Dla Pracowników

MEiN: konkurs NPRH, moduł "Dziedzictwo narodowe"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło komunikat o naborze do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdą Państwo poniżej:

 
Osoby zainteresowane składaniem wniosku projektowego w ww. konkursie w module Dziedzictwo narodowe, uprzejmie prosimy o mailowe zgłaszanie się do DOBN do dn. 31.08.2022 r. na adres dziobn@ibl.waw.pl.

Otwarte konkursy NCN (Sonata Bis, Maestro)

Zostały ogłoszone nabory wniosków w ramach następujących konkursów Narodowego Centrum Nauki: Sonata Bis oraz Maestro. Nabory wniosków trwają do 15 września br. (do godz. 16:00).

SONATA BIS 12 - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegółowe informacje: SONATA BIS 12 (ncn.gov.pl).

MAESTRO 14 - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Szczegółowe informacje: MAESTRO 14 (ncn.gov.pl).

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 10 lipca br.
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu już z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację. Wnioski o afiliację można składać za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

 

Zasady składania oraz realizacji projektów w IBL PAN (zarządzenie z dn. 7 czerwca 2022)

Treść zarządzenia dot. aktualizacji zasad składania oraz realizacji projektów - w pliku (w formacie pdf)

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 26 maja 2022 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Zarządzenie nr 3/2022 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do jednolitego rzeczowego wykazu akt

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 NAWA ogłosiła nabór na następujące konkursy:


1. Bekker NAWA - celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

2. Polonista NAWA - celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.
 
Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem ww. konkursach serdeczna prośba o mailowe zgłoszenia do DOBN do 06.04.2022 r. 

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

 
FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy.
 
Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.
 
Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.
 
Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowców i naukowczyń (również co najmniej ze stopniem doktora) zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce. Wniosek konkursowy musi być sporządzony wspólnie przez dwie osoby (z Ukrainy i z Polski).
Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:
• do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
• do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu.
 

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki otworzyło program finansujący roczne pobyty i badania naukowców z Ukrainy w polskich jednostkach naukowych.


Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.
Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:
  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.
Szczegółowe informacje w języku polskim i ukraińskim oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN: Program dla naukowców z Ukrainy (ncn.gov.pl).

Nabór wniosków trwa od 28 marca do odwołania. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45