Komunikaty Dyrekcji IBL

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

WI.006.1.2021/2022

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Badań Literackich PAN
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., wyłoniła kandydaturę dr. hab. Grzegorza Marca na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2022 r. powierzy dr. hab. Grzegorzowi Marcowi funkcję dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2026 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Laureatką konkursu została dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska.
Decyzja nr 15/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 5 listopada 2019 r. >>

Fundusz specjalny na wsparcie finansowe prowadzonych w IBL badań

Komunikat o nierozstrzygnięciu konkursu na autorską angielskojęzyczną Historię Literatury Polskiej, przeznaczoną dla czytelników zagranicznych

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN informuje, że ogłoszony w dniu 5 marca 20l5r. wewnętrzny konkurs skierowany do wszystkich pracowników Instytutu na autorską, angielskojęzyczną, przeznaczoną dla czytelników zagranicznych Historię Literatury Polskiej

nie został rozstrzygnięty z powodu braku wystarczających ilości zgłoszeń

                                            prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
                                            Dyrektor IBL PAN

Wyniki Konkursu na pracownika naukowego w IBL PAN

Laureatami Konkursu na nowego pracownika naukowego Instytutu zostali:
1. dr Katarzyna Nadana-Sokołowska
2. dr Bartłomiej Krupa
3. dr Maciej Pieczyński
Decyzja  w załączeniu

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku