Interdyscyplinarne studia doktoranckie Humanistyka cyfrowa

 

Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

 

Pierwszy raz w historii IBL PAN będzie realizował nowatorski program kształcenia doktorantów z zakresu humanistyki cyfrowej. Celem studiów doktoranckich w IBL PAN i PJATK jest podniesienie jakości i efektywności poprzez opracowanie i realizację nowego, interdyscyplinarnego programu kształcenia o profilu akademickim z zakresu humanistyki cyfrowej. Poprawa jakości polegać będzie na badawczo-dydaktycznej współpracy literaturoznawców i informatyków, która unowocześni kształcenie humanistyczne przez jego zakorzenienie w cyfrowych technologiach. Jednocześnie zapewni informatykom wiedzę o najnowszych tendencjach w nauce o literaturze, języku i kulturze, w szczególności o współczesnym rozwoju jej badań cyfrowych. 

Rezultatem projektu będzie wypromowanie 14 doktorów – liderów potrafiących pracować w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, przygotowanych do organizowania innowacyjnych przedsięwzięć na polu humanistyki cyfrowej. 

Studia mają charakter środowiskowy i dają możliwość uzyskania stopnia doktora w IBL PAN w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie literaturoznawstwo lub w PJATK w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie informatyka.

Projekt skierowany jest do absolwentów studiów II stopnia różnych kierunków, mających ambicje naukowe lub wiążących swój rozwój zawodowy z pracą w środowisku pozaakademickim, np. w instytucjach społecznych, naukowych czy kulturalnych wymagających kompetencji cyfrowych.

Interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.

 

Rekrutacja na studia zakończyła się. Była jednorazowa.


Lider projektu:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Partner projektu:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa


Kierownik studiów:

dr hab. prof. IBL PAN Marek Troszyński: marek.troszynski@ibl.waw.pl

Sekretariat studiów: 
 
dr Paweł Bem: hc@ibl.waw.pl, tel.: 606 600 354

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Pałac Staszica, p. 126 (I piętro)

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Dyżury kierownika i sekretarza studiów: środa, godz. 11-12
 

  
Studia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.592.760,52 zł
Całkowita wartość projektu wynosi 1.889.844,00 zł


 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku