Dla Pracowników

Zarządzenie nr 17/2022 o powołaniu Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

Tekst zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Konkurs MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,
- kwerendy,
- stażu naukowego,
- wyjazdu badawczego,
- wyjazdu konsultacyjnego.
 
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 
 
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz/badaczka:
- posiadający/posiadająca minimum jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe
- uzyskał/uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

Decyzja nr 14/2022 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 grudnia 2022 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dotyczy laureata otwartego konkursu na pracownika naukowego w IBL PAN (na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku).
Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

Tekst zarządzenia w załączniku pdf (152 KB)

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora IBL PAN w sprawie regulaminu postępowań w przypadkach dyskryminacji, mobbingu i molestowania w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

MEiN: konkurs NPRH, moduł "Dziedzictwo narodowe"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło komunikat o naborze do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdą Państwo poniżej:

 
Osoby zainteresowane składaniem wniosku projektowego w ww. konkursie w module Dziedzictwo narodowe, uprzejmie prosimy o mailowe zgłaszanie się do DOBN do dn. 31.08.2022 r. na adres dziobn@ibl.waw.pl.

Zasady składania oraz realizacji projektów w IBL PAN (zarządzenie z dn. 7 czerwca 2022)

Treść zarządzenia dot. aktualizacji zasad składania oraz realizacji projektów - w pliku (w formacie pdf)

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 26 maja 2022 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku