Konferencje

28.11.2012

ZBOTL był inicjatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, z których ostatnia Jawne i ukryte w literaturze i kulturze odbyła się w Warszawie w dniach 17-19 maja 2011 r.
Konferencja Jawne i ukryte w literaturze i kulturze odbyła się w dniach 17-19 maja 2011 roku w Warszawie (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Adama Mickiewicza), a poświęcona była głównie „lekturze z kluczem” (i strategiom odczytań) tekstów literackich pochodzących z różnych epok, sposobom gromadzenia kultury i korzystania z jej zasobów dzięki relacji między „jawną” i „ukrytą” warstwą tekstu czy przekazu graficznego lub oralnego. Analizował również skutki odkodowania tego, co „ukryte” w literaturze, a także różnorodne metody badawcze, które pozwoliły na odsłonięcie dotychczas nieodkrytych tajemnic i kodów, przekazujących czytelnikowi informację za pomocą np. sugestii, aluzji czy też swoistego szyfru.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45