Konferencje i spotkania

21 września 2019 roku, Londyn: sympozjum naukowe „Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość”

Organizatorzy: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie i Instytut Badań Literackich PAN.
Rozmawiać będą pracownicy Instytutu Kultury Europejskiej, Instytutu Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie oraz członkowie grupy badawczej, działającej w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” Instytutu Badań Literackich PAN.

Więcej informacji znajduje się w zaproszeniu.

18-19 listopada 2019 r., Warszawa: konferencja naukowa „Retoryka i medycyna”

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica IBL PAN
Program
 

16 lutego 2019, Londyn: konferencja „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej / Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk"

Instytut Badań Literackich PAN oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową poświęconą życiu i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego w 50. rocznicę śmierci Poety.
Po informacje o programie konferencji zapraszamy do "Biuletynu Polonistycznego". >>

5-6 czerwca 2019 r., Warszawa, IBL PAN: Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum

Samorząd Doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: FORUM NOWEGO LITERATUROZNAWSTWA która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 5-6 czerwca 2019 r.

Tym razem tematem Forum będą

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum.
W 90. rocznicę publikacji Walki o treść Karola Irzykowskiego.

Międzynarodowa debata "Aurelia Wyleżyńska - Notatki pamiętnikarskie"

22 lutego 2019 roku na zaproszenie prof. Igora Kąkolewskiego, dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz prof. Stephana Lehenstaedta, badacza dziejów Holokaustu, a zarazem wykładowcy Tauro College w Berlinie, odbyło się spotkanie robocze w sprawie projektu wydawniczego dzienników Aurelii Wyleżyńskiej, opracowywanych przez dr Grażynę Pawlak oraz dra Marcina Urynowicza. W spotkaniu udział wzięli także goście niemieccy różnych specjalności, w tym: prof. Beate Kosmala (historyczka), dr Martin Sander (literaturoznawca), Bernard Hartmann (tłumacz) oraz Ruth Fruchtman.

15-16 maja 2019, Warszawa: konferencja naukowa "Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje"

Gatunki dramatyczne / RekonfiguracjeCharakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe.
 
Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji.
 
Organizatorzy:
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

21 marca 2019, godz. 17: Druidka i święta? Joanna, wiejska bohaterka powieści George Sand / seminarium w cyklu „Duchowość kobiet”

Zespół Archiwum Kobiet serdecznie zaprasza na kolejne otwarte seminarium w cyklu „Duchowość kobiet”.

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienie dr Katarzyny Nadany-Sokołowskiej o bohaterce powieści George Sand „Joanna” będzie pretekstem do przypomnienia romantycznej druidomanii oraz do rozmowy o tym, w jaki sposób Sand próbowała w tej powieści przedstawić wyższym warstwom społeczeństwa psychikę (i duchowość?) ludu. Przyjrzymy się także jej bohaterce od strony współczesnych feministycznych dociekań nad długim trwaniem symboli i wyobrażeń matriarchalnych w kulturze chrześcijańskiej.

10 maja 2019 r., godz. 19.00, Warszawa: spotkanie wokół książki „Komunizm - idee i praktyki w Polsce 1944-89” (Wydawnictwo IBL PAN)

Organizator: Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN
Miejsce: Teatr Powszechny/ Stół Powszechny ul. Jana Zamoyskiego 20.

20 maja 2019 r., godz. 13: Mapa - narzędzie badawcze. Otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej

mapa z 190920 maja 2019 roku, o godzinie 13:00 w Sali 144 (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie) odbędzie się kolejne otwarte seminarium Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane trzy sposoby wykorzystania mapy – zarówno w pracy badawczej, jak i w działaniach skupionych na cyfrowej prezentacji wyników badań i analizie zjawisk kulturowych.

 

 

  • dr Bartłomiej Szleszyński zaprezentuje temat: „Mapa jako opowieść w NPLP”;
  • mgr Mariola Wilczak przedstawi działania prowadzone pod hasłem: „Geopolonistyka –  interaktywna mapa polonistyki światowej”;
  • dr Aleksandra Wójtowicz wygłosi referat na temat: „Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych i interdyscyplinarnych”.

Noc Muzeów z IBL PAN: Wystawa "Poeci świtu niepodległości. Zdzisław Dębicki i Edward Słoński"Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na Noc Muzeów!
18 maja o godz. 19, 20 i 21 w sali 144 na I piętrze Pałacu Staszica będzie można z przewodnikiem zwiedzić wystawę "Poeci świtu niepodległości. Zdzisław Dębicki i Edward Słoński".

W międzyczasie w sali odbywać się będą 20-minutowe prezentacje projektu "Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych".

Kurator wystawy: prof. Anna Nasiłowska.

Wydarzenia naukowe w Polsce

8 czerwca 2019: Zwiedzanie podziemi Pałacu Staszica podczas X Warszawskiego Pikniku Archiwalnego

W sobotę 8 czerwca 2019 na terenie Pałacu Staszica odbędzie się X Warszawski Piknik Archiwalny pod hasłem „Tajemnice archiwów”, organizowany przez Archiwum PAN w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne, pod kierownictwem Doroty Piętki-Hadały. Jednym z punktów programu jest zwiedzanie podziemi Pałacu Staszica z dr Aleksandrą Wójtowicz z IBL PAN, autorką książki Metamorfozy Pałacu Staszica. Wykład dla uczestników wycieczki będzie dotyczył związku historii i kolejnych przekształceń gmachu z Kaplicą Moskiewską, znajdującą się na tyłach budynku od XVII do połowy XX wieku oraz znaczenia podziemi obu obiektów.

6-7 czerwca 2019, Warszawa: Być sobie jednym. Spotkania Mironologiczne II

Spotkania MironologiczneSpotkania Mironologiczne "Być sobie jednym" to cykliczne wydarzenie poświęcone Mironowi Białoszewskiemu, organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Instytut Kultury Polskiej UW (a także Fundację im. Mirona Białoszewskiego i Fundację im. Stefana Gierowskiego).

W tym roku Spotkania dotyczą autobiografizmu oraz polityk prywatności i obejmują sesję naukową, dyskusję panelową, spacer literacki po placu Dąbrowskiego i wystawę w bloku przy Lizbońskiej 2, przedstawiającą instalację artystyczną Wojciecha Bąkowskiego ("Korytarz widokowy Mirona Białoszewskiego"); w obydwu tych miejscach mieszkał bohater wydarzenia.

Sesja i dyskusja odbędą się w siedzibie fundacji Gierowskiego (plac Dąbrowskiego 8) w dniach 6-7 czerwca. Na wystawę zapraszamy 20-23 czerwca.
Program wydarzenia (.pdf) >>


 

14-15 listopada 2019 r., Ostrów Wielkopolski: VII ogólnopolska konferencja naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

Organizatorzy: Instytut Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych, Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego
Więcej informacji w zaproszeniu

19 czerwca 2019 r., Warszawa: debata pt. „ILE WSCHODU, ILE ZACHODU? POKOLENIOWE DOŚWIADCZENIA TRZYDZIESTOLECIA”

Organizator: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Więcej informacji na stronie https://www.facebook.com/events/667541020333997/permalink/667541023667330/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1559666109966067

24-25 października 2019 r., Warszawa: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komizm historyczny”

13 września 2019 r., Rzeszów: konferencja „Języki specjalistyczne - praktyka i teoria IV”

Organizatorzy: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Więcej informacji w dokumencie pdf

12 czerwca 2019 r., Gdańsk: konferencja „Niszczenie i ratowanie dziedzictwa kulturowego oraz ich wpływ na tożsamość społeczną”

10-11 czerwca 2019 r., Warszawa: konferencja naukowa poświęcona Elżbiecie z Lubomirskich Sieniawskiej

Organizatorzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Program
Plakat

7-8 grudnia 2018 r., Toruń: konferencja naukowa "Authored Cultures / Authoring Cultures: Negotiating Control over Media Texts"

Więcej informacji w załączonym cyrkularzu >> pdf >>
oraz na stronie konferencji https://authoredcultures.wordpress.com/

18 maja 2018 r., godz. 17.00 : dyskusji w ramach seminarium „Przestrzenie dyskursu – media i retoryka”

Miejsce spotkania: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Konspekt wystąpienia >> pdf

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45