Komisje wyłonione przez Radę Naukową


1. Komisja Statutowa:


prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr Dorota Siwicka
dr hab. Jacek Wójcicki

powołana: 23 czerwca 2015 r.

2. Komisja ds.Nagród:


 prof. dr hab. Tomasz Chachulski
dr hab. Ewa Głębicka
dr Dorota Krawczyńska
prof. dr hab. Jacek Leociak
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek

powołana: 26 marca 2019 r.

3. Komisja ds. Oceny Pracowników IBL:

prof. dr hab. Tomasz Chachulski
dr Dorota Krawczyńska
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Dorota Siwicka

powołana: 1 czerwca 2021 r.

4. Komisja Konkursowa w Programie "Młody IBL":

dr hab. Tomasz Chachulski
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz
prof. dr hab. Jacek Leociak
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik

powołana: 24 marca 2015 r.

5. Komisja Dyscyplinarna:

Rzecznik Dyscyplinarny:
dr Iwona Wiśniewska

powołany: 23 marca 2021 r.

Komisja:
1. dr hab. Dorota Siwicka
2. dr hab. Beata Śniecikowska
3. dr Maciej Pieczyński
 
Wyłoniona przez Pracowników Naukowych IBL PAN

6. Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

dr hab. Mieczysław Mejor – przewodniczący Komisji
dr Teresa Winek – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Karol Jaworski – przedstawiciel doktorantów

powołana: 24 marca 2015 r.

7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 dr hab. Jerzy Snopek – przewodniczący Komisji
dr hab. Joanna Partyka – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Katarzyna Jaworska – przedstawiciel doktorantów.

powołana: 24 marca 2015 r.

8. Komisja Biblioteczna:

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr hab. Mieczysław Mejor, prof. IBL
dr hab. Jan Kordys, prof. IBL
dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL
prof. dr hab. Ryszard Nycz
dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL
dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

powołana: 26 kwietnia 2016 r.

9. Komisja ds. rozpatrzenia wniosków o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i przedłożenia Radzie Rekomendacji:
dr hab. Tomasz Chachulski
dr hab. Grzegorz Marzec
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr hab. Jacek Wójcicki

powołana 17.12.2019 r.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku