Pracownia Literatury Średniowiecza

07.12.2011

pok. 230, tel. (22) 6572-854

Członkowie Pracowni:
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Mejor, profesor
dr Dorota Gacka (dyżury: poniedziałek, piątek 10.00-14.00)
dr hab. Mariusz Kazańczuk (dyżur: piątek 10.00-14.00)
dr hab. Witold Wojtowicz, profesor instytutu (dyżur: piątek 10.00-12.00)

Pracownicy emerytowani uczestniczący w działaniach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Michałowska
prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
dyżury Pracowni: piątek 10.00-12.00

O Pracowni:

Wiadomości Pracowni Literatury Średniowiecza

19-20 listopada 2020 r.: 29 Spotkania Mediewistyczne „Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym”

Konferencja odbywa się online.
Program konferencji w formacie pdf (134 KB).

5-6 kwietnia 2018 r., Warszawa: 28 Spotkania Mediewistyczne poświęcone twórczości Mikołaja z Wilkowiecka

Kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka w partnerstwie z Teatrem Oratorium i Stowarzyszeniem Mikołaja z Wilkowiecka przygotowuje 28 Spotkania Mediewistyczne poświęcone twórczości Mikołaja z Wilkowiecka. Wykład inauguracyjny konferencji wygłosi Johann Wolfgang Niklaus - wybitny aktor i reżyser, twórca Teatru Schola Węgajty.
Dyrekcja Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza na to wydarzenie, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia br. odbędą się w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN w Teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 (program w załączeniu).
Streszczenia wystąpień >>

Odczyt o odkryciu nieznanego dzieła staropolskiego

Pracownia Literatury Średniowiecza zaprasza w piątek 8 kwietnia 2016 do sali 144, w godz. 10.00-12.00 na odczyt prof. Mieczysława Mejora o dokonanym przezeń odkryciu rękopisu zawierającego biografię Anny z Kostków księżnej Ostrogskiej (zm. 1635 r.) pióra jezuity Kaspra Rezlera.

Cykl seminariów

Prof. Andrzej Dąbrówka zaprasza na cykl seminariów: Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej i edukacji; Spotkania zespołu autorów monografii w ramach projektu badawczego "Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski". Uczestnicy stali: Halina Manikowska, Jakub Kubieniec, Wojciech Brojer, Dorota Gacka, Anna Zajchowska, Maciej Zdanek.
3 marca 2016   
7 kwietnia
19 maja
30 czerwca

Seminaria odbywają się w IBL PAN, sala 240 (nowa siedziba Pracowni Literatury Średniowiecza), godz. 11.00-15.00 - pierwsze czwartki miesiąca.

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45