Aktualna oferta edukacyjna IBL PAN

Instytut Historii PAN otrzymał środki finansowe w ramach projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej NAWA

W wymianie wezmą udział doktoranci z Polski i zagranicy (w sumie 20 osób), w tym przyszli doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos. Dzięki wymianie doktoranci będą mogli zebrać materiały do dysertacji, odbyć kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz zaprezentować swoje projekty badawcze na seminariach w zagranicznych ośrodkach naukowych.
Wyniki konkursu:

Ogłoszenie o naborze do PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Kierownik Projektu, dr Olga Linkiewicz, ogłasza nabór na stypendia w programie wymiany akademickiej PROM. Oferta dotyczy stypendiów na pobyt w zagranicznym ośrodku akademickim.

Nr projektu: PPI/PRO/2019/1/00046

Okres trwania projektu: 10.2019–09.2020

Uczestnicy: doktoranci Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN i doktoranci Instytutu Historii PAN

Liczba miejsc: 10

Cel wyjazdu:
– pozyskanie materiałów do doktoratu i/lub artykułu naukowego,
– dodatkowo: wykonanie kwerend archiwalnych (dla doktorantów z zakresu historii i dziedzin pokrewnych tożsame z pozyskaniem materiałów do doktoratu) i bibliotecznych,
– dodatkowo: udział w seminarium lub konsultacje z badaczami z goszczącego ośrodka,
– dodatkowo: inne krótkie formy kształcenia umożliwiające zwiększenie kompetencji uczestnika Projektu.

Koszty pokrywane z Projektu: koszty utrzymania i koszty podróży

Czas trwania wyjazdu: 30 dni

Termin wyjazdu: w przedziale od 1.01.2020 do 30.09.2020

Ośrodki naukowe, w których może być realizowany staż: Centre de Recherches Historiques, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) w Lipsku, Wydział Historyczny na Uniwersytecie Oxfordzkim, Wydział Historyczny Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, Wydział Humanistyczny Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Instytut Slawistyki w Greifswaldzie, Instytut Slawistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Lipsku, Instytut Historii Sztuki i Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Instytut Sztuki na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium oraz inne, za aprobatą kierownika Projektu.

Wymagane dokumenty:
– formularz aplikacyjny,
– życiorys naukowy,
– potwierdzenie z Instytucji, która gotowa jest przyjąć doktoranta (skan),
– harmonogram pracy obejmujący wszystkie planowane typy działań z uzasadnieniem ich podjęcia i planowanymi efektami,
– opinia promotora.

Forma składania dokumentów: osobiście w Sekretariacie SD Anthropos (Rynek St. Miasta 29/31, p. 43) lub pocztą elektroniczną na adres szkola.anthropos@ihpan.edu.pl

Termin składania dokumentów: 26 listopada 2019 r.

Termin ogłoszenia wyników: 1 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. WNIOSEK O PRZYZNANIE FUNDUSZY W RAMACH PROJEKTU PROM REALIZOWANEGO W INSTYTUCIE HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN
  3. Skład komisji rekrutacyjnej prowadzącej nabór do programu
  4. Regulamin rekrutacji

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Znamy zwycięzców konkursu na najlepszy tekst dramatyczny (w ramach VI edycji Kursu "Warsztat pisania scenariusza i dramatu")

Miło nam poinformować, że został rozstrzygnięty wewnętrzny konkurs na najlepszy tekst dramatyczny, zorganizowany przez Magdalenę Wleklik w ramach VI edycji Kursu Warsztat pisania scenariusza i dramatu Instytutu Badań Literackich PAN.
Jury pod przewodnictwem prof. Anny Nasiłowskiej w składzie: Marek Ławrynowicz i Andrzej Wojnach główną nagrodę – I miejsce – przyznało Dorocie Kaczyńskiej za „Publiczność”. II miejsce Jakubowi Zalasie za „Węglogłowy”.
Jury przyznało również trzy wyróżnienia. Wyróżnieni w konkursie zostali: Tomasz Gruszkowski, Marek Leśniak i Martyna Wojnicz.
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Sekretariat Stacjonarnych Studiów Doktoranckich

Sekretarz Studiów Doktoranckich:
mgr Marlena Sęczek
dyżury w poniedziałki, godz. 10.00 - 14.00, pok. 127 (dawniej 130)
tel. 605-319-730
Kierownik Studiów Doktoranckich:
prof. dr hab. Jacek Wójcicki
kontakt: jacek.wojcicki@ibl.waw.pl , tel. (22) 6572- 742

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy, piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00;
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

 

Regulamin Studiów Podyplomowych organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

s. 1 / s. 2 / s. 3

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45