzeń spotkania pisarzy. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 154.

Brak publikacji na wybraną literę.

Trębska Małgorzata:

- Mówca domowy, czyli o staropolskim oratorstwie dnia powszedniego, "Barok. Historia-literatura-sztuka" 2011, XVIII, s. 1-18;
- Maria Barłowska. Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku – prolegomena filologiczne, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 277, Katowice 2010, ss. 350, "Barok. Historia-literatura-sztuka" 2011, XVIII.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Sa derniere adresse. "6, Quai d'Orleans" 2009 nr 13, s. 11 - 12 ;
- Mundur Kordiana. "Teatr" 2009 nr 9, s. 86 - 89. 

- "Dziennika nigdy nie pisałem". O pismach autobiograficznych Słowackiego. W: Materiały z konferencji naukowej "Rok Słowackiego 2009". Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009, s. 151 - 159 ;
- Geografia i metafizyka. Rosja w szkolnym zeszycie Juliusza Słowackiego. W: Poznawać, więc kochać. Norbertinum, seria Mistrzowie, Lublin 2009 ;
- Geografija i metafizyka. Rossija w szkolnoj tetradii Juliusza Słowackiego. W: Russkaja kultura w Polskom soznanii. Instytut Słowianoznawstwa RAN, IBL PAN, Moskwa 2009, s. 9 - 19.

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Plwali na skorupę, nie zstąpili do głębi, "Teatr" 2011, nr 1, s. 22.      

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Troszyński Marek:

- Rzeczpospolita kawalerska [i tekst będący swobodną adaptacją materiałów z archiwum Biblioteki Polskiej w Paryżu "Inna się snuje historia, czyli sprawa Hiacynty"]. "Teatr" 2008 nr 7/8, s. 106-112;

- Bolesław Prus contra Aleksandr Głowackij. Rasskaz o dwojnom czełowiekie. W: Tworczestwo Bolesława Prusa i jego swiazi s russkoj kulturoj. Wydawnictwo "Indrik", Moskwa 2008, s. 177 - 188;
- Czesław Miłosz, "Wiersze i ćwiczenia" [opracowanie tekstu na podst. rękopisu, nota edytorska i aneks]. Świat Książki; Warszawa 2008, ss. 160, (nota i aneks s. 142 - 150). 

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- "Wicher z pustyni", czyli polska "Antygona" w algierskiej szacie. Biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2, s. 157 - 186 ;
- Opuszczona kurtyna. Czterdzieści lat po śmierci Jerzego Zawieyskiego. "Znak" 2009, s. 7/8, s. 148 - 155.

Brak publikacji na wybraną literę.

Tyszkiewicz Barbara:

- Dokumenty "czasów oniemiałych". Rok 1956 w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego. "Zeszyty Historyczne" Paryż 2007 z. 162, s. 3-25;
- Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog "Dziadów" w "Dzienniku" Jerzego Zawieyskiego. "Więź" 2008 nr 4/5, s. 110-116. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Warszawa Miłosza

Pod redakcją Marka Zaleskiego.
Warszawa 2013.
 

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Intymny dziennik pisarza. "dwutygodnik.com" 2009 nr 13;
- Zbigniew Zapasiewicz. "dwutygodnik.com" 2009 nr 8;
- Z Krakowskiego do Genewy. "Przegląd Filozoficzno-Literacki" 2009. 

- Kino i historia. W: 20 lat kina polskiego. Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2009;
- Między negacją a afirmacją, czyli: kochaj albo rzuć. W: Kutzowisko II. Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Werner Andrzej:

- Polnisches Requiem. "Dialog. Deutsch-Polnisches Magazyn" 2008 nr 82;
- Myśliwy polujący samotnie. "Europa" 29 - 30 listopada 2008;
- Konserwatyzm z pożywną dawką nihilizmu. "Gazeta Wyborcza" 9 - 10 lutego 2008;
- Bracia śmiertelnicy. "Przegląd Polityczny", jesień 2008; 

- Pochwała dekadencji. W: "Co dalej literaturo…". Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wilczak Mariola:

- [Indeks w:] N. Żmichowska, Listy. T. 4: Rozmowy z Julią. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2009, ss. 880;
- Piśmiennictwo na Powszechnej Wystawie Krajowej w 1894 roku. Rekonesans. W: Galicyjskie spotkania 2008. Fundacja Dziedzictwo i IBL PAN, Zabrze 2009, s. 109 - 198 ;
- [Indeks w:] Przemysław Czapliński, Polska do wymiany. Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, s. 369 - 379.

Brak publikacji na wybraną literę.

Winek Teresa:

- O czytaniu polskiego romantyzmu. "Colloquia Litteraria" 2009 nr 2. 

- [Redakcja serii:] Tekstologia i Edytorstwo Dzieł Literackich. Wydawnictwo UMK, Toruń 2009 ;
- "Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego jako edytorski testament Zbigniewa Golińskiego.Wydawnictwo UMK, Toruń 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Winek Teresa:

- O Profesorze z Komborni. W czterdziestoletnią rocznicę śmierci, "Wiek XIX", 2010, ss. 6.
- Romantyzm "pod lupą filologa". O wczesnej inspiracji badawczej Stanisława Pigonia, "Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska", 2001, t. 8, ss. 10.
- Jakiego "Pana Tadeusza" czytano w XIX wieku?, "Wiek XIX", 2010, ss. 12.

- "Dzieła zebrane" Ignacego Krasickiego — edytorski testament Zbigniewa Golińskiego, [w:] Rozmaitości warsztatowe, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń 2010, s. 17–28.
- Księgozbiór Uczonego — księgozbiór Humanisty, [w:] Czytanie liryki po Zgorzelskim, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Tomasz Chachulski, Warszawa 2010, s. 125–136.

 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wiśniewska Iwona:

- Nieznana rozprawa Orzeszkowej o kobietach (równość wobec prawa, pracy i wiedzy, czyli proste rozwiązanie kwestii), [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci (1910–2010), red. Ireneusz Sikora, Aneta Narolska, Częstochowa–Zielona Góra 2010, s. 95–122. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Włoszczyńska Aleksandra:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej.

Pod red. Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały.
Studia Staropolskie tom XXX, s. 417.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wołowiec Grzegorz:

- Hasło: Cenzura wobec literatury w PRL, portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.lik.ibl.waw.pl/panorama/. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Words and Images. Iconicity of the text.

Wydawnictwo IBL PAN i IL BAN, Sofia 2008. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- [Red.:] "Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej". Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, ss. 420 ;
- Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady. Wydawnictwo Collegium Columbinum, Kraków 2008, ss. 203. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- Na papierze i w marmurze – "żałobna muza" hrabiego Rafała Gurowskiego (1716–1797), [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej, Paweł Klint, Marta Małkus, Kamila Szymańska, Wschowa 2010, s. 95–116.
- Świat w proszku. Propozycja metodyczna, [w:] Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane, cz. 2: Tradycje literackie i teatralne, red. Krystyna Płachcińska, Michał Kuran, Łódź 2010, s. 153–170.
- Wątek teokrytejski w poezji Kniaźnina. "Polifem z Teokryta", [w:] Czytanie poetów polskiego Oświecenia. Franciszek Dionizy Kniaźnin, red. T. Chachulski, B. Mazurkowa, Warszawa 2010, ss. 10. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Wójcicki Jacek:

- Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich. "Napis" 2007 seria 13, s. 161-209;

- Motywy owidiańskie w poezji Osipa Mandelsztama i ich polskie przetworzenia. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 351-373 ;
- [Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej:] Cień złotych skrzydeł. [Edycja tekstów polskich i łacińskich z rękopisów, redakcja merytoryczna całości, opracowanie graficzne tomu]; "Napis", Wydawnictwo DiG; Warszawa 2007 seria 13;
- Tobiasz Wiszniowski, "Treny" [opracowanie]; Neriton, Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 4, Warszawa 2008 ss. 91;
- Voltaire, "Eklezjasta treściwe" [przekład]; Collegium Columbinum, Biblioteka Badań nad Oświeceniem 2008 nr 2, ss. 142.

Brak publikacji na wybraną literę.

Wróbel Stanisław:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny.

Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan.
T. 1-10: A-Ż, Warszawa WSiP 1995 (t. 1-3), 1996, 1997, 1999, 2001, IBL PAN-Fundacja "Akademia Humanistyczna" (t. 4-10), Warszawa 2007.
Praca przygotowana w IBL PAN w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej (od t. 5 - Pracownia Dokumentacji Literatury XX wieku)
Zespół autorski: J. Czachowska, B. Dorosz, E. Głębicka, A. Hejman (t. 1-3), J. Pitera (t. 1-3), A. Szałagan, B. Tyszkiewicz (t. 1-5,7), J. Zawadzka, K. Batora (od t. 4), B. Marzęcka (od t. 4), M. Kotowska-Kachel (od t. 6).
Hasła: Boy-Żeleński T. oprac. B. Winklowa, Broniewski W. i Chądzyńska Z oprac. F. Lichodziejewska,. Kruczkowski L. oprac. J. Kaczyńska, Lechoń J. i Lipski J. oprac. R. Loth.
T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. Zespół autorski: Katarzyna Batora, Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz, Joanna Zawadzka oraz Roman Loth, Barbara Winklowa. Koedycja z Fundacją "Akademia Humanistyczna" Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Dama z łasiczką, kawaler z pudelkiem. "dwutygodnik.com" 2009 nr 11 ;
- Piękno - słowo zapomniane? "dwutygodnik.com" 2009 nr 10 ;
- Taksim jak fatum? "dwutygodnik.com" 2009 nr 14 ;
- Wolni od stresu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. "dwutygodnik.com" 2009 nr 7 ;
- Filozof w poecie, w filozofie poeta. "Gazeta Wyborcza" 2009 nr, s. 24 - 25 ;
- Dzieci nowoczesności. "Literatura na Świecie" 2009 nr 9/10, s. 388 - 397; 
- Podróż do kresu. "Polityka" 2009 nr 6. 

- "Kondycja dyskursywna", czyli literatura jako matrix natury ludzkiej. W: Jakiej antropologii literatury dzisiaj potrzebujemy? Wydawnictwo Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań 2009 ;
- Poeta i redaktor. W: Jerzy Giedroyć: kultura - polityka - wiek XX. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 159 - 169 ;
- posłowie z cyklu "Lekcja literatury z Markiem Zaleskim". W: Cz. Miłosz, Dolina Issy. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, s. 262 - 276.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Sobre Miłosz, "Turia" 2011, 99, s. 185-197;
- Archiobrazec’t za biografia na poet, "Wiestnik Literaturien" 2011, 20, s. 4-6;      

- Pro Miłosza, "Ukrainskuj Tyżdzień" 2011, 4, s. 4-9.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- "Stale to samo?" ("Czy polski dyskurs postzależnościowy może wybić się na niezależność"), "Przegląd Polityczny", 2010, nr 100, s. 49–52.

- Kondycja dyskursywna", czyli literatura jako matrix natury ludzkiej" [w:] Jakiej antropologii literatury dzisiaj potrzebujemy?, [w:] Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa?, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010, Poznań 2010, s. 31–37.   

Brak publikacji na wybraną literę.

Zaleski Marek:

- Kłopoty z monografią. "Teksty Drugie" 2008, s. 390-406;
- Dzień po końcu świata. "Polityka" 2008 nr 44, s. 62;
- Kolega Orfeusza. "Polityka" 2008; 

- Co dalej? W: "Co dalej literaturo…" Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zehn Jahrhunderte polnischer Literatur.

Ubersatzt von B. Sekulski.
IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Biografia pisarza i "Kapuściński non-fiction", "Odra" 2011, nr 3, s. 64-73;             

- Zadomowiony w bezdomności? Przypomnienie Zygmunta Trziszki, "Anthropos" 2011, nr 16-17, s. 193-200. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Granice świata Stanisława Młodożeńca, "Anthropos", 2010, nr 14–15, http;//www.anthropos. us.edu.pl
- W drugą rocznicę śmierci Wandy Szeląg – autorki, wydawcy, redaktorki, "Okolica. Gazeta Południowego Mazowsza", 2010, http://www.okolica.wgr.pl/.

 - Dwa dwudziestolecia. Literatura jako reportaż i reportaż jako literatura, [w:] Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. Hanna Gosk, Warszawa 2010, s.353–365.

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziątek Zygmunt:

- Wiesław Myśliwski: 75 lat życia, 40 twórczości. "Odra" 2007 nr 12, s. 63-65;

- Powrócić do Pińska… O przemianach pisarstwa Ryszarda Kapuścińskiego po 1989 roku. W: "Życie jest z przenikania". Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. PWN, Warszawa 2008, s. 103 -120;
- Słowo wstępne. W: Inny i Obcy w kulturze, cz. I: Widziane, oglądane, czytane - oblicza Obcego. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 5-6 ;

[i Beata Nowakowska]: 
- Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza. Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2008, ss. 420.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Plac Konstytucji. "Stolica" 2009 nr 4, s. 26 - 27. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Teoria Darwina i humanistyka, "Teksty Drugie" 2011, nr 3, s. 6-9;

- Amerykańska biografia Mickiewicza i jej autor,  "Teksty Drugie"  2011, nr 3, s. 113-117.

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Epoka postpapierowa, "Teksty Drugie", 2010, nr 1–2, s. 165–169.
- Uwagi praktyka o teorii, "Teksty Drugie", 2010, nr 5, 6–8. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zielińska Marta:

- Kilka uwag o literaturze i języku. "Teksty Drugie" 2008 nr 6, s. 6-8;
- Romantycy na mapach. "Teksty Drugie" 2008 nr 4, s. 141-145;

- Sztuka umierania. W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 173 - 190;
- Uwagi na temat "Biografia czy interpretacja". W: Śmierć Mickiewicza. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 300-305. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Ziomek-Miarkowska Anna:

- PBL za rok 1996 i 1997 - hasła autorskie. Wydawnictwo IBL PAN, wersja elektroniczna w internecie. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Zranieni przez czas. Współczesna literatura litewska.

Warszawa 2011. S. 255.

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski T., Calderon Puerta A.:

- "Breda się poddała…" Kino hiszpańskie i H(h)istoria, "Bez Dogmatu", 2010, nr 84, s. 17–19. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- M morderca. "Bez Dogmatu" 2009 nr 78 ;
- Czy Karol Darwin się przyda? "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Polskie ja idealne. "Bez Dogmatu" 2009 nr 79 ;
- Współzawodnictwo w nacjonalizmie. Spór między Partią a Kościołem w roku 1966. "Kwartalnik Historii Żydów" 2008 nr 4, s. 415 - 426 ;
- Sekularyzacja i polskie ja idealne. "Open Theology/Otwarta Teologia" 2009 nr 6, www.opentheology.org ;
- Neoliberalna nowomowa. "Przegląd" 2009 nr 16 ;
- Wielkie zamknięcie . "Przegląd" 2009 nr 15. 

- Ben Laden. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009;
- Ci, co wiedzą lepiej. Pułapki dialogu społecznego. W: Stracone szanse? Bilas transformacji 1989 - 2009. Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2009 ;
- Fantomas. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Prawdy z prowincji. W: Co dalej, literaturo… Wydawnictwo IBL PAN/Warszawa 2008 ;
- Sodoma, czyli boscy młodzieńcy. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009 ;
- Znikające ciała. W: Znikanie. Instrukcja obsługi. Fundacja "Bęc Zmiana", Warszawa 2009.

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- I pokocha, i polegnie – czyli życie seksualne polskich patriotów, "Bez Dogmatu", 2010, nr 84, s. 21–24.
- Nowomowa – reaktywacja, "Bez Dogmatu", 2010, nr 83, s. 24–27.
- Savoir-vivre. Ironiczne strategie w "Spowiedzi" Calka Perechodnika; "Teksty Drugie", 2010, nr 6, s. 43–61.

- Savoir-vivre: Ironic Strategies In Calek Perechodnik Confession, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, edited by Alina Molisak and Shoshana Ronen, Warsaw 2010, s. 171–181.
- Sztuka i alienacja, czyli "Dobry człowiek z Seczuanu" Bertolta Brechta, [w:] Czytanki dla robotników sztuki. Kultura nie dla zysku. Wolny Uniwersytet Warszawy, pod red. K. Chmielewskiej, K. Szredera, T. Żukowskiego, Warszawa 2010, s. 201–213.
- Władysław Szlengel. Ironia a strategia świadectwa, [w:] Ślady obecności, pod red. S. Buryły i A. Molisak, Kraków 2010, s. 125–153. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

Brak publikacji na wybraną literę.

Żukowski Tomasz:

- Dzieciństwo bez podwórka. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Jak pomówić Naród Polski. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Mama chce spać. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Zarządzanie stresem. "Bez Dogmatu" 2008 nr 77;
- Żywy trup. "Bez Dogmatu" 2008 nr 75;
- Realny kapitalizm czyli "Szalone lata dziewięćdziesiąte" (recenzja książki J.E. Stiglitza). www.lewica.pl, 19 listopada 2008;
- Niedźwiedzia przysługa. "Prawo i Płeć" 2008 nr 10;
- Zalety dobrej pamięci (D. Harley, "Neoliberalizm. Historia katastrofy"). "Przegląd" 2008 nr 41. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Żurawska-Włoszczyńska A.:

- Bibliografia Cypriana Norwida za rok 2003, "Studia Norwidiana", 2009, t. 26, s. 243–281. 

Brak publikacji na wybraną literę.

Życie po życiu

Pod redakcją Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca.
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2013.

Brak publikacji na wybraną literę.

Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione.

Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007. 

Brak publikacji na wybraną literę.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku