Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
faks: (22) 826-99-45
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorot...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Zmarł Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak

16.01.2017

Tomasz Józef PokrzywniakZ wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. Józefa Tomasza Pokrzywniaka, wybitnego uczonego, który z równą pasją poświęcał  się zgłębianiu literatury okresu Oświecenia jak i pracom organizacyjnym  na rzecz środowiska polonistycznego. Zawodowo związany z UAM, pełnił tam funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, a następnie dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Zasiadał także w Senacie tej uczelni. Współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, zasiadał w Radzie Naukowej IBL PAN. Członek– założyciel Towarzystwa Badań nad Wiekiem XVIII. Patronował reaktywacji Biuletynu Polonistycznego jako przewodniczący jego Rady. Pozostanie w pamięci środowiska polonistycznego jako osoba niezwykle życzliwa, a przy tym energiczna i konsekwentna – bez Jego zaangażowania tak wiele spraw po prostu by się nie udało.

Kurs Retoryki Praktycznej – XXVI (wiosenna) edycja roku akademickiego 2016/2017

16.01.2017

Serdecznie zapraszamy Osoby zainteresowane Kursem Retoryki Praktycznej na XXVI – wiosenną edycję roku akademickiego 2016/2017. Kurs inaugurujemy 18 lutego 2017 r., a zapisy będziemy przyjmowali do 8 lutego br. Wszyscy chętni będą mile widziani w Instytucie Badań Literackich PAN.

Ogłoszenie konkursów NCN: Etiuda 5, Sonatina 1, Uwertura 1, Miniatura 1

09.01.2017

Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że w dniu 15.12.2016 r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło następujące konkursy:
Etiuda 5 - na stypendia doktorskie,
Sonatina 1 - dla badaczy do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach programu finansowane będzie pełnoetatowe zatrudnienie laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacja projektu badawczego, a także staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy,
Uwertura 1 - dla doświadczonych badaczy z tytułem doktora, którzy realizowali już projekt badawczy finansowany przez NCN na stanowisku kierownika. Celem programu jest wsparcie polskiego środowiska naukowego w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie udziału Polaków w gronie laureatów grantów ERC. Aby zdobyć niezbędne doświadczenie polscy badacze odbędą staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, a po powrocie w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do tej organizacji.
Miniatura 1 - umożliwi sfinansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań naukowych. Tzw. „małe granty” można będzie przeznaczyć m.in. na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy badawcze i konferencyjne. Konkurs skierowany jest do osób z tytułem doktora, które dotąd nie kierowały realizacją projektów badawczych, ani nie były laureatami konkursów stypendialnych i stażowych finansowanych przez NCN. W konkursie Miniatura nabór wniosków ma charakter ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017r.

Nabory na wyjazdy pracowników na wykłady i szkolenia za granicą w 2017 roku

06.01.2017

Szanowni Państwo,
W zakładce: Dla Pracowników IBL (Dział Obsługi Badań Naukowych) pojawiła się aktualizacja dotycząca tegorocznej oferty wyjazdowej w ramach Programu Erasmus+. Zachęcamy do zapoznania się z nią. Propozycja wyjazdu na szkolenia dotyczy wszystkich pracowników - zarówno naukowych, jak administracyjnych. Propozycja wykładowa - pracowników naukowych.
Koordynator Programu Erasmus+ w IBL PAN, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania dotyczące wyjazdów - mailowo pod adresem Erasmus@ibl.waw.pl lub w czasie dyżurów w pokoju 107 w czwartki między 14-tą a 16-tą.

INTERNATIONAL CONFERENCE CONVENTION AND REVOLUTION "Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods" (call for papers)

29.12.2016

10-12 May 2017, Warsaw: Cultural Literacy in Europe. Second Biennial Conference

08.08.2016

CLE 2017 is dedicated to the issue of motion, which is crucial for the contemporary human condition. The concept of motion captures the state of affairs in Europe today, where seemingly rock-solid arrangements, like the shapes of borders, are being nullified and apparently irreversible processes, like European integration, are turned around and dismantled. It marks our spatial relations, as is clearly visible in the challenges of migration, experiences of social and professional mobility, social movements or tourism. Mobility also has a temporal aspect, which is visible in the processual and performative character of identity, memory or history. The other key term, emotion, aims to contextualize this movement and localize it in human affectivity – feelings, motives and perceptions. Texts and other kinds of representations, the body in movement, forging personal links, living with memories – all these bring motion and emotion together. We believe that the notion of cultural literacy will help us read and comprehend these diverse, changeable phenomena.

2-8 stycznia, 13-19 stycznia 2017 r.: Przegląd filmów KINO WEDŁUG MARII JANION

29.12.2016

Przegląd filmów KINO WEDŁUG MARII JANION, dedykowany Profesor z okazji Jubileuszu 90. urodzin (24 grudnia 2016), odbędzie się w kinie MURANÓW w dniach 13 – 19 stycznia 2017 roku.

.„Kino jest sztuką demokratyczną w najwyższym stopniu” – mówiła Profesor, wyprowadzając jego rodowód z romantycznej kultury popularnej, i zgodnie z tym przeświadczeniem analizowała filmy nie tylko na seminariach akademickich (głównie na Uniwersytecie Gdańskim), ale też w wykładach i dyskusjach otwartych dla szerszej publiczności, współpracując między innymi z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Hybrydy” w Warszawie czy z Festiwalem Nowe Horyzonty. Program przeglądu w niewielkim tylko stopniu oddaje zakres filmowych zainteresowań Marii Janion, ilustruje jednak najważniejsze tematy podejmowane przez Profesor: dwoistość ludzkiej natury, demoniczną stronę bytu, nieprzeniknioną tajemnicę egzystencji, hipnotyczny powab zła (zwłaszcza faszyzmu), dialektykę rewolucji, tragiczną ironię losu.

Nowe projekty badawcze

20.12.2016

W ramach centralnych porozumień Polskiej Akademii Nauk z partnerami zagranicznymi zatwierdzone zostały następujące projekty badawcze, zgłoszone przez IBL PAN:
1. Białoruska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Kultura literacka na Białorusi XVI-XX wieku - koordynator dr hab. Tomasz Chachulski, profesor IBL PAN;
2. Czeska Akademia Nauk, lata 2017-2019:
- Literaturoznawstwo marksistowskie w Polsce i Czechosłowacji i jego konteksty. 1944-1956 - koordynator dr Katarzyna Chmielewska;
- Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych - koordynator mgr Piotr Wciślik.

Wszystkim koordynatorom projektów serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl