Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

pok.131, tel. (22) 6572-876
 
Członkowie pracowni:

dr hab. Magdalena Rudkowska, kierownik pracowni (p.o.) środa 10.00-12.00
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, profesor środa 10.00-14.00
dr hab. Marek Pąkciński, profesor instytutu środa 10.00-12.00
dr hab. Bartłomiej Szleszyński środa 10.00-12.00
dr Iwona Wiśniewska środa 10.00-12.00
dr Agnieszka Bąbel  środa 10.00-12.00

dr Agata Grabowska-Kuniczuk
dr Aleksandra Błasińska

środa 10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

Wiadomości Pracowni Literatury II połowy XIX wieku

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45