Konferencje

21 września 2019 roku, Londyn: sympozjum naukowe „Literaturoznawstwo architektoniczne. Miejsce i tożsamość”

Organizatorzy: Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie i Instytut Badań Literackich PAN.
Rozmawiać będą pracownicy Instytutu Kultury Europejskiej, Instytutu Nauk Technicznych Polskiego Uniwersytetu Na Obczyźnie w Londynie oraz członkowie grupy badawczej, działającej w ramach grantu „Literaturoznawstwo architektoniczne” Instytutu Badań Literackich PAN.

Więcej informacji znajduje się w zaproszeniu.

18-19 listopada 2019 r., Warszawa: konferencja naukowa „Retoryka i medycyna”

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica IBL PAN
Program
 

16 lutego 2019, Londyn: konferencja „Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej / Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk"

Instytut Badań Literackich PAN oraz Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję naukową poświęconą życiu i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego w 50. rocznicę śmierci Poety.
Po informacje o programie konferencji zapraszamy do "Biuletynu Polonistycznego". >>

5-6 czerwca 2019 r., Warszawa, IBL PAN: Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum. W 90. rocznicę publikacji "Walki o treść" Karola Irzykowskiego / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Forum Nowego Literaturoznawstwa

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum

Samorząd Doktorantów Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: FORUM NOWEGO LITERATUROZNAWSTWA która odbędzie się w siedzibie Instytutu Badań Literackich PAN w dniach 5-6 czerwca 2019 r.

Tym razem tematem Forum będą

Tekstowe kreacje i reprezentacje humanum.
W 90. rocznicę publikacji Walki o treść Karola Irzykowskiego.

15-16 maja 2019, Warszawa: konferencja naukowa "Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje"

Gatunki dramatyczne / RekonfiguracjeCharakterystyczna dziś płynność gatunków dramatycznych jest wyrazem przemian zachodzących w pisarstwie dla teatru, a zarazem ich siłą sprawczą. Zacieranie granic między formami gatunkowymi i niegatunkowymi, literackimi i pozaliterackimi pociąga za sobą różnokierunkowe transgresje oraz rekonfiguracje, sankcjonuje hybrydy gatunkowe, miksty, intertekstualne aluzje i gry z konwencją, formy niestabilne, tymczasowe czy wręcz jednorazowe.
 
Jasne kategorie gatunkowe uległy zachwianiu, a dotychczasowe różnice  między gatunkami straciły znaczenie, w konsekwencji tradycyjne pojęcie gatunku przestało być wystarczające. Przedmiotem konferencji pragniemy uczynić zagadnienia związane z dynamicznie zmieniającą się współcześnie sytuacją gatunków dramatycznych, ich statusem i znaczeniem. Proponujemy poddać refleksji innowacje pisarskie i działania artystyczne w perspektywie gatunkowości, jak również narzędzia i klasyfikacje genologiczne, które domagają się nie tylko głębszego przemyślenia, ale – być może – także weryfikacji.
 
Organizatorzy:
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45