Archiwum wydarzeń

Zaproszenie do złożenia oferty

Nagrania z zajęć "Miłość w poezji polskiej" (projekt "Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii")

14 czerwca 2021: spotkanie online poświęcone książce "Environmental Cultures in Soviet East Europe"

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN (z siedzibą w Toruniu) poszukuje pracownika wspomagającego opracowanie haseł

10 czerwca 2021: seminarium poetyckie "Sophrosyne. Lucyna Skompska i Julia Hartwig"

17 czerwca 2021, godz. 10-13: OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych

Oferta pracy dla specjalisty/specjalistki ds. otwartej edukacji i zarządzania danymi badawczymi

20 maja 2021, godz. 10: Warsztaty sermonistyczne. I. Badania średniowiecznych kazań w Polsce

26 maja 2021: debata "Inheriting the Pandora Box: Environmental impacts of the Soviet Industrial Legacy"

10 czerwca 2021, godz. 14-17: Prezentacja "narzędziownika" SHAPE-ID /SHAPE-ID Toolkit Launch Event and Policy Panel

Oferta pracy dla specjalisty/specjalistki ds. naukowej komunikacji wizualnej

13 maja 2021, godz. 11: Referat prof. Mariusza Ausza "Litewska prowincja zakonu pijarów w XVIII w. i jej wkład w rozwój szkolnictwa i kultury Rzeczypospolitej" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Zaproszenie do publikacji w półroczniku "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Ogłoszenie o zatrudnieniu recenzentów "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej w projekcie pt.„Dzieła zebrane” (cz. I) i „Listy zebrane” Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

Decyzja nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające decyzję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich PAN

Oferta pracy: skład i przygotowanie książki do druku (1 tom) w edycji naukowej

Oferta pracy dla redaktora językowego w edycji naukowej

Oferta pracy dla grafika – projekt graficzny i typograficzny serii

Wybór oferty Druk i dostarczenie 6 tomów publikacji

Wybór oferty Opracowanie redakcyjne książek

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45