Komisje wyłonione przez Radę Naukową


1. Komisja Statutowa:


prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz,
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz,
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik,
dr Dorota Siwicka,
dr hab. Jacek Wójcicki.

powołana: 23 czerwca 2015 r.

2. Komisja ds.Nagród:


 prof. dr hab. Tomasz Chachulski,
dr hab. Ewa Głębicka,
dr Dorota Krawczyńska,
prof. dr hab. Jacek Leociak
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek

powołana: 26 marca 2019 r.

3. Komisja ds. Oceny Pracowników IBL:

dr hab. Elżbieta Kiślak,
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz,
prof. dr hab. Maria Prussak,
dr hab. Tomasz Chachulski.

powołana: 24 marca 2015 r.

4. Komisja Konkursowa w Programie "Młody IBL":

dr hab. Tomasz Chachulski,
prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska-Janusz,
prof. dr hab. Jacek Leociak,
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik.

powołana: 24 marca 2015 r.

5. Komisja Dyscyplinarna:

Rzecznik Dyscyplinarny:
dr Iwona Wiśniewska

powołany: 28 lutego 2017 r.

Komisja:
prof. dr hab. Maria Prussak
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr Grażyna Pawlak
 

Wyłoniona przez Pracowników Naukowych IBL PAN

6. Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

dr hab. Mieczysław Mejor – przewodniczący Komisji
dr Teresa Winek – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Karol Jaworski – przedstawiciel doktorantów

powołana: 24 marca 2015 r.

7. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:

 dr hab. Jerzy Snopek – przewodniczący Komisji
dr hab. Joanna Partyka – przedstawiciel pracowników IBL
mgr Katarzyna Jaworska – przedstawiciel doktorantów.

powołana: 24 marca 2015 r.

8. Komisja Biblioteczna:

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
dr hab. Mieczysław Mejor, prof. IBL
dr hab. Jan Kordys, prof. IBL
dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL
prof. dr hab. Ryszard Nycz
dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL
dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

powołana: 26 kwietnia 2016 r.

9. Komisja ds. rozpatrzenia wniosków o wszczęcie postępowania habilitacyjnego i przedłożenia Radzie Rekomendacji:
dr hab. Tomasz Chachulski
dr hab. Grzegorz Marzec
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
dr hab. Jacek Wójcicki

powołana 17.12.2019 r.

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45