Współpraca

 PRO RHETORICA współpracuje przede wszystkim z Polskim Towarzystwem Retorycznym
(http://www.retoryka.edu.pl ) oraz z ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce zajmującymi się retoryką.

Badacze związani z PRO RHETORICA współpracują także ze specjalistami z zagranicy. Współpraca ma na celu:
• Organizowanie wspólnych konferencji
• Konstruowanie sieci badawczych i dydaktycznych
• Publikację artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach poświęconych retoryce
• Przygotowywanie wspólnych projektów międzynarodowych.


Osoby i instytucje zainteresowane współpracą z PRO RHETORICA Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej proszone są o kontakt z dr hab. Joanną Partyką joanna.partyka@ibl.waw.pl

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku