Aby wysłać wiadomość, należy się zalogować

Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury

Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności

Pracownia Literatury Średniowiecza

Zespół "LIteratura i Konteksty"
Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Studia Podyplomowe "Technologie informacyjne w edukacji i w organizacjach pozarządowych"

Zespół Badań Nad Literaturą Zagłady

Pracownia Literatury Oświecenia

Administrator portalu
Archiwum IBL PAN

Pracownia Poetyki Historycznej

Redakcja "Pamiętnika Literackiego" (Wrocław)

Pracownia Poetyki Historycznej

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Wydawnictwo IBL

Pracownia Poetyki Teoretycznej

Zespół Europeistyki Literackiej

Dział Kadr IBL PAN

Pracownia Dokumentacji Historycznoliterackiej od XIX do XXI wieku
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

Kurs Poprawnej Polszczyzny
Warsztaty Translatorskie

Koordynator redakcji portalu

Studia Doktoranckie

Pracownia Bibliografii Bieżącej (Poznań)

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Podyplomowe Studia Polonistyczne

Podyplomowe Studia Edytorskie
Podyplomowe Studia "Wiedza o Kulturze"

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Zespół "Geopoetyka"

Gender Studies

Pracownia Literatury Romantyzmu
Forum

Biblioteka IBL PAN

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45