Zespół Europeistyki Literackiej

Członkowie Zespołu:
dr hab. Jerzy Snopek, profesor instytutu  - kierownik Zespołu
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, profesor instytutu
dr Ewa Rot-Buga
dr Wojciech Kaliszewski

pokój 302, tel. 22 65 72 959
dyżur naukowy: czwartek, g. 10-12

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45