KURSY


Kurs Kreatywnego Pisania


Kurs "Literatura i Psychoanaliza"

Kurs Poprawnej Polszczyzny

Kurs Retoryki Praktycznej

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu"

Kurs Warsztat pisania scenariusza i dramatu – kontynuacja (dla Absolwentów I części kursu i Absolwentów Kursu Kreatywnego Pisania)
Kurs Warsztaty prozatorskie – kontynuacja (dla Absolwentów I części kursu i Absolwentów Kursu Kreatywnego Pisania)

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45