Zespół

 Trzonem PRO RHETORICA jest międzyinstytucjonalna, stała grupa badawcza – Rada Naukowa. Rada Naukowa decyduje o kierunkach badań, organizacji wydarzeń (konferencje, cykliczne wykłady, warsztaty), zaprasza badaczy zagranicznych, inicjuje współpracę międzynarodową i ubiega się o europejskie granty na badania międzynarodowe. Do konkretnych projektów Rada Naukowa zapraszać będzie specjalistów.

Rada Naukowa:

Dr hab. Joanna Partyka, prof. IBL PAN (IBL PAN) – Przewodnicząca
Interesuje ją retoryka ujmowana w kategoriach historyczno-kulturowych. Jej badania koncentrują się wokół retoryki w dawnej encyklopedii, w traktatach dydaktycznych i w przewodnikach dla spowiedników, a także wokół narzędzi retorycznych stosowanych w debatach na temat kształcenia/wychowania kobiet w dawnych wiekach. Jest Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Retorycznego oraz członkiem Rady Naukowej kwartalnika "Res Rhetorica".

Dr hab. Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski) – Wiceprzewodnicząca
Zajmuje się retoryką z perspektywy lingwistyki. Jej badania w szczególności dotyczą komunikowania wiedzy: dyskursu akademickiego, eksperckiego, zawodowego, popularyzatorskiego, dydaktycznego, pseudonaukowego, a także humorystycznego. Oprócz badania konwencji komunikowania wiedzy w różnych gatunkach tekstu, zajmuje się także zjawiskami kreatywności i krytyki. Jest Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Retorycznego, członkiem zarządu Rhetoric Society of Europe. Pełni funkcję Redaktor Naczelnej kwartalnika "Res Rhetorica".

Dr hab. Maria Barłowska (Uniwersytet Śląski) – Członek Rady
Zajmuje się retoryczną interpretacją tekstów kultury staropolskiej. Interesuje ją historia dawnego piśmiennictwa, edytorstwo i dydaktyka retoryki. W jej badaniach perspektywa retoryczna łączy badanie literatury i szeroko pojmowanego piśmiennictwa, szczególnie religijnego, politycznego, co pozwala odczytywać reguły rządzące zarówno słowem pisanym, jak i mówionym (w jego zapisach, np. oratorskich, diariuszowych), sferą oficjalną i prywatną (np. w epistolografii). Retoryka jest dla niej również tłem uwyraźniającym skrywane mechanizmy współczesności.

Dr Agnieszka Kampka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Socjologii) – Członek Rady
Jej zainteresowania badawcze sytuują się na obszarze wspólnym dla retoryki i socjologii, w szczególności dotyczą relacji między językiem a władzą, retoryki politycznej, retoryki wizualnej i semiotyki społecznej. Jest Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, współzałożycielką i sekretarzem Redakcji kwartalnika "Res Rhetorica", członkiem Rady Konsorcjum Naukowego "Analiza Dyskursu".

Prof. Cezar M. Ornatowski, Ph.D. (San Diego State University, California, USA) – Członek Rady
Zajmuje się zjawiskami na pograniczu retoryki i polityki. Jego zainteresowania badawcze obejmują retorykę polityczną, retorykę transformacji (szczególnie w Europie Centralnej i Wschodniej), retoryki totalitarne, demokratyczne i ekstremistyczne, retorykę wizualną oraz komunikację strategiczną i komunikację profesjonalną. Jest członkiem honorowym Centrum Badań Retorycznych na Uniwersytecie Kapsztackim.
http://rhetoric.sdsu.edu/faculty_staff/profiles/cezar_ornatowski.htm .

Dr hab. Małgorzata Ciszewska (IBL PAN) – Członek Rady
Interesuje ją retoryka w obszarze badań staropolskich. Specjalizuje się w badaniach nad staropolskim oratorstwem okolicznościowym z perspektywy genologicznej i kulturowej; drugim obszarem jej zainteresowań jest XVII- i XVIII-wieczna epistolografia.
http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/trebska-malgorzata

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku