Konferencje i spotkania

7 listopada 2022, godz. 11:00: Seminarium otwarte Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN ma zaszczyt zaprosić 7 listopada (poniedziałek) o godzinie 11 na otwarte seminarium z cyklu "(Po)socjalistyczne modernizacje - lokalnie i globalnie". 

Gościć będziemy dr Petrę Švardovą, która pracuje w Institute of Contemporary History (CAS) oraz the Institute of History (SAS) i wystąpi z referatem Soviet War Memorials after 1989 in Czechoslovakia.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, w sali 023 (parter) naprzeciwko Biblioteki IBL w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.
Możliwe będzie również uczestnictwo online. Po link do spotkania (najpóźniej do godziny 10 w dniu spotkania) prosimy zwrócić się pisząc na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl.
Kilka słów o spotkaniu Soviet War Memorials after 1989 in Czechoslovakia

Wydarzenia naukowe w Polsce

8-9 czerwca 2022: IV Spotkania Mironologiczne. "W nieznanym języku znaczenia przelatują, wirują". Białoszewski globalny

8-9 czerwca 2022: IV Spotkania Mironologiczne. "W nieznanym języku znaczenia przelatują, wirują". Białoszewski globalny

Miejsce obrad: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, sala 144

plakat wydarzenia (w pliku w formacie pdf) >>

program wydarzenia (w pliku w formacie pdf) >>

event poster (pdf file) >>

28 lutego 2022, godz.18:30, Wydział Historii UW: dr Agnieszka Mrozik, "Wskazać drogę dziewczętom. Edukowanie młodych Polek do nowoczesnej socjalistycznej kobiecości w długich latach 60."

Serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium Historii Gender (Wydział Historii UW), gdzie w najbliższy poniedziałek 28 lutego o godz. 18.30 dr Agnieszka Mrozik zaprezentuje fragment swojej książki "Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce", która ukaże się jeszcze w tym roku.

Wystąpienie pt. "Wskazać drogę dziewczętom. Edukowanie młodych Polek do nowoczesnej socjalistycznej kobiecości w długich latach 60." skomentuje dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz.

Spotkanie odbędzie się w trybie online. Więcej informacji, jak dołączyć do wydarzenia, dostępnych jest na stronie: http://historia.uw.edu.pl/seminarium-historii-gender-4/.

Facebook: https://fb.me/e/1aczCpLt2.

"Słońce George Sand i jej planety: wokół środkowowschodnioeuropejskiej recepcji pisarki"

W dniach 20-22 października 2021 roku w IBL PAN, w Pałacu Staszica odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Słońce George Sand i jej planety: wokół środkowowschodnioeuropejskiej recepcji pisarki".
Konferencja była poświęcona problemom polskiej recepcji George Sand, rozpatrywanym w szerszym kontekście środkowo- i wschodnioeuropejskim oraz intensywnie rozwijających się w ostatnich dekadach studiów sandowskich. W konferencji wzięło udział 29 referentów (wygłaszając 28 referatów) z Polski, USA, Szwajcarii, Francji, Rosji, Słowenii, Rumunii i Japonii.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był kontekstom środkowo- i wschodnioeuropejskim, drugi w całości recepcji polskiej pisarki, trzeci – autobiografistyce i biografistyce sandowskiej oraz autorskim interpretacjom poszczególnych utworów Sand.
Na konferencji obecnych było czterech gości specjalnych z zagranicy i jeden z Polski: prof. Isabelle Hoog Naginski (Boston University), prof. Francoise Genevray i prof. Olga Kafanova – autorki książek o rosyjskiej recepcji pisarki, prof. Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bern) oraz prof. Regina Bochenek-Franczakowa (UJ) – autorki wydanych po francusku książek o polskiej recepcji pisarki. Przewodniczącą komitetu organizacyjnego była dr Katarzyna Nadana-Sokołowska (IBL PAN). Partnerami zespołu Archiwum Kobiet IBL PAN w organizacji konferencji byli: KNOL PAN, Zakład Komparatystyki Instytutu Literatury Polskiej UW, Fundacja Archiwum Kobiet, IH PAN, Uniwersytet w Bern oraz Cultural and Tourist Association Women Writers Route.
Organizacja konferencji została dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych (umowa nr DNK/SP/515209/2021, projekt pt.: "Słońce George Sand i jej planety: wokół środkowowschodnioeuropejskiej recepcji pisarki"). W ramach programu Doskonała nauka przyznano dofinansowanie w wysokości 43 100 zł (całkowity planowany budżet projektu 49 600 zł) Całkowita wartość zadania ostatecznie wyniosła 48 676,89 zł, w tym dofinansowanie MEiN – 42 140,53 zł.

 

23-25 marca 2022: Ogólnopolski Zjazd Polonistów. Polonistyka "tu i teraz". Krajobraz po zmianie

Ogólnopolski Zjazd Polonistów, organizowany przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze współudziałem Instytutu Badań Literackich PAN, odbędzie się w dniach 23-25.03.2022 w postaci zdalnej.

Czas, który upłynął od pierwszego planowanego terminu Zjazdu sporo zmienił w krajobrazie życia akademickiego, politycznego, społecznego. Organizatorzy musieli zatem odnieść się do tych zmian i dokonać niezbędnych korekt pierwotnego układu problemowego. Zmienili się także autorzy referatów i moderatorzy poszczególnych paneli. Nie zmieniło się jedno – a mianowicie nadzieja, że dyskusje i debaty Zjazdu pozwolą nam lepiej rozpoznać polonistyczne "tu i teraz", ważne nie tylko z perspektywy naszej dyscypliny.

Referaty otwierające panele zostały zamieszczone na stronie zjazdu –https://zjazdpolonistow2022.polon.uw.edu.pl/referaty-panelowe/.
Szczegółowy harmonogram paneli i wystąpień znajdziecie Państwo w zakładce Program:

7 listopada 2022, godz. 11:00: Seminarium otwarte Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN ma zaszczyt zaprosić 7 listopada (poniedziałek) o godzinie 11 na otwarte seminarium z cyklu "(Po)socjalistyczne modernizacje - lokalnie i globalnie". 

Gościć będziemy dr Petrę Švardovą, która pracuje w Institute of Contemporary History (CAS) oraz the Institute of History (SAS) i wystąpi z referatem Soviet War Memorials after 1989 in Czechoslovakia.
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, w sali 023 (parter) naprzeciwko Biblioteki IBL w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.
Możliwe będzie również uczestnictwo online. Po link do spotkania (najpóźniej do godziny 10 w dniu spotkania) prosimy zwrócić się pisząc na adres: katarzyna.chmielewska@ibl.waw.pl.
Kilka słów o spotkaniu Soviet War Memorials after 1989 in Czechoslovakia

29 listopada 2022: Seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy na seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN poświęcone wynikom projektu naukowego realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN, pt. „Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich”

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawi zespół realizujący projekt: dr hab. Anna Barcz, Monika Gromala i Paulina Wacławik.
 
Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 12:00–14:00, w formie hybrydowej, tj. w Sali Lelewela IH PAN oraz online. 
Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/.
Pełna treść zaproszenia dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku