Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, profesor
prof. dr hab. Tomasz Chachulski, profesor
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska
dr Magdalena Bober-Jankowska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja czwarta - spotkanie drugie

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na drugie spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. prof. Stanisław Roszak i Agnieszka Wieczorek wygłoszą referat pt. Mikołaj Kopernik w XVIII wieku. Od kultury ciekawości do kultury narodowejSpotkanie odbędzie się 14 grudnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja czwarta - spotkanie pierwsze

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Rafał Waszczuk wygłosi referat pt. Czy trajektoria Gaetana Ghigiottiego może być modelem polskiej kariery Włocha w XVIII w.?. Spotkanie odbędzie się 23 listopada (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie trzynaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na trzynaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Profesor Wolfgang Kissel z uniwersytetu w Bremie wygłosi referat pt. Adam Czartoryski, der Europäer. Die Zivilisationssemantik in "De la  diplomatie" zwischen Aufklärung und Nationalstaatsbildung (Adam Czartoryski, Europejczyk. Semantyka cywilizacji w "De la diplomatie" między oświeceniem a koncepcją państwa narodowego). Spotkanie odbędzie się 22 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie dwunaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dwunaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Profesor Marie-Christine Skuncke wygłosi referat pt. Le théâtre comme instrument de mobilisation politique dans la Suède du XVIIIe siècle. Spotkanie odbędzie się 18 maja (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie jedenaste

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na jedenaste spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Piotr Skowroński wygłosi referat pt. Jak zredagować itinerarium Stanisława Augusta? (Baza źródłowa, odbiorcy, perspektywy badawcze). Spotkanie odbędzie się 11 maja (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie dziesiąte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dziesiąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Andrea Mariani wygłosi referat pt. RStudio jako narzędzie do badań nad współnotą jezuitów w XVIII wieku. Szanse i pułapki. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia (czwartek) wyjątkowo o godz. 10.30 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie dziewiąte

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na dziewiąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego prof. Izabella Zatorska wygłosi referat pt. Wyznanie wiary Marivaux? Lektura fragmentów Cabinet du philosophe ("Gabinetu filozofa"), pisma z 1734 r. Spotkanie odbędzie się 13 kwietnia (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.

 

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie ósme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na ósme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Magdalena Bober-Jankowska i pani Alicja Łojko wygłoszą referat pt. Adama Naruszewicza odpowiedzialność za słowo pisane. O unikatowym egzemplarzu "Historyi narodu polskiego" z 1780 r. Spotkanie odbędzie się 23 marca (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

SATYRYCZNE MEDALE W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na spotkanie, podczas którego odbędzie się dyskusja nad referatem prof. Magdaleny Górskiej pt. „Numismata” z Holandii. O medalierskiej wyobraźni politycznej roku 1768. Zebranie odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali 131.

Z warsztatów badaczy oświecenia - edycja trzecia - spotkanie siódme

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na siódme spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego Ksiądz Profesor Paweł Zając wygłosi referat pt. Stanisław Konarski przed Świętym Oficjum w sprawie książki „O religii poczciwych ludzi”. Spotkanie odbędzie się 9 marca (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku