Publikacje

Zwieńczeniem projektu grantowego "Zwrot afektywny po 1989 roku. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej" jest publikacja książki zbiorowej Ciała zdruzgotane, ciała oporne. Lektury afektywne XX wieku, pod redakcją Adama Lipszyca i Marka Zaleskiego (Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016).


Marek Zaleski - Wstęp

Spis treści

Summary

 

 

TEKSTY POWSTAŁE W RAMACH GRANTU

 

Marek Zaleski

 

Estetyka zmąconych emocji, estetyka zwykłości – o Dorocie Masłowskiej dwukrotnie

 

Ekstazy Jana Błońskiego, „Wielogłos”, nr 4/2014, s. 7-14.
 

Katastrofa jako metafora, czyli historia afektywna, w: Katastrofizm polski w XiX i XX wieku: idee, obrazy,konsekwencje. Le catastrophisme polanais aux XiX et XXe siècle. Colloque international a l’Universite de Fribourg, 15-16 mars 2013 (en langue polonaise), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014, s. 269-286.

Podróż zimowa, w: Poeta i duch wolności. Konferencja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wielkopolska Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2014, s. 193-205.


Nienormalność, czyli normalność, w: Nieprzezroczystość normalności, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2014, s. 313-322.

 

Niczym mydło w grze w scrabble, „Teksty Drugie”, nr 6/2013, s. 33-48.

 

Podróż w afekcie?

 

Linoskoczek nad otchłanią normalnej nienormalności, "Przestrzenie Teorii" nr 20/2013, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 37-47.

 

 

Katarzyna Bojarska

 
Liaison Officers, Imagined Love and War Affairs, and History Displaced, „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 5/2014.

Przewodniczki na drodze do świadectwa, w: Paul Celan: język i Zagłada, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 41-61.

Żona Lota: patrzenie za siebie i możliwość widzenia historii, w: Kobiety i historia: od niewidzialności do sprawczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 179-197.

Patos codzienności (kobieta-biografia-fotografia), w: Kultura afektu. Afekty w kulturze. Humanistyka po zwrocie afektywnym, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 524-538.

 

(Nie)poruszeni: O Zagładzie, oglądających, odgrywających i opowiadających historię. Perspektywa afektywna. Grzegorz Niziołek, Polski teatr Zagłady, "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 101-111.

 

Obóz-Muzeum. Afektywna przestrzeń przekazu doświadczenia traumatycznego, w: Fabiszak M., Owsiński M., (red.), Obóz-Muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, UNIVERSITAS, Kraków 2013, s. 139-150.

 

Poczuć myślenie: afektywne procedury historii i krytyki (dziś), "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 8-16.

 

Sztuka, która krzywdzi? Granice gestu krytycznego wobec bolesnej pamięci (a cenzura), "Konteksty" nr 3 (302)/2013, s. 116-124.

 

 

Karolina Felberg-Sendecka

 

Wiersz każe nam patrzeć w dół, „Dekada. Online”, grudzień 2014.

Dopóki afekt, nic (nowoczesnemu) światu nie grozi, „Opcje”, nr 1-2/2013, s. 40-47.

Fantomowy nadmiar (kilka uwag o „mocno zestresowanych barkach”), „Odra”, nr 12/2015, s. 49-56.

 

Paweł Mościcki

 

Augenwende. Prolegomena do teorii obrazu Paula Celana, w: Paul Celan: język i Zagłada, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 127-156.

 

Ocalone w montażu. Obraz, empatia i przeciw-historia w Austerlitzu W.G. Sebalda, "Konteksty" nr 3-4/2014. s. 1-12.

 

Krzyk i kadr, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 6/2014. 

 

Georges Didi-Huberman, Uzmysłowienie, przeł. Paweł Mościcki, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 6/2014.

 

 

Adam Lipszyc

Słowa i zwłoki. „Tenebrae” Celana między Gadamerem a Scholemem, w: Paul Celan: język i Zagłada, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 108-125.

 

 

Dowcip i jego stosunek do szczęścia ludzkości, FA-art, nr 1-2 (95-96)/2014, s. 20-35.

 

Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej, "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 48-66.

 

Jonathan J. Long, Paratekstualna obfitość. Fotografia i tekst w Elementarzu wojennym Bertolta Brechta, przeł. Adam Lipszyc, " Teksty Drugie" nr 4/2013, s. 121-145.

 

Brian Massumi, Autonomia afektu, przeł. Adam Lipszyc, "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 112-135.

 

 

Jakub Momro

 

Apokalipsa i wirtualność. Dwa nowoczesne paradygmaty realizmu, "Teksty Drugie" nr 4/2012, s. 48-69.

 

Logiczna składnia obłędu (Wittgenstein, Beckett, Bernhard), "Teksty Drugie" nr 6/2013, s. 186-202.

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku