IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria słowników historycznoliterackich wszystkich epok, Mała Historia Literatury, Słownik polszczyzny XVI wieku i wiele innych. Bardzo wiele spośród nich stało się trwałą częścią nauki o literaturze.
     Od 1970 roku Instytut Badań Literackich PAN prowadzi Olimpiadę Literatury i Języka Polskiego, przeznaczoną dla najzdolniejszych uczniów liceów ogólnokształcących. Już od kilkunastu lat Przewodnik po tematach oraz tematy i testy językowe z lat poprzednich dostępne są w wersjach cyfrowych na stronie internetowej OLiJP. W czasach, gdy coraz częściej cyfrowe kopie pozwalają dotrzeć do trudno dostępnych publikacji, a pandemia unieruchomiła w domach uczniów i nauczycieli, postanowiliśmy udostępnić w tym miejscu zarówno linki do najważniejszych publikacji poświęconych literaturze, pdf-y książek i artykułów, dostęp do Nowej Panoramy Literatury Polskiej, dostęp do wykładów nagranych w związku z rokiem Bolesława Prusa (2012 – cykl poświęcony przede wszystkim Lalce), Konkursem Sienkiewiczowskim (2016) oraz do specjalnie nagranych na tę okazję "Wykładów mistrzowskich", poświęconych najważniejszym zjawiskom w literaturze dawnej i współczesnej, polskim pisarzom, a także interpretacjom poszczególnych utworów.
     Wykłady mistrzowskie prowadzą zarówno pracownicy IBL PAN, osoby skupione w Towarzystwie Literackim im. Adama Mickiewicza, jak i jurorzy OLiJP pracujący w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Mamy nadzieję, że blok ten okaże się pomocny zarówno olimpijczykom i ich nauczycielom, jak i wszystkim uczniom szkół średnich, a także studentom filologii polskiej. Jest to zarazem zapowiedź stopniowego budowania "zdalnej" platformy pozwalającej upowszechnić badań nad literaturą.

                                                                                                                                        Dyrekcja IBL PAN
  

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku