Regulaminy IBL PAN

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Regulamin Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu

Regulamin przeprowadzania konkursów na pracowników naukowych w Instytucie Badań Literackich PAN

Załącznik - w formacie pdf

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku