SZKOLENIA DLA FIRM

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: (22) 826 69 17; 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Instytut Badań Literackich PAN organizuje w Pałacu Staszica dwudniowe szkolenia dla pracowników firm:

1) w zakresie Kursu Retoryki Praktycznej i Krytyki, podnoszące kwalifikacje w zakresie prowadzenia negocjacji, technik perswazyjnych i autoprezentacji.

    Proponujemy:
    -  naukę skutecznego argumentowania, prowadzenia sporów, dyskusji i polemik,
    -  zajęcia z retoryki praktycznej i kultury języka,
    -  naukę i warsztaty z komunikacji pozawerbalnej,
    -  ćwiczenia dykcyjno-głosowe.

2) w zakresie Kursu Kreatywnego Pisania, pogłębiające umiejętność tworzenia różnego rodzaju tekstów użytkowych (w tym również e-mailowych).

    Proponujemy następujące zajęcia:
    język reklamy,
    retoryka praktyczna tekstów pisanych z uwzględnieniem zasad savoir-vivre,
    kreatywne pisanie,
    stylistyka praktyczna.

3) w zakresie Kursu Poprawnej Polszczyzny, pogłębiające umiejętność sprawnego i świadomego posługiwania się językiem.

     Proponujemy:
     - warsztaty z poprawności fleksyjnej i składniowej;
     - ćwiczenia stylistyczne i leksykalne.

Dodatkowe informacje:

1. Zajęcia prowadzą specjaliści i wykładowcy (pracownicy naukowi) z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Muzycznej.

2. Terminy szkoleń (do uzgodnienia) od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-16.00.

3. Po odbytym szkoleniu, uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku