Decyzje Dyrektora IBL PAN

Decyzja nr 7/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Oświecenia. 

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 6/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 21 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zespole Europeistyki Literackiej.

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 5/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 13 lipca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Historycznej.

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 1/2023 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 2 marca 2023 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dot. rozstrzygnięcia konkursu w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury (Otwarty konkurs na pracownika naukowego w IBL PAN).

Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 14/2022 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 grudnia 2022 r.

Decyzja Dyrektora IBL PAN dotyczy laureata otwartego konkursu na pracownika naukowego w IBL PAN (na stanowisko adiunkta w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku).
Treść decyzji dostępna jest w załączniku (link) w formacie pdf.

Decyzja nr 6/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu

Decyzja nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające decyzję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich PAN

Decyzja nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania umów cywilnoprawnych w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 14/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Treść decyzji w pliku pdf (294 KB)

Decyzja nr 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

Treść Decyzji Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN >>pdf>>

Decyzja nr 1/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zespole do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
Treść decyzji >>

Decyzja nr 8/2019 Dyrektora Instytut Badań Literackich PAN z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko profesora instytutu w Pracowni Literatury Średniowiecza
Pełny tekst decyzji (pdf)

Decyzja nr 7/2019 Dyrektora Instytut Badań Literackich PAN z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w związku z zakończeniem prac Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
Pełny tekst decyzji (pdf)

Decyzja nr 6/2019 r. Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej

Decyzja nr 5/2019 r. Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Centrum Humanistyki Cyfrowej

Decyzja nr 4/2019 r. Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

Decyzja nr 3/2019 r. Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

Decyzja nr 3/2018 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania rzecznika dla naukowców zatrudniownych na umowach terminowych w Instytucie Badań Literackich PAN

Decyzja Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyznania grantów z programu "Młody IBL"

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku