Warszawa i Ryga w piosence na lekcjach języka polskiego jako obcego

 Strona projektu NAWA Promocja Języka Polskiego

 

     

Lider: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) Zespół Literatura a Glottodydaktyka IBL PAN

Kierownik projektu: dr hab. Agata Roćko, prof. IBL PAN

Zespół Literatura a Glottodydaktyka 

Partner: Uniwersytet Łotewski w Rydze 

Kierownik ze strony łotewskiej: dr Krystyna Barkowska 

 

Cel projektu:

1.    |Celem projektu jest rozwój kompetencji językowych studentów oraz kompetencji dydaktycznych lektorów i wykładowców języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Łotewskiego z wykorzystaniem piosenek o Warszawie i Rydze w języku polskim. 


Pro   Produktem grantu będzie podręcznik z materiałami dydaktycznymi oraz scenariuszami lektoratów jpjo przeznaczonymi dla studentów w Rydze.Lektorzy z IBL PAN przeprowadzą w Rydze lekcje pokazowe, sprawdzą koncepcje metodyczne, które będą zastosowane w materiałach dydaktycznych. Projekt zakończy się konferencją metodyczno-promocyjną z koncertem polskich piosenek o Warszawie i Rydze. Nasz koncert zaszczyci piosenkarka Karolina Leszko.