Kontakt

PRO RHETORICA Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Pok. 112
prorhetorica@ibl.waw.pl
https://www.facebook.com/retorykapraktyczna

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45