Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

pok. 126, tel. (22) 65-72-742

Członkowie Pracowni:
Kierownik Pracowni -  dr Joanna Krauze-Karpińska
dr hab. Joanna Partyka, profesor instytutu
dr hab. Estera Lasocińska
, profesor instytutu
dr hab. Magdalena Piskała, profesor instytutu
dr hab. Małgorzata Ciszewska, profesor instytutu
dr Maciej   Pieczyński 

Zebrania Pracowni: poniedziałki godz. 11.00-13.00

O pracowni: 

Wiadomości Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

28-29 września 2017 r., Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa „Jaki to gatunek? Problemy z definicjami”

24-26 września 2018, Kazimierz Dolny nad Wisłą: konferencja z cyklu „Kolokwia staropolskie" DYSKURS MEDYCZNY W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

Organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN
Miejsce: Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94
Plakat z programem

25-26 września 2015, Warszawa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka"

Organizator: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań
Literackich PAN
Program w załączeniu

26 lutego 2015, godz. 17.00 - referat dr. hab. Steffena Hubera (adiunkta w Instytucie Filozofii UJ): Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW
oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
Warszawskich Czwartków Staropolskich
__________________________
Dr hab. Steffen Huber
adiunkt w Instytucie Filozofii UJ
wygłosi referat pt.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa

18 grudnia 2014 - referat dr Estery Lasocińskiej: Rehabilitacje Epikura w polskiej literaturze humanistycznej (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45