Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
faks: (22) 826-99-45
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr D...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

20 października 2015: premiera "Biuletynu Polonistycznego"

20 października br. o 12:00 w sali 144 Pałacu Staszica odbyła się oficjalna premiera portalu BiuletynPolonistyczny.pl

Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele instytucji polonistycznych, Redaktorzy-koordynatorz...

Aktualności

Po VI Światowym Kongresie Polonistów

30.06.2016

W dniach 22-25 czerwca 2016 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy.

Wydarzenie zorganizowali: Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych, polonistyczne Instytuty Katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, Komitet Nauk o Kulturze PAN. W ramach spotkań kongresowych ponad trzystu polonistów z kraju i ze świata uczestniczyło w wykładach i dyskusjach panelowych poświęconych zagadnieniom języka i literatury polskiej.

NEW VISITING RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME 2017-18. CO-FUNDED BY THE H2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS

11.07.2016

Więcej informacji w załączniku

14 października 2016 r., Warszawa: Tabu, zakaz, dyscyplina, cenzura w kulturze współczesnej

29.06.2016

Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet w Białymstoku
Więcej informacji w załączniku
Formularz zgłoszeniowy

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu „Młody IBL"

02.06.2016

15 listopada 2016 r., Lublin: konferencja „Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939"

30.05.2016

Organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL, Stowarzyszenie Inicjatyw Naukowych
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Zaproszenie w załączeniu

3-5 marca 2017 r., Kraków: konferencja naukowa poświęcona kulturze epistolarnej kobiet po 1750 r.

07.06.2016

Więcej informacji w załączniku

6–8 kwietnia 2017 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja „André Gide – współczesny niewspółczesny?”

21.04.2016

Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Więcej informacji w załączniku

Wyniki konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

31.03.2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
W  ramach modułu „Rozwój" dofinansowanie otrzymali:
dr Bartłomiej Szleszyński  - "Sienkiewicz ponowoczesny - laboratorium cyfrowe" (2aH 15 0195 83)
mgr Aleksandra Jolanta Wójtowicz - "Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies)" (2aH 15 0176 83).

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl