Bazy danych

Archiwum Kobiet

Baza danych EBSCO

Bibliografia Bara

Nowa strona Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku, zwanej też kartoteką Bara, jest już dostępna w sieci pod adresem: bar.ibl.waw.pl. Celem prowadzonego przez IBL PAN projektu jest sukcesywne wprowadzenie do internetowej bazy danych całej zawartości kartoteki.
Prace nad digitalizacją kartoteki Bara finansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Biblioteczna baza MAK (nieaktualizowana)

Biblioteczna baza Horizon

Bibliograficzna baza danych "Dom kobiet"

Baza powstała w ramach projektu "Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego – perspektywa modernizmu (środkowo)europejskiego" i zawiera bibliografię anotowaną, w której każdy artykuł prasowy jest opatrzony krótką informacją o jego zawartości. Większość autorów otrzymała krótkie noty biograficzne. Bibliografia w obecnej wersji była przygotowywana przez badaczy polskich i ukraińskich, dlatego zawiera pola opisowe (biografia, opis tekstu) sporządzone zarówno po polsku, jak i po ukraińsku.

Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Polska Bibliografia Literacka

ROSSICA- baza bibliograficzna

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku