07.12.2011

 

„Kolokwia staropolskie”

 

Od 1994 roku Pracownia Literatury Renesansu i Baroku przy współpracy z Katedrą Literatury Staropolskiej KUL organizuje cykle sesji naukowych zatytułowane: „Kolokwia staropolskie". Dotychczas odbyły się następujące konferencje:

 

1994 r. – „Czy potrzebna jest nowa synteza literatury staropolskiej?”

1995 r. – dwie konferencje: „Tropy biblijne w tekstach staropolskich” i „Proza staropolska – kryteria literackości”

1996 r. – „Wiersze Wacława Potockiego – interpretacje”

1997 r. – dwie konferencje: „Język zmysłów poezji barokowej” i „Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVII wieku”

1998 r. – „Między «Psałterzem Dawidowym» (1579) a «Gofredem» (1618)”

1999 r. - dwie konferencje: „Przełom wieków XVII i XVIII – kryzys świadomości europejskiej” i „Od Potockiego do Konarskiego”

2000 r. - „Śmiech w kulturze staropolskiej”

2001 r. – „Łzy w kulturze staropolskiej”

2003 r. – „Koncept w kulturze staropolskiej”

2006 r. – „Proza staropolska znana i nieznana”

2008 r. – „Staropolskie Arkadie”

2011 r. – „Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej”

2012 r. – "Przyjaźń w literaturze staropolskiej"

2015 r. -  "Wiązanie sobótkowe. W 430 rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego"

2018 r. - "Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej"

 

Materiały z tych konferencji posłużyły do opracowania następujących tomów zbiorowych, z których większość ukazała się w Wydawnictwie IBL PAN:

  • Świt i zmierzch Baroku, pod redakcją Mirosławy Hanusiewicz, Justyny Dąbkowskiej i Adama Karpińskiego, Lublin 2002
  • Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod redakcją Adama Karpińskiego, Estery Lasocińskiej i Mirosławy Hanusiewicz, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 7 (LXIII), Warszawa 2003
  • Koncept w kulturze staropolskiej, pod redakcją Ludwiki Ślękowej, Adama Karpińskiego i Wiesława Pawlaka, Lublin 2005
  • „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod redakcją Estery Lasocińskiej i Agnieszki Czechowicz, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18 (LXXIV), Warszawa 2008
  • Staropolskie Arkadie, pod redakcją Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 29 (XXIX), Warszawa 2010.
  • Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod redakcją Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały, seria: Studia staropolskie, Series Nova, t 30 (XXX), Warszawa 2011.
  • Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.
  • Wiązanie Sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2016.

 


Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45