Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej

pok. 110

Członkowie pracowni:


dr hab. Tomasz Żukowski
, profesor instytutu 
dr Katarzyna Chmielewska

Pracownicy emerytowani uczestniczący w działaniach Pracowni: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska,  prof. dr hab. Anna Sobolewska    

dr hab. Zygmunt Ziątek 

Dyżury Pracowni: wtorki, godz. 13.00-15.00.

Wiadomości Pracowni Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej książki:

 

 

Żyjemy w epoce rekonfiguracji sceny komunikacyjnej. Wszechobecność nowych mediów przekształcających tradycyjne role nadawcy i odbiorcy sprawia, że nie możemy poprzestać na rozpatrywaniu literatury tylko wewnątrz zbyt wąskich już granic wyznaczanych przez kryterium słowa drukowanego. W pierwszej książce z cyklu W stronę nowej syntezy literatury polskiej początku XXI wieku skupiamy się na miejscach, gdzie literatura przekracza te granice zmieniając jednocześnie rozumienie samej siebie. Pytamy o jej relacje z grami fabularnymi, praktykami wirtualnymi, interlokucjami, fotografią, blogiem i Facebookiem, komiksem, serialem, audialnością, filmem dokumentalnym, a także o nowe formy istnienia pisarza i o zjawiska na skrzyżowaniu wielu mediów. Pytania te kierujemy ku tekstom różnorodnym, ważnym i zyskującym znaczną popularność, bo tylko one mogą zaświadczyć, że nowe otoczenie komunikacyjne literatury przeobraża ją w całości a nie we fragmentach.

Spis treści:

 Strona 1
Strona 2

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku