Koordynacja studiów podyplomowych i kursów


Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Nr telefonu: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl
Rekrutacja: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.pl lub podyplomowe@ibl.waw.pl
W związku ze zmianą koordynatora studiów i kursów wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursie (które nie złożyły jeszcze dokumentów) uprzejmie prosimy o ponowny kontakt z dr Aleksandrą Wójtowicz. Nabór wciąż trwa, wszystkich chętnych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.
 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45