Bazy danych


Archiwum Kobiet
 

Bibliografia Bara

Nowa strona Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku, zwanej też kartoteką Bara, jest już dostępna w sieci pod adresem: bar.ibl.waw.pl. Celem prowadzonego przez IBL PAN projektu jest sukcesywne wprowadzenie do internetowej bazy danych całej zawartości kartoteki.
Prace nad digitalizacją kartoteki Bara finansowane są ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki


Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Polska Bibliografia Literacka

Słownik Polszczyzny XVI Wieku

ROSSICA- baza bibliograficzna


Biblioteczna baza MAK (nieaktualizowana)

Biblioteczna baza Horizon

Baza danych EBSCO

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45