FUNDACJA "AKADEMIA HUMANISTYCZNA"
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 tel. (22) 6572-887
 e-mail: akhuman@ibl.waw.pl

Fundację powołano do życia w październiku 2000 roku w przekonaniu o szczególnie doniosłej roli, którą ma do spełnienia humanistyka polska w procesie integracji europejskiej. To właśnie dyscypliny humanistyczne bowiem budują i określają poczucie narodowej tożsamości, ujawniając zarazem oryginalny wkład Polski do kultury powszechnej.

Do najważniejszych celów Fundacji należy:
- prowadzenie, organizowanie i wspieranie działalności badawczej i wydawniczej w zakresie nauk humanistycznych,
- inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych programów badawczych krajowych i międzynarodowych,
- rozwijanie nowoczesnych form edukacji humanistycznej,
- organizowanie i wspieranie krajowych i międzynarodowych konferencji oraz seminariów naukowych,
- współpraca z instytucjami państwowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi - w kraju i za granicą - których cele są zbieżne z celami Fundacji.

www:  http://www.ah.org.pl/  (strona aktualizowana do 2008 roku)
 ZARZĄD FUNDACJI
Prezes - Prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
Wiceprezes: Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
Wiceprezes: Dr hab. Jerzy Snopek
Skarbnik: Mgr Tomasz Ostromęcki
Sekretarz: Anna Ryjak

RADA FUNDACJI
Przewodniczący: Prof. Jerzy Myśliński
Wiceprzewodnicząca: Dr Danuta Kuźnicka
Sekretarz: Mgr Małgorzata Andrzejewska-Ratajczak
Prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
Prof. Andrzej Temeriusz
Dr hab. Tomasz Chachulski
Dr hab. Jerzy Snopek
Dr Jacek Leociak
Dr Jerzy Mańkowski
Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
Dr Magdalena Ślusarska
Mgr Tomasz Ostromęcki
Anna Ryjak


RADA PROGRAMOWA FUNDACJI
Prof. Jerzy Brzeziński
Prof. Stanisław Gajda
Prof. Michał Głowiński
Prof. Stanisław Mossakowski
Prof. Janusz Odrowąż-Pieniążek
Prof. Jadwiga Puzynina
Prof. Lech Szczucki
Prof. Janusz Tazbir
Prof. Alina Witkowska
Prof. Wiesław Władyka

Na stronie internetowej Panorama Literatury Polskiej: www.panoramaliteratury.pl dostępne są hasła przygotowane w ramach projektu "Panorama Poezji Polskiej drugiej połowy XX wieku" zrealizowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacje Fundacji "Akademia Humanistyczna"

Maria Dąbrowska - Stanisław Stempowski. Listy. Tom II: 1931-1944

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

Przygotowany do publikacji tom stanowi ważne dopełnienie wiedzy o życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej, domyka też znacząco obraz jej korespondencji. Zebrany tu materiał epistolograficzny ma charakter wyjątkowy przede wszystkim ze względu na swoją obszerność (listy pochodzą z okresu prawie 30 lat), charakter relacji korespondentów, a także ze względu na niezwykły splot w tych zapisach literatury i życia. W korespondencji dwojga wybitnych intelektualistów i wieloletnich partnerów życiowych codzienność przeplata się z wysokiej próby refleksją o literaturze i kulturze, wyłaniające się stąd portrety korespondentów otoczone są przez wyraziste portrety ludzi im współczesnych z różnych środowisk i różnych egzystencjalnych traktów. Listy wymieniane między Marią Dąbrowską i Stanisławem Stempowskim są najważniejszym i najciekawszym zespołem korespondencji autorki "Nocy i dni". Mimo że minęło ponad pół wieku od jej śmierci, nie są znane ani szerokiemu kręgowi czytelników, ani nawet literaturoznawcom.

Maria Dąbrowska - Stanisław Stempowski. Listy. Tom I: 1924-1930

 Przygotowany do publikacji tom stanowi ważne dopełnienie wiedzy o życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej, domyka też znacząco obraz jej korespondencji. Zebrany tu materiał epistolograficzny ma charakter wyjątkowy – przede wszystkim ze względu na swoją obszerność (listy pochodzą z okresu prawie 30 lat), charakter relacji korespondentów, a także – ze względu na niezwykły splot w tych zapisach literatury i życia. W korespondencji dwojga wybitnych intelektualistów i wieloletnich partnerów życiowych codzienność przeplata się z wysokiej próby refleksją o literaturze i kulturze, wyłaniające się stąd portrety korespondentów otoczone są przez wyraziste portrety ludzi im współczesnych z różnych środowisk i różnych egzystencjalnych traktów.

 
Listy wymieniane między Marią Dąbrowską i Stanisławem Stempowskim są najważniejszym i najciekawszym zespołem korespondencji autorki "Nocy i dni". Mimo że minęło ponad pół wieku od jej śmierci, nie są znane ani szerokiemu kręgowi czytelników, ani nawet literaturoznawcom.
 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX I XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 1. Warszawa 2011

Opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan.

Tom 1 słownika Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku otwiera serię dokumentacyjnych kompendiów poświęconych nowemu pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. W każdym tomie znajdzie się nowy zestaw haseł (od A do Ż) autorów, którzy rozwinęli twórczość głównie w okresie ostatnich dwudziestu lat i odgrywają istotną rolę we współczesnym życiu literackim.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1-9. Warszawa 2007

Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan.
Zespół autorski: Katarzyna Batora, Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz, Ewa Głębicka, Maria Kotowska-Kachel, Barbara Marzęcka, Marlena Sęczek, Alicja Szałagan, Barbara Tyszkiewicz, Joanna Zawadzka oraz Roman Loth, Barbara Winklowa. 

Żmichowska Narcyza: Listy, t. V. Narcyssa i Wanda. Warszawa 2007

Wydały Barbara Winklowa i Helena Żytkowicz.

Zawikłane są dzieje korespondencji Narcyzy Żmichowskiej z Wandą Grabowską-Żeleńską. Poetki, pisarki i pedagoga z uczennicą, w przyszłości najbliższą spośród przyjaciół. Korespondencję wydano w roku 1930, ćwierć wieku po śmierci adresatki, pomimo że już w 1885 roku ukazał się pierwszy zbiór listów Narcyzy Żmichowskiej do rodziny i przyjaciół. Listy do Wandy odnalazł i wydał zafascynowany ich niezwykłością Tadeusz Żeleński (Boy).

Zahorska Stefania: Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje. Warszawa 2010

Wybór, wstęp i opracowanie Anna Nasiłowska.

Stefania Zahorska (ur. 1889 w Krakowie – zm. 1961 w Londynie) z wykształcenia historyk sztuki, w dwudziestoleciu międzywojennym zajmowała się także krytyką filmową i literacką. W 1934 roku widziała faszystowskie Niemcy; potem spędziła kilka miesięcy w ZSRR. Doświadczenia z zetknięcia z dwoma państwami totalitarnymi opisała w cyklu reportaży, publikowanych na łamach "Wiadomości Literackich". W 1939 roku musiała uciekać z Polski. Jedno z głównych piór publicystycznych emigracyjnych "Wiadomości". Publikowała powieści, opowiadania, dramaty. Nie ukończyła planowanego dzieła o symbolice form w malarstwie. Prawie zapomniana – jakże niesłusznie…
Twórczość Stefanii Zahorskiej stanowi brakujące ogniwo między dwudziestoleciem a współczesnością. Intelektualistka europejskiej klasy.

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T. V: U-Ż, uzupełnienia, indeksy. Warszawa 2004

Redaktorzy działów: T. Witczak (piśmiennictwo staropolskie), E. Aleksandrowska (literatura oświecenia), Z. Trojanowiczowa (literatura romantyzmu), J. Maciejewski i W. Albrecht-Szymanowska (literatura pozytywizmu i Młodej Polski). 

Naruszewicz Adam Stanisław: Poezje zebrane, t. 2. Warszawa 2009

Poezje zebrane Adama Stanisława Naruszewicza to pierwsza po 230 latach komentowana edycja poezji wybitnego pisarza Oświecenia, autora liryków, sielanek, satyr, bajek, epigramatów, przekładów Anakreonta, Horacego, M.K. Sarbiewskiego. 

 

Naruszewicz Adam Stanisław: Dyjaryjusz podróży Jego Królewskiej Mości na sejm grodzieński. Warszawa 2008

Wydała Magdalena Bober-Jankowska.
Seria: Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 8. 

 

Phillips Ursula: Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia. Warszawa 2008

Żmichowska powinna nas interesować nie tylko jako Polka reagująca na los ojczyzny pod zaborami, ale i Europejka, która konfrontowała swoje przemyślenia ze współczesnym jej światem idei europejskich, a także amerykańskich. Wskazuje na to jej zainteresowanie kwestiami kobiecymi i tworzeniem kobiecej tożsamości. Celem tego studium jest zatem przedstawienie Żmichowskiej jako myślicielki – kobiety piszącej o kwestiach kobiecych przez pryzmat dwu bliskich jej zagadnień: edukacji i religii.

Leociak Jacek: Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji. Warszawa 2009

Książka jest bogata w dobrane świadectwa koniecznej a zarazem nieuchronnie ułomnej i świadomej tego faktu, współczesnej reprezentacji. Podejmuje temat jej niezbędnych prób w imponującym a przejrzystym wymiarze celnie trafionych zdarzeń: w Polsce, Europie, w świecie. Przywołuje fakty i świadectwa od pierwszej wojny światowej, walk w międzywojennej Hiszpanii, poprzez obronę Warszawy w 1939 aż po podobnie graniczne sytuacje w toku całej drugiej wielkiej wojny. Przedstawia losy zniszczeń dokonanych w krajach, które walczyły ze sobą. Analizuje świadectwa losów gett, w Warszawie i Łodzi. Bada historie spotkań z martwym ciałem ludzkim. Te – nawet po ostatnie lata minionego wieku. (...)
 

Żmichowska Narcyza: Listy, t. IV. Rozmowy z Julią. Warszawa 2009

Rozmowy z Julią to tom czwarty pięciotomowej edycji Listów Narcyzy Żmichowskiej, rozpoczętej przez Mieczysławę Romankównę pod redakcją Stanisława Pigonia w roku 1957.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku