Komisje wyłonione przez Radę Naukową

 

1. Komisja Statutowa:

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
dr hab. Dorota Siwicka, prof. IBL PAN
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

powołana: 28 marca 2023 r.

2. Komisja ds. Nagród:


dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN – Przewodnicząca Komisji
dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN – Sekretarz Komisji
prof. dr hab. Jacek Leociak
dr hab Jacek Kopciński, prof. IBL PAN
dr Dorota Krawczyńska

powołana: 28 marca 2023 r.

3. Komisja ds. Oceny Pracowników IBL:

prof. dr hab. Joanna Partyka
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. IBL PAN
dr hab. Dorota Siwicka, prof. IBL PAN
dr hab. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, prof. IBP PAN
dr Dorota Krawczyńska

powołana: 28 marca 2023 r.

4. Komisja Konkursowa w Programie "Młody IBL":

prof. dr hab. Tomasz Chachulski
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
prof. dr hab. Jacek Leociak
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN

powołana: 24 marca 2015 r.

5. Komisja Dyscyplinarna:

Rzecznik Dyscyplinarny:
dr Iwona Wiśniewska

powołany: 23 marca 2021 r.

Komisja:
1. dr hab. Dorota Siwicka, prof. IBL PAN
2. dr hab. Beata Śniecikowska, prof. IBL PAN
3. dr Maciej Pieczyński
 
Wyłoniona przez Pracowników Naukowych IBL PAN

6. Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

prof. dr hab. Mieczysław Mejor – przewodniczący Komisji
dr Teresa Winek – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Karol Jaworski – przedstawiciel doktorantów

powołana: 24 marca 2015 r.

7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

dr hab. Jerzy Snopek – przewodniczący Komisji
prof. dr hab. Joanna Partyka – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Katarzyna Jaworska – przedstawiciel doktorantów.

powołana: 24 marca 2015 r.

8. Komisja Biblioteczna:

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Joanna Partyka
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
dr Paweł Rams
mgr Agnieszka Żebrowska

powołana: 28 marca 2023 r.

9. Komisja ds. rozpatrzenia wniosków o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i przedłożenia Radzie Rekomendacji:

dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN - Przewodniczący Komisji
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz,  prof. IBL PAN

powołana 28 marca 2023 r.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku