Dla Pracowników

Zarządzenie nr 8/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole Badań nad Literaturą Zagłady

 Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Decyzja nr 7/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Oświecenia. 

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 6/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 21 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zespole Europeistyki Literackiej.

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Zespole Europeistyki Literackiej

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Historycznej

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie PDF).

Zarządzenie nr 17/2022 o powołaniu Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Nabór wniosków w ramach NPRH

MEiN ogłosiło kolejny nabór wniosków ramach programu NPRH w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia.

 

Nabór prowadzony jest do 31 października br. do godz. 16:00 

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MEiN:  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Nabór wniosków w ramach konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy grantowe:


SONATA 19 program przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.


Szczegółowe informacje:  SONATA 19 (ncn.gov.pl)

OPUS 26 konkurs na projekty badawcze adresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
Dodatkowo konkurs daje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave. 

Szczegółowe informacje: OPUS 26 + LAP/ Weave (ncn.gov.pl)

Nabory trwają do 15 grudnia br. do godz. 16:00.

Decyzja nr 5/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Historycznej.

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 1/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 2 marca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury (Otwarty konkurs na pracownika naukowego w IBL PAN).

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku