Festiwal Nauki 2022

 

 

 

 Podobnie jak w latach poprzednich Instytut Badań Literackich PAN przygotował propozycję interesujących  wydarzeń w ramach trwającego od 16 do 25 września 2022 Festiwalu Nauki.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Poniżej prezentujemy listę wydarzeń przygotowanych przez Pracowników i Pracownice naszego Instytutu. Szczegóły znajdziecie Państwo po kliknięciu w linki:

1. Wystawy:

2. Spotkania, wykłady, dyskusje (wszystkie odbywają się w sali 144 im. Adama Mickiewicza w Pałacu Staszica):

Lekcje Festiwalowe

Młodzież szkół średnich wraz z opiekunami zapraszamy serdecznie na lekcje przygotowane przez osoby związane z Instytutem Badań Literackich PAN w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Zapisy trwają do 21 września, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Poniżej lista lekcji wraz z linkami do opisów:

Festiwal Nauki 2022 - wystawy w Pałacu Staszica

Od soboty 17 września w holu głównym Pałacu Staszica oraz przed salą 144 można oglądać dwie wystawy przygotowane w ramach Festiwalu Nauki.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami: To, co NAPISano, trwa… Wystawa okładek rocznika „Napis” (festiwalnauki.edu.pl)„Spotkanie autorskie” Mirona Białoszewskiego (festiwalnauki.edu.pl).

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN - wystawa

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN - wystawa

Relacje z Festiwalu Nauki 2022

W ubiegłą sobotę 17 września odbyły się pierwsze dwa organizowane przez IBL w ramach Festiwalu Nauki spotkania. Zapraszamy na kolejne, które odbędą się 22 oraz 24 września.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Festiwal Nauki (ibl.waw.pl).

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN

Festiwal Nauki 2022 w IBL PANFestiwal Nauki 2022 w IBL PAN

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki

 Warszawski Festiwal Nauki powstał z inicjatywy prof. David Shugar, zainspirowanego spotkaniami w ramach Edinburgh Science Festival. We współpracy z Dyrekcją  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz badaczami zainteresowanymi promocją nauki zapoczątkował on działania, dzięki którym 6 grudnia 1996 roku Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk podpisali Porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu Nauki. Powołano także Radę Programową. 
Źródło: https://festiwalnauki.edu.pl/20-lat-festiwalu-nauki

Misją realizowaną w ramach Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy. Wyniki badań, ciekawostki dotyczące metod i warsztatu a także arkana codziennej pracy instytucji naukowych przekazywane są w sposób interesujący i przystępny dla odbiorców spoza środowiska naukowego. Ważną grupę docelową stanowią uczniowie – zarówno szkół średnich, jak i podstawowych. Akcent położony jest także na kwestie takie, jak rola nauki we współczesnym świecie, społeczny i etyczny wymiar badań naukowych oraz wpływ ich wyników na rozwój gospodarczy. Ważnym aspektem działań festiwalowych jest możliwość odwiedzenia pracowni, laboratoriów, archiwów i bibliotek, które stanowią przestrzeń codziennej pracy naukowców.

Instytut Badań Literackich PAN od wielu lat włącza się w działania prowadzone w ramach Festiwalu Nauki poprzez organizację wykładów, warsztatów, spotkań weekendowych, wycieczek i wystaw. Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości naukowej oraz otwartość na nowe perspektywy badawcze i reinterpretacja historii polskiej literatury, będące ważnymi założeniami działalności Instytutu, stanowią także istotne elementy edukacji humanistycznej. W ramach zajęć organizowanych przez pracowników Instytutu w ramach Festiwalu Nauki badacze i autorzy znanych publikacji naukowych, twórcy przodujących założeń teoretycznych oraz kierownicy projektów naukowych i wykładowcy prezentują przedmiot swoich badań uczniom i słuchaczom z innych środowisk. Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych poświęcone są twórczości znanych pisarzy oraz najciekawszym zjawiskom kulturowym. Obejmują swoim zakresem zagadnienia, które w edukacji szkolnej stanowią istotne elementy wiedzy polonistycznej, ale nie tylko, tematyka bowiem dotyczy także kwestii z zakresu wiedzy o kulturze i językach nowożytnych. Ważnymi punktami programu spotkań prowadzonych w IBL PAN są także zajęcia poświęcone humanistyce cyfrowej, stanowiącej ważną ścieżkę badań realizowanych w Instytucie oraz zwiedzanie wnętrz Pałacu Staszica i Biblioteki IBL PAN wraz z przewodnikami, którzy przybliżają historię i specyfikę prowadzonej tam działalności naukowej.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku