Wiadomości Zespołu Badań Obszarów Trzecich Literatury

Konferencje

28.11.2012

ZBOTL był inicjatorem i współorganizatorem wielu konferencji naukowych, z których ostatnia Jawne i ukryte w literaturze i kulturze odbyła się w Warszawie w dniach 17-19 maja 2011 r.
Konferencja Jawne i ukryte w literaturze i kulturze odbyła się w dniach 17-19 maja 2011 roku w Warszawie (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala im. Adama Mickiewicza), a poświęcona była głównie „lekturze z kluczem” (i strategiom odczytań) tekstów literackich pochodzących z różnych epok, sposobom gromadzenia kultury i korzystania z jej zasobów dzięki relacji między „jawną” i „ukrytą” warstwą tekstu czy przekazu graficznego lub oralnego. Analizował również skutki odkodowania tego, co „ukryte” w literaturze, a także różnorodne metody badawcze, które pozwoliły na odsłonięcie dotychczas nieodkrytych tajemnic i kodów, przekazujących czytelnikowi informację za pomocą np. sugestii, aluzji czy też swoistego szyfru.

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45