Kalendarz

 

SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE

styczeń 2012: Ernst Van Alphen - seminarium
październik 2013: Mieke Bal - seminarium
kwiecień 2013: Carolyn J. Dean - seminarium
kwiecień 2013: Collette Soler - seminarium
luty 2015: Sigrid Weigel - seminarium / wykład

maj 2015: Raymond Bellour - seminarium / wykład

 

SEMINARIA UCZESTNIKÓW GRANTU

ROK 2012

styczeń 2012: Ernst Van Alphen, Affective Operations of Art and Literature, RES 2008, nr 53/54, 

luty 2012: Thomas Bernhard, Wycinka. Ekstradycja, przeł. M. Muskała, Czytelnik, Warszawa 2011,

marzec 2012: Gilles Deleuze, Felix Guattari, Percept, afekt i pojęcie, w: eidem, Co to jest filozofia, przeł. P. Pieniążek, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000, 

kwiecień 2012: Gilles Deleuze, Proust i znaki, przeł. M. P. Markowski, Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2000,

maj/lipiec 2012: Louis Ferdinand Céline, Hollywood, przeł. O. Hedeman, “Brulion”, nr 14/15,

maj/lipiec 2012: Winfried Menninghaus, Kristeva: abiektywna matka – abject art – konwergencja wstrętu, realności i prawdy,  w: tegoż, Wstręt. Teoria i historia, Kraków 2009,

maj/lipiec 2012: Julia Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007,

sierpień 2012: Hal Foster, Armor Fou, October, Vol. 56, High/Low: Art and Mass Culture (Spring, 1991), s. 64-97

wrzesień 2012: Jonathan Littell, Suche i wilgotne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009,

wrzesień 2012: Jonathan Littell, Aria, w: tegoż, Łaskawe, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008,

listopad/grudzień 2012: Brian Massumi, Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie” 2013, nr 6, 


ROK 2013

styczeń 2013: Mieke Bal, A gdyby tak? Język afektu, przeł. M. Maryl, „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2,

styczeń 2013: Mieke Bal, Śmiertelna zgroza, przeł. K. Kłosiński, „Teksty Drugie” 2008, nr 6, 

styczeń 2013: Mieke Bal, Czytanie sztuki, „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2,

luty 2013: Sigmund Freud, Zahamowanie, symptom i lęk, w: tegoż, Histeria i lęk, przeł. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001, 

marzec 2013; Colette Soler, Les affects lacaniens, Paris, PUF 2011, 

marzec 2013: Ruth Leys, The Turn to Affects: A Critique, “Critical Inquiry”, vol. 37, nr 3,

kwiecień 2013: Carolyn J. Dean, Atrocity Photographs and The Longing for Dignity,

maj 2013: Melanie Klein, Teoria lęku i poczucia winy oraz Z , w tejże: Zawiść i wdzięczność , Pisma t.3, Gdańsk 2007

czerwiec 2013: Jurij  Olesza, Zawiść, w: tegoż, Pestka wiśni, przeł. A. Galis, Kraków 1984 

październik 2013: Gustaw Flaubert, Pani Bovary, przeł. A. Micińska, 

listopad 2013: Mieke Bal, Affect As Cultural Force


ROK 2014

styczeń 2014: Magdalena Tulli, Włoskie szpilki, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2012,

styczeń 2014: Marek Zaleski, Niczym mydło w grze w scrabble,

styczeń 2014: Paweł Mościcki, Cienie w kamieniejącym mieście, („Zaćmienie” M. Antonioniego)

luty 2014: Adam Lipszyc, Dowcip i jego stosunek do szczęścia ludzkości,

marzec 2014: Katarzyna Bojarska, Przypomnijmy sobie żonę Lota. Patrzenie za siebie i możliwość widzenia historii

kwiecień 2014: seminarium poświęcone książce Fredrica Jamesona Antinomies of Realism

czerwiec 2014: seminarium poświęcone utworom Między nami dobrze jest oraz Kochanie, zabiłam nasze koty Doroty Masłowskiej

listopad 2014: seminarium filmie Biała wstążka Michaela Haneke

rok 2015

styczeń 2015: seminarium wokół tekstu Karoliny Felberg-Sendeckiej o utworach Darka Foksa

kwiecień 2015: seminarium wokół tekstu Adama Lipszyca poświęconego Aleksandrowi Watowi

maj 2015: seminarium wokół tekstu Jakuba Momro o Kaputt Curzio Mallaparte

czerwiec 2015: seminarium wokół tekstu Justyny Tabaszewskiej o Morfinie Szczepana Twardocha

lipiec 2015: seminarium wokół tekstu Marka Zaleskiego o filmie Biała wstążka Michaela Haneke

wrzesień 2015: seminarium wokół tekstu Pawła Mościckiego o twórczości filmowej i literackiej Piera Paolo Pasoliniego

wrzesień 2015: seminarium wokół tekstu Doroty Jareckiej o twórczości Andrzeja Wróblewskiego

wrzesień 2015: seminarium wokół tekstu Katarzyny Bojarskiej o Utworze o matce o ojczyźnie Bożeny Umińskiej-Keff

 


UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Marek Zaleski

referat Linoskoczek nad otchłanią normalnej nienormalności, konferencja „Ferdydurke is not dead” (UJ-Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012);

referat Historia jako katastrofa, czyli o dyskursie o zdarzeniu historycznym, konferencja „Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje (UAM oraz Universite de Fribourg, Fryburg 2013);

referat Normalność nienormalności?, konferencja „(Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu, porządku w literaturze polskiej XX i XXI wieku” (UW oraz Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia, Warszawa 2013);

referat Podroż w afekcie?, konferencja „Stanisław Barańczak – Poeta i duch wolności” (UAM, Poznań 2013); udział z referatem Ekstazy Jana Błońskiego w konferencji „Czytanie Błońskiego” (UJ, Kraków 2014);

Adam Lipszyc

referat The Space of Exception, konferencja „International Walter Benjamin Conference” (Tel Aviv University i Hebrew University, Jerozolima 2015);

Katarzyna Bojarska

referat Patos codzienności, konferencja „Kultura afektu – afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym” (UJ, Kraków 2014).

Karolina Felberg-Sendecka

referat Efekty gościnności: otwartość Domarusa, poświęcanie się dziewczynek, konferencja „Nie zawsze fragment. Poezja polska lat pierwszych” (UWr, Wrocław 2012);

referat Fantomowy nadmiar (kilka uwag o „mocno zestresowanych” barkach), konferencja „Obecni nieznani” (UAM, Poznań 2015).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku