Archiwum spotkań Pracowni Literatury Oświecenia

 
Zebrania w 2015 roku:
 
 
O JĘZYKU I POEZJI IGNACEGO KRASICKIEGO
 
Dnia 12 listopada 2015 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego miała miejsce dyskusja o języku i poezji Ignacego Krasickiego zainspirowana tekstem prof. dr hab. Teresy Kostkiewiczowej pt.: Uwagi o szyku wyrazów w wierszach Ignacego Krasickiego.
 
 
FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA
 
Dnia 14 maja 2015 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Rolf Fieguth z Uniwersytetu we Fryburgu przedstawił referat: Autobiografizm liryczny w "Carmina" Franciszka Dionizego Kniaźnina.
 
 
NAD WIERSZAMI KRASICKIEGO
 
W czwartek 26 marca 2015 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyła się dyskusja nad materiałami do edycji tomu Wiersze w Dziełach zebranych Ignacego Krasickiego. W prezentacji założeń edycji oprócz prof. Teresy Kostkiewiczowej udział wzięli prof. Tomasz Pokrzywniak i dr Maciej Parkitny.
 
 
 
POMNIKOWY MECENAT STANISŁAWA AUGUSTA
 
12 lutego 2015 r., w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego pan Mikołaj Getka-Kenig przedstawił referat pt.: Pomnikowy mecenat Stanisława Augusta a polski dyskurs zasługi publicznej w drugiej połowie XVIII wieku. 
 
 
 
ROZWAŻANIA NAD LITERATURĄ DEWOCYJNĄ W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA
 
W czwartek, 29 stycznia 2015 r., w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się pierwsze w Nowym Roku zebranie poświęcone namysłowi nad szczególnym i popularnym w dawnej Rzeczpospolitej rodzajem literatury, jakim jest literatura dewocyjna. Referat pod tytułem: Literatura dewocyjna - problem definicji. Kontynuacja, przedstawiła dr Magdalena Ślusarska.
 
 
Zebrania w 2014 roku:
 
 
O DYSKURSIE POLITYCZNYM W RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW 
 
W czwartek, 16 października 2014 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim, podczas którego prof. Anna Grześkowiak-Krwawicz opowiedziała o Dyskursie politycznym Rzeczpospolitej Obojga Narodów i przedstawiła europejskie perspektywy badań nad nowożytnym językiem polityki.
 
 
BIBLIOTEKA PISARZY POLSKIEGO OŚWIECENIA
 
W czwartek, 5 czerwca 2014 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. prof. Tomasz Chachulski i Jerzy Snopek opowiedzieli o dokonaniach i perspektywach niezwykle ważnej serii - "Biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia".
 
 
KRÓLEWSKIE IMIENINY W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA
 
8 maja 2014 r. o godz. 10.30 w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Teresa Kostkiewiczowa przedstawiła pierwszy rozdział monografii poświęconej Memuarom Stanisława Augusta.
 
 
O ŻYDOWSKICH POWIEŚCIACH JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA
 
W czwartek 27 marca 2014 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się zebranie, podczas którego prof. Zofia Rejman przedstawiła referat poświęcony Żydowskim powieściom Juliana Ursyna Niemcewicza.
 
 
 
Zebrania w 2013 roku:
 
 
KTO ODKRYŁ PIOTRA SKARGĘ?
 
W czwartek 19 grudnia 2013 r. o godz. 9.30 w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się przedświąteczne spotkanie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawiła referat: Czy Piotra Skargę "odkrył" dopiero romantyzm? Recepcja dzieła "Bożego Podżegacza" w epoce stanisławowskiej. Wprowadzenie. 
 
 
OŚWIECENI I DOŚWIADCZENIE POETYCKIE CZASÓW SASKICH
 
13 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się zebranie, podczas którego prof. Tomasz Chachulski przedstawił referat pt.: Oświeceni i doświadczenie poetyckie czasów saskich.
 
 
 
O PEDAGOGICZNYCH ASPEKTACH PISARSTWA IZABELI CZARTORYSKIEJ słów kilka...
 
5 czerwca 2013 r. w sali 37 na Wydziale Polonistyki UW o godz. 11.30 odbyło się spotkanie, podczas którego paniKatarzyna Aneta Król z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wygłosiła referat na temat pedagogicznych aspektów pisarstwa Izabeli Czartoryskiej na podstawie jej utworów zarówno tych dobrze znanych, jak i niepublikowanych. 
 
 
"ZASŁUGA" W...  Pracowni Literatury Oświecenia
 
11 kwietnia 2013 r. o godzinie 11.00 w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego panMikołaj Getka-Kenig, doktorant IH UW, wygłosił referat pt.: "Zasługa" w kulturze polskiej przełomu XVIII i XIX wieku - wstęp do problemu. 
 
 
Jak każdy człowiek pragnący żyć na świecie z chwałą rozumu i cnoty ma do tego zmierzać celu?
 
7 marca 2013 r. o godzinie 11.00 w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawiła referat pod tytułem: "El Discreto" Baltasara Graciána w tłumaczeniu Pawła Ksawerego Brzostowskiego jako "przewodnik" <jak każdy człowiek pragnący żyć na świecie z chwałą rozumu i cnoty ma do tego zmierzać celu>
 
 
NAUKA PATRZENIA w Pracowni Literatury Oświecenia
 
31 stycznia 2013 r. o godz. 10.30 w sali nr 144 w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się zebranie, podczas którego dr Jolanta Czerzniewska przedstawiła referat pt.: Nauka patrzenia. Metody i funkcje kolekcjonerstwa rycin i rysunków w oświeconej Europie.
 
 
Porcelanomania Oświeconych w Pracowni Literatury Oświecenia
 
Na pierwszym w Nowym Roku zebraniu, które odbyło się 3 stycznia 2013 o godzinie 10.30 mieliśmy przyjemność wysłuchać referatu dr Agaty Roćko pt.: Porcelanomania Oświeconych, wraz z prezentacją. 
 
 
 
Zebrania w 2012 roku:
 
 
17 maja (czwartek) 2012 o godz. 9.30 w Pracowni (pok. 125) odbyło się spotkanie, na którym dyskutowaliśmy o artykule Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej pt.: Poeci wobec pierwszego rozbioru. Typy wypowiedzi.
 
 
12 kwietnia 2012 (w czwartek) o godz. 9.30 w Pracowni (pok. 125) odbyło się spotkanie i dyskusja nad rozprawą prof. Kazimierza Puchowskiego pt.: "Antyk w edukacji elit Rzeczypospolitej epoki oświecenia". Ponadto świętowaliśmy udaną obronę  pracy doktorskiej dr Aleksandry Janiszewskiej.
 
 
8 marca 2012  w Pracowni Literatury Oświecenia (pokój 125) odbyło się spotkanie poświęcone antykowi w kulturze oświecenia, podczas którego dr Magdalena Górska przedstawiła referat Motywy antyczne i mitologiczne w sztuce polskiej drugiej połowy XVIII w. Zarys problematyki, a dr Agata Roćko omówiła zagadnienie Podróży oświeconych śladami antyku.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku