Dział Studiów Podyplomowych i Kursów


Pełnomocnik Dyrektora IBL do koordynowania działań w zakresie Studiów Podyplomowych i Kursów:

mgr Katarzyna Duda
starszy specjalista
pokój 106, dyżury: wtorek, czwartek
tel. 22 65 72 921
e-mail:
pelnomocnik.podylomowe@ibl.waw.pl
katarzyna.duda@ibl.waw.pl

Sekretariat Studiów podyplomowych i kursów

Żaneta Kucharska
Bartosz Snopkiewicz
tel. 605 316 757
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl