Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych

Pok. 307, tel. (22) 6572-866

Zespół został powołany przez dyrektora IBL prof. Mikołaja Sokołowskiego decyzją z dnia 2 kwietnia 2014 roku.

W skład Zespołu wchodzą:

dr hab. prof. Anna Sobieska, profesor instytutu - kierownik Zespołu
dr Grażyna Pawlak
dr Marta Flakowicz-Szczyrba
dr Michał Stefański

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku