Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

pok. 302, tel. 22 65 72 959

Dyżury kierownika w czwartki: 12.00-14.00

Członkowie Ośrodka:
dr hab. Jacek Kopciński, profesor instytutu – kierownik Ośrodka  
prof. Anna  Nasiłowska-Rek, profesor
dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, dyżur: wtorki, godz. 11.00-13.00.

Współpracownicy Ośrodka

Historycy literatury i teatru: Anna R. Burzyńska (UJ), Ewa Guderian-Czaplińska (UAM), Karolina Felberg (IBL), Tamara Trojanowska (University of Toronto), Halina Waszkiel (AT, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku), Ewa Wąchocka (UŚ),  Paweł Bem (IBL), Tomasz Bocheński (UŁ), Jarosław Cymerman (UMCS), Artur Grabowski (UJ), Tomasz Kaczorowski, Zbigniew Majchrowski (UG)
 
Edytorzy: Anna Dżabagina (UW), Blanka Mieszkowska, Grzegorz Kowalski (Książnica Podlaska w Białymstoku), Bartłomiej Kuczkowski (UMK),  Anna Szymonik, Grzegorz Wroniewicz

Członkowie Nowej Panoramy Literatury Polskiej (IBL) biorący udział w przygotowaniu edycji cyfrowej dramatów: Agnieszka Kochańska, Agnieszka Zalotyńska, Bartłomiej Szleszyński, Konrad Niciński, Paweł Rams, Kajetan Mojsak

Ośrodek został powołany 1 grudnia 2011 r., funkcjonuje od 1 stycznia 2012 r.

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym rozpoczął w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pięcioletni projekt "Dramat polski. Reaktywacja".  Jego celem jest wielostronne badanie polskiej dramaturgii drugiej połowy XX wieku oraz współczesnej, naukowa edycja najważniejszych dzieł dramatycznych, a także publikacja i popularyzacja utworów wybranych dramatopisarzy. W związku z tym trwają prace nad przygotowaniem i wydaniem serii dziesięciu tomów dramatów oraz antologii dramatu współczesnego "Transformacja. Dramat polski po roku 1989" .

Dla stworzenia możliwie pełnego, a zarazem zróżnicowanego obrazu polskiej dramaturgii zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja (2013) i wydany tom pokonferencyjny (2014), a publikacji dzieł dramatycznych towarzyszyć będzie cykl czytań performatywnych, popularyzujących dramaturgię polską.

Na tom pierwszy antologii (którego wydanie przewidziane jest na grudzień 2012) złożą się następujące dramaty:
 
1. "Nondum" Lidii Amejko
2. "Czwarta siostra" Janusza Głowackiego
3. "Czwarta osoba" Artura Grabowskiego
4. "Dzień Świra" Marka Koterskiego 
5. "Człowiek ze śmieci" Ewy Lahnit
6. "Świetlistość" Jerzego Łukosza 
7. "Miłość na Krymie" Sławomira Mrożka 
8. "Requiem dla gospodyni" Wiesława Myśliwskiego 
9. "Katarntka" TomaszaMana
10. "Ofiara Wilgefortis" Piotra Tomaszuka
 
Na tom drugi złożą się dramaty:
 
1. "Nad" Mariusza Bielińskiego
2. "Porozmawiajmy o życiu i śmierci" Krzysztofa Bizio
3. "Wałęsa" Pawła Demirskiego 
4. "Trash story" Magdaleny Fertacz
5. "Ciemny las" Andrzeja Stasiuka
6. "Między nami dobrze jest" Doroty Masłowskiej
7. "Łucja i jej dzieci" Marka Pruchniewskiego
8. "Cukier stanik" Zyty Rudzkiej
9. "Śmierć człowieka wiewiórki" Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk
10. "Norymberga" Wojciecha Tomczyka 
11. "Piaskownica" Michała Walczaka
12. "Made in Poland" Przemysława Wojcieszka
 
Autor opracowania: dr hab. Jacek Kopciński. Recenzent: prof. Maria Prussak.
 

Seria wydawnicza "Dramat polski. Reaktywacja" w latach 2012–2016 obejmie dziesięć tomów (wybór tekstów dramatycznych, esej wprowadzający, przypisy, noty, fotografie), w których znajdą się teksty następujących autorów:

 
1.        Miron Białoszewski
2.        Roman Brandstaetter
3.        Janusz Głowacki
4.        Stanisław Grochowiak (wydanie w 2012 roku)
5.        Ireneusz Iredyński
6.        Helmut Kajzar
7.        Tymoteusz Karpowicz
8.        Janusz Krasiński
9.        Bogusław Schaeffer 
10.      Mieczysław Piotrowski (utwory nigdy niepublikowane, wydanie w 2012 roku)
11.      Jarosław Marek Rymkiewicz
12.      Anna Świrszczyńska

Wiadomości Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

15 listopada 2018 r., g. 17.00: uroczystość rozstrzygnięcia konkursu dramaturgicznego "Nasłuchiwanie: Niepodległość"

13.11.2018

Organizatorzy: Teatr Polskiego Radia, Jacek Kopciński

Miejsce: Muzyczne Studio im. Agnieszki Osieckiej, ul. Myśliwiecka 3/5/7 Warszawa

ZAPROSZENIE

"Nasłuchiwanie: Niepodległość" - konkurs na oryginalny dramat radiowy

03.08.2018
Organizatorzy: Program III Polskiego Radia oraz Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL
Termin nadsyłania prac: do 30 września 2018 roku
Informacje szczegółowe (załącznik)
Regulamin konkursu (załącznik)

4 kwietnia 2017, Instytut Teatralny w Warszawie, ul. Jazdów 1, godz. 18.00: promocja tomu Romana Brandstaettera "Dzień gniewu. Dramaty" z serii "Dramat Polski. Reaktywacja"

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL, Wydawnictwo IBL oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszają na wieczór poświęcony dramaturgii Romana Brandstaettera z okazji wydania tomu "Dzień gniewu. Dramaty" w wyborze i ze wstępem Tamary Trojanowskiej.

Rozmowę z Tamarą Trojanowską poprowadzą Jacek Kopciński i Artur Grabowski. Fragmenty sztuk Brandstaettera przeczyta Jarosław Gajewski.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Laureatką konkursu została dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska.
Decyzja nr 15/2019 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 5 listopada 2019 r. >>

NASŁUCHIWANIE: GOŚCINNOŚĆ. Finał konkursu Trójki na dramat radiowy, połączony ze słuchowiskiem na żywo "Nikos z Chojnowa" (reż. Artur Tyszkiewicz)

7 grudnia 2019 roku, w godz. 13.00-15.00 w Instytucie Teatralnym w Warszawie (ul. Jazdów 1) odbędzie się uroczystość rozdania nagród  II edycji konkursu Programu Trzeciego Polskiego Radia na oryginalny dramat radiowy. Wstęp wolny!

15-16 maja 2019, Warszawa: konferencja naukowa "Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje"

Gatunki dramatyczne / RekonfiguracjeCharakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe.
 
Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji.
 
Organizatorzy:
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

2 grudnia 2018, g. 12.00-19.00, V Maraton Słuchowisk "Nasłuchiwanie: Niepodległość"

Miejsce: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1
Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym, Program Trzeci Polskiego Radia, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
program

3 grudnia 2015, godz. 18.00, Warszawa, Instytut Teatralny: Promocja tomu dramatów Ireneusza Iredyńskiego "Kreacja"

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL, Wydawnictwo IBL oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego serdecznie zapraszają na wieczór poświęcony dramaturgii Ireneusza Iredyńskiego, zorganizowany z okazji wydania nowego wyboru sztuk pisarza pt. "Kreacja" w opracowaniu Zbigniewa Majchrowskiego.
W spotkaniu wezmą udział: Zbigniew Majchrowski, Jerzy Radziwiłowicz i Jacek Kopciński.
"Kreacja" Ireneusza Iredyńskiego jest szóstym tomem serii DRAMAT POLSKI. REAKTYWACJA.
Spotkanie odbędzie się  3 grudnia o g. 18.00 w siedzibie Instytutu Teatralnego, ul. Jazdów 1.

3 grudnia 2015, godz. 11.00, Warszawa, Instytut Teatralny, ul. Jazdów 1: seminarium interdyscyplinarne "Iredyński. Czarne seanse"

Zapraszamy studentów oraz doktorantów na otwarte seminarium interdyscyplinarne z cyklu DRAMAT POLSKI. REAKTYWACJA poświęcone dramaturgii Ireneusza Iredyńskiego.
W seminarium wezmą udział:
Małgorzata Raducha, dziennikarka kulturalna, autorka nowej biografii Ireneusza Iredyńskiego Gra w butelkę (2015);
Bożena Suchocka, reżyserka teatralna, autorka nowych inscenizacji sztuk Iredyńskiego (Kreacja w Teatrze Narodowym, Dziewczynki  w Teatrze Polskim w Warszawie);
Andrzej Leder, filozof kultury i psychoterapeuta, autor wydanej ostatnio pracy Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014);
Zbigniew Majchrowski, teatrolog i literaturoznawca, autor nowego wyboru dramatów Ireneusza Iredyńskiego Kreacja (2014), opublikowanego w Wydawnictwie IBL.
Seminarium poprowadzi Jacek Kopciński, dramatolog i krytyk teatralny, redaktor naukowy serii DRAMAT POLSKI.REAKTYWACJA.

Spotkanie będzie miało charakter seminarium, do udziału w którym zapraszamy doktorantów, magistrantów i studentów wydziałów humanistycznych. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bilety@instytut-teatralny.pl, tel. +48 791 877 377+48 791 877 377.

III Maraton Słuchowisk "Nasłuchiwanie: Różewicz/Kompozycje"

19 marca (niedziela) 2017 r., Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, ul. Jazdów 1
Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym IBL, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Teatr Polskiego Radia
Program w załączniku

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku