Dział Kadr

pok. 130, tel./faks (22) 826-21-78, tel. 6572-761
e-mail: kadry@ibl.waw.pl

mgr Renata Samulska - kierownik Działu Kadr
inż. Marek Cierpka - główny specjalista ds. BHP
Małgorzata Lisowska - Inspektor Ochrony Danych, samodzielny referent (praca:poniedziałek- czwartek)

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45