Pracownia Literatury Średniowiecza

pok. 230, tel. (22) 6572-854

Członkowie Pracowni:
Kierownik: prof. dr hab.
Mieczysław Mejor, mieczyslaw.mejor@ibl.waw.pl
dr
Dorota Gacka (dyżury: poniedziałek, piątek 10.00-14.00), dorota.gacka@ibl.waw.pl

Pracownicy emerytowani Pracowni:

prof. dr hab. Teresa Michałowska
prof. dr hab.
Andrzej Dąbrówka

dr hab. Mariusz Kazańczuk

 
dyżury Pracowni: piątek 10.00-12.00

O Pracowni:

Wiadomości Pracowni Literatury Średniowiecza

20 maja 2021, godz. 10: Warsztaty sermonistyczne. I. Badania średniowiecznych kazań w Polsce

Zaproszenie - plik pdf (499 KB)
Streszczenia - plik docx (18,1 KB)
Kod do spotkania w Google Meet: meet.google.com/bst-ryyi-fvs
 

19-20 listopada 2020 r.: 29 Spotkania Mediewistyczne "Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym"

Konferencja odbywa się online.
Program konferencji w formacie pdf (134 KB).

5-6 kwietnia 2018 r., Warszawa: 28 Spotkania Mediewistyczne poświęcone twórczości Mikołaja z Wilkowiecka

Kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka w partnerstwie z Teatrem Oratorium i Stowarzyszeniem Mikołaja z Wilkowiecka przygotowuje 28 Spotkania Mediewistyczne poświęcone twórczości Mikołaja z Wilkowiecka. Wykład inauguracyjny konferencji wygłosi Johann Wolfgang Niklaus - wybitny aktor i reżyser, twórca Teatru Schola Węgajty.
Dyrekcja Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza na to wydarzenie, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia br. odbędą się w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Badań Literackich PAN w Teatrze Oratorium przy ul. Kawęczyńskiej 53 (program w załączeniu).
Streszczenia wystąpień >>

Odczyt o odkryciu nieznanego dzieła staropolskiego

Pracownia Literatury Średniowiecza zaprasza w piątek 8 kwietnia 2016 do sali 144, w godz. 10.00-12.00 na odczyt prof. Mieczysława Mejora o dokonanym przezeń odkryciu rękopisu zawierającego biografię Anny z Kostków księżnej Ostrogskiej (zm. 1635 r.) pióra jezuity Kaspra Rezlera.

Cykl seminariów

Prof. Andrzej Dąbrówka zaprasza na cykl seminariów: Sposoby użycia przeszłości w kulturze religijnej i edukacji; Spotkania zespołu autorów monografii w ramach projektu badawczego "Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski". Uczestnicy stali: Halina Manikowska, Jakub Kubieniec, Wojciech Brojer, Dorota Gacka, Anna Zajchowska, Maciej Zdanek.
3 marca 2016   
7 kwietnia
19 maja
30 czerwca

Seminaria odbywają się w IBL PAN, sala 240 (nowa siedziba Pracowni Literatury Średniowiecza), godz. 11.00-15.00 - pierwsze czwartki miesiąca.

2 marca 2016 - Zjazd Zespołu opracowującego Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Program w załączniku

Prof. dr hab. Teresa Michałowska doktorem honoris causa UKSW

W dniu 20 lutego 2014 roku o godzinie 12.00 w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UKSW Pani prof. dr hab. Teresie Michałowskiej - wybitnej mediewistce, historykowi i teoretykowi literatury. Tytuł został nadany na wniosek Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

4-6 czerwca 2014, Warszawa: konferencja "Co nowego w badaniach nad Gallem?" (27 zebranie w ramach Spotkań Mediewistycznych)

Organizator:
Pracownia Literatury Średniowiecza
Instytutu Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk
Afisz z programem >>
Program i streszczenia >>

13 lutego 2014, Warszawa: otwarcie pierwszego zjazdu Zespołu Opracowującego Dzieła Wszystkie Jana Kochanowskiego

Wydanie Sejmowe Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego
We czwartek 13 lutego 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie (sala 144) nastąpi otwarcie pierwszego zjazdu Zespołu Opracowującego Dzieła Wszystkie Jana Kochanowskiego. Poświęcony on będzie roboczej konferencji edytorskiej.

12-13 czerwca - 26. zebranie z cyklu konferencji "Spotkania Mediewistyczne"

12-06-2013

Więcej informacji na stronie www.mediewistyka.pl

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku