Bazy danych

 

Archiwum Kobiet

Bibliografia Bara

Nowa strona Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku, zwanej też kartoteką Bara, jest już dostępna w sieci pod adresem: bar.ibl.waw.pl. Celem prowadzonego przez IBL PAN projektu jest sukcesywne wprowadzenie do internetowej bazy danych całej zawartości kartoteki.
Prace nad digitalizacją kartoteki Bara finansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki


Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Polska Bibliografia Literacka

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

ROSSICA- baza bibliograficzna

Biblioteczna baza MAK (nieaktualizowana)

Biblioteczna baza Horizon

Baza danych EBSCO

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45