Dział Kadr

pok. 130, tel./faks (22) 826-21-78, tel. 6572-761
e-mail: kadry@ibl.waw.pl

mgr Renata Samulska - kierownik Działu Kadr
mgr Elżbieta Siwek – specjalista ds. kadrowych
inż. Marek Cierpka - główny specjalista ds. BHP
mgr Małgorzata Lisowska - Inspektor Ochrony Danych, samodzielny referent (praca: poniedziałek- czwartek), pok. 106

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku