Festiwal Nauki

Festiwal Nauki

 Warszawski Festiwal Nauki powstał z inicjatywy prof. David Shugar, zainspirowanego spotkaniami w ramach Edinburgh Science Festival. We współpracy z Dyrekcją  Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) oraz badaczami zainteresowanymi promocją nauki zapoczątkował on działania, dzięki którym 6 grudnia 1996 roku Rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk podpisali Porozumienie w sprawie organizacji Festiwalu Nauki. Powołano także Radę Programową. 

Źródło: https://festiwalnauki.edu.pl/20-lat-festiwalu-nauki


Misją realizowaną w ramach Festiwalu Nauki jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy. Wyniki badań, ciekawostki dotyczące metod i warsztatu a także arkana codziennej pracy instytucji naukowych przekazywane są w sposób interesujący i przystępny dla odbiorców spoza środowiska naukowego. Ważną grupę docelową stanowią uczniowie – zarówno szkół średnich, jak i podstawowych. Akcent położony jest także na kwestie takie, jak rola nauki we współczesnym świecie, społeczny i etyczny wymiar badań naukowych oraz wpływ ich wyników na rozwój gospodarczy. Ważnym aspektem działań festiwalowych jest możliwość odwiedzenia pracowni, laboratoriów, archiwów i bibliotek, które stanowią przestrzeń codziennej pracy naukowców.

Instytut Badań Literackich PAN od wielu lat włącza się w działania prowadzone w ramach Festiwalu Nauki poprzez organizację wykładów, warsztatów, spotkań weekendowych, wycieczek i wystaw. Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego i utrzymanie tożsamości naukowej oraz otwartość na nowe perspektywy badawcze i reinterpretacja historii polskiej literatury, będące ważnymi założeniami działalności Instytutu, stanowią także istotne elementy edukacji humanistycznej. W ramach zajęć organizowanych przez pracowników Instytutu w ramach Festiwalu Nauki badacze i autorzy znanych publikacji naukowych, twórcy przodujących założeń teoretycznych oraz kierownicy projektów naukowych i wykładowcy prezentują przedmiot swoich badań uczniom i słuchaczom z innych środowisk. Zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych poświęcone są twórczości znanych pisarzy oraz najciekawszym zjawiskom kulturowym. Obejmują swoim zakresem zagadnienia, które w edukacji szkolnej stanowią istotne elementy wiedzy polonistycznej, ale nie tylko, tematyka bowiem dotyczy także kwestii z zakresu wiedzy o kulturze i językach nowożytnych. Ważnymi punktami programu spotkań prowadzonych w IBL PAN są także zajęcia poświęcone humanistyce cyfrowej, stanowiącej ważną ścieżkę badań realizowanych w Instytucie oraz zwiedzanie wnętrz Pałacu Staszica i Biblioteki IBL PAN wraz z przewodnikami, którzy przybliżają historię i specyfikę prowadzonej tam działalności naukowej.

Festiwal Nauki 2021 w Pałacu Staszica – program do pobrania w formacie pdf (1,48 MB)

„Biuletyn Polonistyczny” – o Festiwalu Nauki w IBL PAN 2021

Festiwal Nauki w IBL PAN 2021 na Facebooku

Plakat Festiwalu Nauki do pobrania w formacie pdf (717 KB)

12.09.2021
17-26 września 2021: Festiwal Nauki

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45