Pracownia Literatury Oświecenia

pok. 131, tel. (22) 6572-876

Członkowie Pracowni:

Kierownik pracowni - prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, profesor
dr hab. Tomasz Chachulski, profesor instytutu
dr hab. Magdalena Górska, profesor instytutu
dr Klara Leszczyńska-Skowron
dr hab. Agata Roćko, profesor instytutu
dr Magdalena Ślusarska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w pracach Pracowni:
prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa

 Zebrania Pracowni odbywają się w w czwartki od 11. 00 – 13.00.
 

Wiadomości Pracowni Literatury Oświecenia

Zaproszenie na konferencję z cyklu: "Oświecenie nieoświecone"

 

Pracownia Literatury Oświecenia

serdecznie zaprasza:

Zaproszenie

 

BIBLIOGRAFIA "MONITORA" 


Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na spotkanie, podczas którego prof. Magdalena Górska przedstawi plany wydania oraz problemy redakcyjne Bibliografii "Monitora" w opracowaniu Elżbiety Aleksandrowskiej. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 października, w sali 131, o godz. 10.30.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 
DWUGŁOS O PIEŚNIACH MADAGASKARU
 

 

27 czerwca 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie, podczas którego prof. Izabella Zatorska oraz prof. Ewa Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiły projekt edycji i przekładu "Pieśni Madagaskaru" napisanych przez Évariste'a Desiré de Forges, wicehrabiego de Parny. Pieśni - pierwsze poematy prozą w literaturze francuskiej - ukazały się w 1787 roku, a w 1872 ukazał się ich polski przekład pióra Kazimierza Brodzińskiego. 

 

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

MIŁOŚCIWE LATO 1766 ROKU...


25 kwietnia 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce zebranie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawiła referat pt. Miłościwe Lato 1766 roku w Kościele katolickim w Rzeczypospolitej

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

 

O JĘZYKU POLITYCZNYM Z CZASÓW STANISŁAWOWSKICH W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA


28 marca 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia miało miejsce spotkanie, podczas którego odbyła się dyskusja nad tekstem prof. dr hab. Anny Grześkowiak-Krwawicz pt.: O niektórych zmianach w języku politycznym czasów stanisławowskich

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

"MONITOR" KRASICKIEGO W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

28 lutego 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad edycją "Monitorów" Ignacego Krasickiego przygotowywanej przez dr hab. Magdalenę Górską i dr Klarę Leszczyńską-Skowron. 

Nowe książki!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

PIEŚNI JÓZEFA ELSNERA W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

10 stycznia 2019 r. w Pracowni Literatury Oświecenia odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie, podczas którego miała miejsce dyskusja nad wstępem do edycji pieśni Józefa Elsnera przygotowanym przez prof. Tomasza Chachulskiego

Nowe książki!

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami związanymi z Pracownią Literatury Oświecenia.

Zebranie w Pracowni Literatury Oświecenia

 

O WYDAWANIU KAZAŃ W PRACOWNI LITERATURY OŚWIECENIA

 

25 października 2018 r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie, podczas którego dr Magdalena Ślusarska przedstawiła referat pt. Literacka rama wydawnicza kazań i zbiorów kazań z czasów stanisławowskich. Uwagi wstępne

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45