Dydaktyka

PRO RHETORICA wspiera przedsięwzięcia dydaktyczne podejmowane przez IBL PAN w zakresie retoryki.
Wielu wykładowców na Kursie Retoryki Praktycznej przy IBL (http://ibl.waw.pl/pl/edukacja/kursy/kurs-retoryki-praktycznej-i-krytyki) należy do Polskiego Towarzystwa Retorycznego. PRO RHETORICA organizuje i współorganizuje m.in. warsztaty dla naukowców i nauczycieli akademickich, kształcące i doskonalące umiejętności przekazywania wiedzy w interesujący sposób

Badacze związani z PRO RHETORICA przedstawiają wyniki swoich dociekań naukowych m.in. na warsztatach, stanowiących dopełnienie programu Kursu Retoryki Praktycznej.

PRO RHETORICA otwarta jest na współpracę z doktorantami, którzy chcieliby przygotowywać rozprawy doktorskie z zakresu retoryki. 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku