Pracownia Bibliografii Bieżącej

61-713 Poznań, ul. Wieniawskiego 17/19
tel. (61) 852 06 71, (61) 852 85 03 w. 1269 
e-mail: pracownia.poznan@ibl.waw.pl
 
 
Twitter: PolLitBib
 
 
Pracownicy:
 
Kierownik Pracowni: mgr Beata Domosławska
Zastępca kierownika: dr Tomasz Umerle
 
Współpracownicy: 
 
 
 
Pracownicy emerytowani biorący udział w działaniach Pracowni:
 
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku