07.12.2011

 

"Kolokwia staropolskie"

 

Od 1994 roku Pracownia Literatury Renesansu i Baroku przy współpracy z Katedrą Literatury Staropolskiej KUL organizuje cykle sesji naukowych zatytułowane: "Kolokwia staropolskie". Dotychczas odbyły się następujące konferencje:

 

1994 r. – "Czy potrzebna jest nowa synteza literatury staropolskiej?"

1995 r. – dwie konferencje: "Tropy biblijne w tekstach staropolskich" i "Proza staropolska – kryteria literackości"

1996 r. – "Wiersze Wacława Potockiego – interpretacje"

1997 r. – dwie konferencje: "Język zmysłów poezji barokowej" i "Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVII wieku"

1998 r. – "Między «Psałterzem Dawidowym» (1579) a «Gofredem» (1618)"

1999 r. - dwie konferencje: "Przełom wieków XVII i XVIII – kryzys świadomości europejskiej" i "Od Potockiego do Konarskiego"

2000 r. - "Śmiech w kulturze staropolskiej"

2001 r. – "Łzy w kulturze staropolskiej"

2003 r. – "Koncept w kulturze staropolskiej"

2006 r. – "Proza staropolska znana i nieznana"

2008 r. – "Staropolskie Arkadie"

2011 r. – "Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej"

2012 r. – "Przyjaźń w literaturze staropolskiej"

2015 r. -  "Wiązanie sobótkowe. W 430 rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego"

2018 r. - "Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej"

 

Materiały z tych konferencji posłużyły do opracowania następujących tomów zbiorowych, z których większość ukazała się w Wydawnictwie IBL PAN:

  • Świt i zmierzch Baroku, pod redakcją Mirosławy Hanusiewicz, Justyny Dąbkowskiej i Adama Karpińskiego, Lublin 2002
  • Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod redakcją Adama Karpińskiego, Estery Lasocińskiej i Mirosławy Hanusiewicz, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 7 (LXIII), Warszawa 2003
  • Koncept w kulturze staropolskiej, pod redakcją Ludwiki Ślękowej, Adama Karpińskiego i Wiesława Pawlaka, Lublin 2005
  • "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie". Świat prozy staropolskiej, pod redakcją Estery Lasocińskiej i Agnieszki Czechowicz, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 18 (LXXIV), Warszawa 2008
  • Staropolskie Arkadie, pod redakcją Justyny Dąbkowskiej-Kujko i Joanny Krauze-Karpińskiej, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 29 (XXIX), Warszawa 2010.
  • Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, pod redakcją Wiesława Pawlaka i Magdaleny Piskały, seria: Studia staropolskie, Series Nova, t 30 (XXX), Warszawa 2011.
  • Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.
  • Wiązanie Sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2016.

 


Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku