Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, profesor
prof. dr hab. Tomasz Chachulski, profesor
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie drugie

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Jarosław Dumanowski wygłosi referat pt. "Czemu Kościół Święty z taką żarliwością utrzymuje posty?" O kawie z mlekiem, kuchni i szatanie. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie pierwsze

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Marek Dębowski wygłosi referat pt. Audialność i wizualność w osiemnastowiecznym teatrze. Spotkanie odbędzie się 17 listopada (czwartek) o godz. 10.45 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia!

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie trzynaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na trzynaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Adam Danilczyk oraz dr Magdalena Bober-Jankowska wygłoszą referat pt. Wieczory Sejmowe i Rozmowy o Sejmikach Stanisława K. Potockiego. U źródeł pierwszej wersji Konstytucji 3 maja. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie dwunaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dwunaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Grzegorz Glabisz wygłosi referat pt. Współpraca Stanisława Augusta z wielkopolskim elitami politycznymi w latach 1773-1780. Problem klasyfikacji postaw i obozów politycznych. Spotkanie odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie jedenaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na jedenaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Profesor Regina Bochenek-Franczakowa wygłosi referat pt. Peruwianka w Paryżu. Françoise de Graffigny, "Listy Peruwianki 1747". Spotkanie odbędzie się 12 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.


Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie dziesiąte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIAPracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dziesiąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Profesor Aleksandra Norkowska wygłosi referat pt. Rumieniące się słowo, czyli o cegle jako (rzadkim) budulcu obrazowania poetyckiego w czasach oświecenia. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie dziewiąte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dziewiąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Jacek Kordel wygłosi referat pt. Polityczne plany i zamierzenia Katarzyny II wobec Rzeszy Niemieckiej (lata 70. i 80. XVIII w.). Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja druga - spotkanie ósme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 
 
Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na ósme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Profesor Anna Grześkowiak-Krwawicz wygłosi referat pt. Świątynia wolności, czy jej zagrożenie. Osiemnastowieczne dyskusje o roli i miejscu sejmu w systemie władzy Rzeczypospolitej. Spotkanie odbędzie się 17 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - spotkanie siódme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIAPracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Magdalena Bober-Jankowska wygłosi referat pt. Michała Dymitra Krajewskiego mariaż z cudzym pomysłem twórczym. Przypadek "Leszka Białego". Spotkanie odbędzie się 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku