Rada Naukowa IBL PAN w kadencji 2023-2026

 

 Przewodniczący Rady Naukowej IBL PAN:
prof. dr hab. Tomasz Chachulski

Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej IBL PAN:
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof., IBL PAN
dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN


Sekretarz Rady Naukowej IBL PAN:
dr hab. Beata Dorosz, prof. IBL PAN

 
Sekretariat Rady Naukowej IBL PAN:
Kochman Sylwia
mgr, specjalista
rada.naukowa@ibl.waw.pl
 
poniedziałek – czwartek w godz. 10-15
tel. 22 65-72-850
pokój 108, I piętro


CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ IBL PAN:
1
Prof. dr hab.
Włodzimierz
Bolecki
2
Prof. dr hab.
Grażyna
Borkowska
3
Dr hab.
Tamara
Brzostowska-Tereszkiewicz
4
Prof. dr hab.
Tomasz
Chachulski
5
Prof. dr hab.
Marcin
Cieński
6
Prof. dr hab.
Przemysław
Czapliński
7
Prof. dr hab.
Małgorzata
Czermińska
8
Prof. dr hab.
Teresa
Dobrzyńska-Janusz
9
Dr hab.
Beata
Dorosz
10
Dr hab.
Ewa
Głębicka
11
Prof. dr hab.
Anna
Grześkowiak-Krwawicz
12
Prof. dr hab.
Rafał
Habielski
13
Dr hab.
Elżbieta
Kiślak
14
Dr hab.
Agnieszka
Kluba
15
Dr hab.
Jacek
Kopciński
16
Dr hab.
Jan
Kordys
17
Prof. dr hab.
Teresa
Kostkiewiczowa
18
Dr
Dorota
Krawczyńska
19
Dr hab.
Joanna
Krauze-Karpińska
20
Dr hab.
Estera
Lasocińska
21
Prof. dr hab.
Jacek
Leociak
22
Prof. dr hab.
Wojciech
Ligęza
23
Dr
Maciej
Maryl
24
Dr hab.
Grzegorz
Marzec
25
Prof. dr hab.
Mieczysław
Mejor
26
Dr hab.
Krzysztof
Mrowcewicz
27
Prof. dr hab.
Anna
Nasiłowska-Rek
28
Prof. dr hab.
Ryszard
Nycz
29
Prof. dr hab.
Ewa
Paczoska
30
Prof. dr hab.
Joanna
Partyka
31
Dr
Patrycja
Potoniec
32
Prof. dr hab.
Marek
Prejs
33
Prof. dr hab.
Paweł
Próchniak
34
Prof. dr hab.
Maria
Prussak
35
Dr hab.
Magdalena
Rembowska-Płuciennik
36
Dr hab.
Magdalena
Rudkowska
37
Prof. dr hab.
Piotr
Salwa
38
Dr hab.
Dorota
Siwicka
39
Dr hab.
Anna
Sobieska
40
Prof. dr hab.
Mikołaj
Sokołowski
41
Dr hab.
Bartłomiej
Szleszyński
42
Prof. dr hab.
Wojciech
Tomasik
43
Dr hab.
Marek
Troszyński
44
Dr
Tomasz
Umerle
45
Dr hab.
Jacek
Wójcicki
46
Prof. dr hab.
Marek
Zaleski
47
Dr hab.
Marta
Zielińska
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku