„Kultura Cyfrowa”: Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie

Kierowniczka: Marlena Sęczek
grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
okres realizacji: 2016

Celem projektu było nieodpłatne udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców trudno dostępnych materiałów biograficznych, bibliograficznych i dokumentacyjnych, dotyczących polskiego życia literackiego różnych okresów. Składało się ono z dwu komponentów:

  • Digitalizacji i udostępnienia drukowanych kompendiów biobibliograficznych, będących podstawą warsztatu badaczy literatury oraz pomocą naukową dla nauczycieli, studentów i uczniów (czyli Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut” (od średniowiecza do Młodej Polski), słowniki biobibliograficzne Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski oraz słownik Współcześni polscy pisarze i badacze literatury t. 1–10), a także 4 tomów Katalogów rękopisów Muzeum Literatury (łącznie 39 woluminów, których nakład jest wyczerpany).
  • Digitalizacji i udostępnienia zachowanej w jednym egzemplarzu maszynopisowym Kroniki życia
    literackiego PRL za lata 1944–1969
    , a także udostępnienia wersji elektronicznych 2 niewydanych tomów Katalogu rękopisów Muzeum Literatury.

Zdigitalizowane w ramach projektu i udostępnione szerokiemu gronu odbiorców kompendia biobibliograficzne stanowią podstawę warsztatu pracy badaczy literatury wszystkich epok, są także przewodnikami po świecie literatury polskiej dla wykładowców, studentów i uczniów różnych kierunków humanistycznych. Powstawały przez lata w IBL PAN jako trzon badań dokumentacyjnych służących całemu środowisku polonistycznemu.
Wszystkie zasoby opracowane i zdigitalizowane w ramach zadania zostały udostępnione nieodpłatnie w Repozytorium Cyfrowym IBL PAN, które działa na platformie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (Zob. link). RCIN należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC), dzięki czemu jego zasoby są na poziomie wyszukiwania zintegrowane z zasobami innych polskich bibliotek i repozytoriów cyfrowych, a jednocześnie dostępne poprzez portal Europeana, któremu dane przekazuje FBC. Zdigitalizowane Katalogi rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza dostępne są ponadto na stronie internetowej Muzeum.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45