Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN powstało w 1990 roku i od tego czasu opublikowało ponad 500 tytułów.
Książki wydawane w IBL PAN adresowane są zarówno do specjalistów: badaczy literatury, krytyków, nauczycieli polonistów, ludzi pióra, jak i do wszystkich miłośników literatury oraz ludzi zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką. Cieszą się dobrą marką wśród czytelników i są wysoko oceniane przez profesjonalistów, o czym świadczą wyróżnienia na kilku wydawniczych konkursach (m.in. na III Warszawskich Spotkaniach Wydawców Dobrej Książki w 1994 r. za tom szkiców Stefana Treugutta Geniusz wydziedziczony, w konkursie Towarzystwa Wydawców Książek na "Najpiękniejszą książkę roku" w 1995 r. za książkę Inni wśród swoich, Pióro Fredry w 1998 r. za Gdańsk oświeconych Anny Grześkowiak-Krwawicz i w 1999r. za wydanie autografów Dziadów Mickiewicza, wyróżnienie PTWK w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku 2013 dla serii Dramat polski. Reaktywacja pod redakcją naukową Artura Grabowskiego i Jacka Kopcińskiego, wyróżnienie specjalne Akademia 2014 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej za opracowanie edytorskie książki Jana Tomkowskiego Wojna książek. Biblioteka i historia literatury, nominacje do Nagrody im. Jana Długosza 2014 za książkę Danuty Ulickiej Słowa i ludzie10 szkiców z antropologii filologicznej, oraz za książkę Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu. Studia – analizy – interpretacje. W ramach wielu serii wydawniczych publikowane są prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne, opracowania monograficzne, książki zbiorowe, edycje krytyczne tekstów pisarzy staropolskich.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45