Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, profesor
prof. dr hab. Tomasz Chachulski, profesor
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie ósme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na ósme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Magdalena Bober-Jankowska i pani Alicja Łojko wygłoszą referat pt. Adama Naruszewicza odpowiedzialność za słowo pisane. O unikatowym egzemplarzu "Historyi narodu polskiego" z 1780 r. Spotkanie odbędzie się 23 marca (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

SATYRYCZNE MEDALE W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na spotkanie, podczas którego odbędzie się dyskusja nad referatem prof. Magdaleny Górskiej pt. „Numismata” z Holandii. O medalierskiej wyobraźni politycznej roku 1768. Zebranie odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 131.

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie siódme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Ksiądz Profesor Paweł Zając wygłosi referat pt. Stanisław Konarski przed Świętym Oficjum w sprawie książki „O religii poczciwych ludzi”. Spotkanie odbędzie się 9 marca (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie szóste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na szóste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Stanisław Zawadzki wygłosi referat pt. Projekt mapowania ekonomii królewskich w Wielkim Księstwie Litewskim w II poł. XVIII w. – cele, wykonawcy, efekty. Spotkanie odbędzie się 23 lutego (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie piąte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Pani Marlena Olechowska wygłosi referat pt. Wykorzystanie komedii konwiktowej w nauczaniu języków nowożytnych w czasach stanisławowskich. Spotkanie odbędzie się 16 lutego (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie czwarte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

 

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Dorota Dukwicz wygłosi referat pt. Karol Pertées - szkice do portretu królewskiego geografa. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie trzecie

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Urszula Kosińska wygłosi referat pt. Zmagania z materią i słowem: refleksje historyka dyplomacji o badaniu projektów rozbiorowych z czasów Augusta II Mocnego. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie drugie

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Jarosław Dumanowski wygłosi referat pt. "Czemu Kościół Święty z taką żarliwością utrzymuje posty?" O kawie z mlekiem, kuchni i szatanie. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie pierwsze

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Marek Dębowski wygłosi referat pt. Audialność i wizualność w osiemnastowiecznym teatrze. Spotkanie odbędzie się 17 listopada (czwartek) o godz. 10.45 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia!

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku